• Nie Znaleziono Wyników

Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o komiksie ,,Kajko i Kokosz”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o komiksie ,,Kajko i Kokosz”"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

JĘZYK POLSKI- KLASA IV( nauczanie zdalne w dn.04.05.-08.05.) 04.05.

Temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o komiksie ,,Kajko i Kokosz”. Tworzenie komiksu.

Cele lekcji:

- [uczeń] charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy ,

- tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. na podstawie ilustracji.

Plan pracy.

1.Wykorzystując zdobyte informacje, możecie stworzyć komiks opowiadający kolejną, nieznaną dotąd przygodę Kajka i Kokosza. W tym celu:

• przedyskutujcie, co mogło się zdarzyć i o czym będzie opowiadać wasza historia,

• zapiszcie pomysły w formie planu wydarzeń,

• naszkicujcie odpowiednie obrazki,

• zapiszcie na obrazkach wypowiedzi i myśli postaci, a w ramkach informacje o czasie, miejscu i okolicznościach zdarzeń,

• pokolorujcie obrazki.

2.Tworzenie Nowych przygód Kajka i Kokosza (plan wydarzeń, szkice, wypowiedzi bohaterów, wykonanie szaty graficznej).

3. Zadanie domowe.

Proszę przygotować się do testu podsumowującego cykl lekcji o komiksie ,,Kajko i kokosz” Janusza Christy.

06.05.

Temat lekcji: Test podsumowujący cykl lekcji o komiksie ,,Kajko i Kokosz”J. Christy.

Cele lekcji:

- [uczeń] charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy,

- rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, muzyki, - dokonuje selekcji informacji.

(2)

Plan pracy.

1. Samodzielne rozwiązywanie zadań testowych.

2. Sprawdzenie poprawności wykonania zadań.

Zadanie domowe

Proszę czytać lekturę ,,Charlie i fabryka czekolady”.

06.05.

Temat lekcji: Cecylia Niewiadomska ,,Piast”- poznajemy legendę.

Podręcznik s.278-281.

Karta pracy ,,Legendarny władca Polan”.

Cele lekcji.

Uczeń:

- dostrzega swoistość artystyczną dzieła, - odróżnia realizm od fantastyki,

- identyfikuje legendę,

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym,

- odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury.

Plan pracy.

1.Proszę zapoznać się z tekstem Cecylii Niewiadomskiej pt. ,,Piast”.

2. Po przeczytaniu napiszcie plan zdarzeń w utworze(ćw. 1. s.281).Pracujcie z kartą pracy ,,Legendarny władca Polan”.

3.Teraz zapoznajcie się z definicją legendy zapisaną w żółtej ramce i wpiszcie ją do zeszytu.

Porozmawiajcie o zwyczajach i obyczajach, o których jest mowa w tekście(postrzyżyny, gościnność).

4.Opowiedzcie o wydarzeniach przedstawionych w legendzie. Zastosujcie się do podanych wskazówek w ćw.3 s. 281.

5.Wskażcie cechy legendy w czytanym utworze i uzupełnijcie podaną tabelę-ćw.3a.

6. Zadanie pracy domowej- ćw. 4. S.281 ( na 11.05.)

(3)

07.05.

Temat lekcji: Wyrazy z literą ,,ż”, których pisownię trzeba zapamiętać.

Podręcznik s.282-284 Cele lekcji:

Uczeń:

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym.

Plan pracy.

1.Proszę zapoznać się z opowieścią zawierającą wyrazy z ,ż” niewymiennym ze s.282-283.

2. Identyfikowanie wyrazów z ż” niewymiennym na podstawie rysunków.

3.Identyfikowanie elementów rzeczywistych, prawdopodobnych i fantastycznych w utworze.

Uzupełnienie tabeli w zeszycie- ćw.3 s.284.

4.Przeczytajcie jeszcze raz legendę po cichu. Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej wyrazów z ,ż”

niewymiennym.

5.Opowiedzcie legendę zgodnie z kolejnością zdarzeń.

6.Zadanie pracy domowej- ćwiczenia interaktywne dotyczące pisowni wyrazów z ,,ż”

niewymiennym.

08.05.

Temat lekcji: Czy potrafię uważnie słuchać?( H. Zdzitowiecka ,,Bursztynowa korona”).

Podręcznik s.285-289 lub GWO, strefa ucznia, j. polski Uczeń:

- dostrzega swoistość artystyczną dzieła, - odróżnia realizm od fantastyki,

- identyfikuje legendę,

- odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym,

- odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury, - tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach,

- dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu,

- sporządza plan odtwórczy wypowiedzi.

(4)

Plan pracy.

Proszę wysłuchać nagrania zamieszczonego na stronie internetowej www.gwo.pl(strefa ucznia, Hanna Zdzitowiecka ,,Bursztynowa korona”), a następnie rozwiązać zadania sprawdzające stopień zrozumienia słuchanego utworu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

występuje tam pas nizin, w tym pojezierzy, całe centrum kraju zajmują wyżyny, a na południu wzdłuż granicy z Austrią rozciąga się mały fragment gór wysokich – Alp..

2.Na podstawie zamieszczonego w podręczniku tekstu (str.4) „Flaga Polski” oraz fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej „Dzień dobry, Biały Ptaku!” zastanów się na

Ponieważ to już ostatnia lekcja w tym roku szkolnym, życzę wszystkim spokojnych wakacji, udanego odpoczynku i sukcesów na dalszych etapach

W celu powtórzenia i utrwalenia słówek zachęcam do skorzystania z darmowej aplikacji https://quizlet.com/pl W tym celu odszukaj unit 11 i 12.. angielskizn@gmail.com - na podany

Wpisz wypowiedzenia z ramki w odpowiednie miejsca tak, aby przypominały sposób zapisywania myśli i słów bohaterów w komiksie oraz sposób oznaczania dźwięków i

- czarownice gromadzące się na Łysej Górze.. Wierzono, że spotykają się tam czarownice na swoich sabatach.. Niestety nie zachowało się wiele pamiątek w

Najlepiej rozwijające się gałęzie przemysłu w Polsce.. Branża surowcowo-energetyczna jest w Polsce motorem napędowym dla całej

130-154, podane polecenia wykonać dla utrwalenia zdobytej wiedzy, temat i punkty wpisać do zeszytu).. Tematy do samodzielnego opracowania dla klas

a) Wyjaśnij dlaczego w Europie występują rzeki stałe i podaj ich przykłady, b) podaj różne (inne niż w twoim podręczniku) przykłady wpływu prądów. morskich na

b) podaj różne (inne niż w twoim podręczniku) przykłady wpływu prądów morskich na życie i działalność

Temperatura powietrza w ciągu roku przeważnie utrzymuje się poniżej zera, w najcieplejszym okresie jest ona dodatnia, jednak nie wznosi się ponad 10°C. W odmianie polarnej

Miejscem wydarzeń jest gród o nazwie Mirmiłowo, gdzieś w okolicach Gór Świętokrzyskich, bo przecież Szkoła Latania znajduje się właśnie na Łysej Górze.. Naturalnie, że jest

Gdy już przypomnicie sobie wypisane powyżej zagadnienia, przejdźcie do rozwiązania zadań powtórzeniowych.. Na dzisiejszej lekcji masz do wykonania test

Nauczyciel wyjaśnia, że od tej pory każda grupa będzie otrzymywała kolejne zadania w kopertach (numer zadania zgadza się z numerem

g) Nauczyciel przedstawia konstrukcję „have somebody do something” i „get somebody to do something” jako uzupełnienie tematu. Zapisuje na tablicy zdania:. The water pipe

j) Podkreśl linią prostą czasowniki w stronie zwrotnej, linią przerywaną czasowniki, które mają tylko formę zwrotną.. śmiać się,

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez

Gdy grupa rozwiąże zadania pierwszego zestawu lider grupy przekazuje kartę pracy z rozwiązaniami komisji ekspertów a następnie losuje zestaw drugi, a po jego rozwiązaniu

Ile jest możliwych wyników takiego przyporządkowania, jeśli każda z tych osób mogła się urodzić w dowolnym dniu tygodnia.. Zadanie

chmura, wieża, młody, chcę, dzielić, fasola, kłoda, szedł, nauczyciel, aktywnie, ziemia, burza, mróz, złość, morze, ładnie, polować, losuje.. Ćwiczenie 2.: zadaniem ucznia