• Nie Znaleziono Wyników

Kajko i Kokosz. Szkoła latania 4 TEST PODSUMOWUJĄCY CYKL LEKCJI O LEKTURZE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kajko i Kokosz. Szkoła latania 4 TEST PODSUMOWUJĄCY CYKL LEKCJI O LEKTURZE"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

15

Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania – scenariusze lekcji

4 TEST PODSUMOWUJĄCY CYKL LEKCJI O LEKTURZE Kajko i Kokosz. Szkoła latania

…...……. …...…….

…...……. …...……. …...……. …...…….

2. Połącz bohaterów komiksu z odpowiednimi określeniami:

Mirmił podstępny, zawzięty

Kajko wiecznie głodny

Kokosz łatwowierny, ulęgający wpływom

Hegemon odważny, rozsądny, zaradny

3. Która z informacji nie dotyczy Mirmiła? Zaznacz właściwą odpowiedź.

a. Marzył o lataniu.

b. Cechowały go spryt i przebiegłość.

c. Był kasztelanem grodu.

d. Bywał nadwrażliwy i łatwo ulegał emocjom.

Podstępny pomysł Hegemona na pozbycie się Kajka i Kokosza.

Wyprawa Mirmiła na Łysą Górę.

Lekcje latania u czarownicy Jagi.

Powrót bohaterów i odparcie ataku na gród.

Wdarcie się Zbójcerzy w przebraniu do grodu.

Podróż latającym kufrem.

Wiosenne osłabienie Łamignata.

Nauka w szkole latania.

4. Uszereguj zdarzenia tak, aby powstał plan wydarzeń zgodny z treścią komiksu.

Wpisz w kwadraty odpowiednie cyfry od 1 do 8.

1. Podpisz wizerunki postaci właściwymi imionami.

(2)

16

Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania – scenariusze lekcji

5. Wpisz wypowiedzenia z ramki w odpowiednie miejsca tak, aby przypominały sposób zapisywania myśli i słów bohaterów w komiksie oraz sposób oznaczania dźwięków i wypowiedzi narratora.

WŚRÓD GĘSTYCH BORÓW, NA WZGÓRZU, STAŁA ZBUDOWANA Z KAMIENI I DREWNA WAROWNIA RYCERZY ROZBÓJNIKÓW, ZWANYCH ZBÓJCERZAMI.

MYŚLĘ, ŻE MÓJ CHYTRY PLAN SIĘ POWIEDZIE... CHI, CHI...

PLAF!

BAM!!!

MY, ZBÓJCERZE, NIE LĘKAMY SIĘ NIKOGO!!!

PRZESTAŃ, ŁAMIGNATKU.

WMAWIASZ SOBIE JAKIEŚ CHOROBY.

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

6. Przypomnij sobie jedną z zabawnych przygód bohaterów komiksu i krótko o niej opowiedz.

(3)

17

Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania – scenariusze lekcji

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

…...……...….…...……...

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wolno- ści (niem. Wilhelmsplatz) mogli oni podziwiać budynki ratusza i synagogi. Po dotarciu do dworca kolejowego, a następnie stacji emigracyjnej obserwowano wyjeżdżających do

- czarownice gromadzące się na Łysej Górze.. Wierzono, że spotykają się tam czarownice na swoich sabatach.. Niestety nie zachowało się wiele pamiątek w

Ułóż jadłospis na cały dzień uwzględniając warzywa i owoce w każdym

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. 1 Flight attendants look after the passengers on

- [uczeń] charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy ,.. - tworzy opowiadania związane z treścią

Bezspornym jest zatem, że zarówno w tym postępowaniu jak i postępowaniu sądowym nie zostało wyjaśnione o jakie organizacje tu chodzi (por. Przetarg przeprowadzono

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w 2017 roku będzie organizatorem pierwszego Światowego Kongresu Szumów oraz XII Międzynarodowego Seminarium na temat szu- mów

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wielokropka (podr., strona 279) i zanotuj ją w zeszycie kolorem

Zapoznaj się z nową wiadomością na temat wielokropka (podr., strona 279) i zanotuj ją w zeszycie kolorem

Załącznik nr 5 do Standardu technicznego nr 40/2021 - stacje transformatorowe prefabrykowane podziemne SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.. Sposób oznaczania

GDP growth and FDI inflow will be used as domestic economic condi- tion, which are considered to know the relation as well as the effect on the growth of asset, gross loan

Markowska A., Kotowska A., Furmanek W., Gackowska L., Siwek B., Kacprzak-Strzalkowska E., Błońska A.: Ocena zawartości azotanów i azotynów w wybranych warzywach

lub szczególnej konfiguracji takiego działania, co zwykle wiązało się z ogólnym zmniejszeniem somatycznych objawów ubocznych wywoływanych przez leki z grupy TLPD

………, ponieważ ma zdolność do wytwarzania pokarmu w drodze fotosyntezy. b) Podkreśl nazwy tych organizmów, które w pokazanej sieci, są drapieżnikami. mszyce , płazy,

7. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. Projekt umowy do wglądu w

Uczeń potrafi wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych, zapisać treść zadania działaniami matematycznymi i wyznaczyć szukane wielkości, potrafi rozróżnić

System zbiórki odpadów budowlanych – przez PSZOK, firmę odbierającą odpady komunalne w gminie w ramach ustalonych limitów lub przez firmy komercyjne..

Miejscem wydarzeń jest gród o nazwie Mirmiłowo, gdzieś w okolicach Gór Świętokrzyskich, bo przecież Szkoła Latania znajduje się właśnie na Łysej Górze.. Naturalnie, że jest

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.. Zapłata za

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. Na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie. Zatem nie ma

Niewłaściwe zaklasyfikowanie wina przez osobę zgłaszającą (przekroczony Balling maksymalny i/lub niepoprawne określenie barwy wina) może skutkować przeniesieniem wina

W przypadku tym- czasowego przerwania podawania binimetynibu należy zmniejszyć dawkę enkorafenibu do 300 mg raz na dobę na okres wstrzymania dawkowania binimetynibu [patrz

Myślę, że tego rodzaju tomizm, ograniczający się do obrony czy­ stości doktryny, wyrażający się strachem przed nowością — jest zjawis­ kiem u nas już