• Nie Znaleziono Wyników

TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA - CZ. 2 STOSOWANIE PRAWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA - CZ. 2 STOSOWANIE PRAWA"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA - CZ. 2 STOSOWANIE PRAWA

Martyna Stępień

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

(2)

STOSOWANIE PRAWA

ciąg czynności podejmowanych przez kompetentny organ zmierzających do ustalenia treści normy indywidualnej i

konkretnej na podstawie normy abstrakcyjnej i generalnej oraz prawnie relewantnych

faktów.

(3)

ETAPY STOSOWANIA PRAWA

1.

Ustalenie stanu prawnego:

a) Decyzja walidacyjna,

b) Decyzja interpretacyjna,

2.

Ustalenie stanu faktycznego – decyzje dowodowe;

3.

Subsumpcja;

4.

Wybór konsekwencji prawnych;

5.

Decyzja finalna.

(4)

IDEOLOGIA STOSOWANIA PRAWA:

ideologia związanej decyzji stosowania prawa;

ideologia swobodnej decyzji stosowania

prawa.

(5)

WYKŁADNIA

w sensie:

pragmatycznym;

apragmatycznym.

(6)

DYREKTYWY WYKŁADNI

Dyrektywy I stopnia:

1.

dyrektywy wykładni językowej;

2.

dyrektywy wykładni systemowej;

3.

dyrektywy wykładni funkcjonalnej.

Dyrektywy II stopnia:

- procedury – określają kolejność użycia dyrektyw I stopnia oraz moment końcowy wykładni;

- preferencji – który z możliwych wyników

należy przyjąć.

(7)

WNIOSKOWANIA PRAWNICZE

wytwór kultury prawniczej;

3 grupy:

1.

logiczne,

2.

instrumentalne,

3.

aksjologiczne.

(8)

WNIOSKOWANIE INSTRUMENTALNE

Reguła instrumentalnego nakazu;

Reguła instrumentalnego zakazu.

(9)

WNIOSKOWANIA AKSJOLOGICZNE

3 grupy:

1) A SIMILI:

analogia legis

analogia iuris

2) A CONTRARIO:

przy zakazach

przy nakazach

3) A FORTIORI:

a maiori ad minus

a minori ad maius

Cytaty

Powiązane dokumenty

7 KC - Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się. istnienie

• Jednocześnie przyjmuje się, iż podmiotem stosującym prawo jest w każdym przypadku organ władzy publicznej, ewentualnie inny podmiot, który otrzymał kompetencję do

• TECHNIKA PRAWODAWCZA - WŁODZIMIERZ GROMSKI, JACEK KACZOR, MICHAŁ BŁACHUT.. • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca

• W obwieszczeniu przytacza się przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego i tytuł ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany. • wymienia się ustawy,

„Jeżeli na gruncie języka potocznego można przypisać terminom tekstu prawnego różne znaczenia należy wybrać to, które jest najbardziej oczywiste.. Jeżeli na gruncie

- zbiór wskazań kierowanych do podmiotów przygotowujących teksty prawne.. Forma dyrektyw

chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów – w takim przypadku kropkę stawia się po części wspólnej... - Każdą literę

• Ze względu na podmiot stosowanie prawa jest odróżniane od pojęcia przestrzeganie prawa, w którym podmiot jest ujmowany szeroko i odnosi się do każdego hipotetycznego..