• Nie Znaleziono Wyników

Asia postanowiła sprawdzić, ile czasu poświęca dziennie na poszczególne czynności wykonywane w sieci internetowej. W tabeli poniżej znajduje się fragment jej notatek.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Asia postanowiła sprawdzić, ile czasu poświęca dziennie na poszczególne czynności wykonywane w sieci internetowej. W tabeli poniżej znajduje się fragment jej notatek."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Matematyka – test dla uczniów klas piątych

szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011

[suma punktów]

Etap szkolny (60 minut) Dysleksja 

Imię i nazwisko ... kl.5 ...

Asia postanowiła sprawdzić, ile czasu poświęca dziennie na poszczególne czynności wykonywane w sieci internetowej. W tabeli poniżej znajduje się fragment jej notatek.

Korzystając z danych w tabeli, podkreśl poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1. do 3.

poniedziałek wtorek

rozmowy z przyjaciółmi

13 min 40 min

granie w gry przez Internet

36 min 28 min

korzystanie z poczty

9 min 10 min

1. We wtorek Asia przeznaczyła na internetowe rozmowy z przyjaciółmi Brudnopis

a) 13 minut. b) 28 minut.

c) 36 minut. d) 40 minut.

2. W ciągu wymienionych dni Asia grała w gry przez Internet łącznie przez

a) 43 minuty. b) 58 minut.

c) 64 minuty. d) inną liczbę minut niż podane.

3. Cztery razy więcej czasu niż na korzystanie z poczty w poniedziałek Asia poświęciła na

a) granie w gry przez Internet w poniedziałek.

b) rozmowy z przyjaciółmi w poniedziałek.

c) granie w gry przez Internet we wtorek.

d) rozmowy z przyjaciółmi we wtorek.

4. Oblicz. Pamiętaj o właściwej kolejności wykonywania działań.

7 ∙ (39 − 9 ∙ 3) =

18 + 72 ∶ 6 − 2 =

5. Uzupełnij zdania.

a) Liczba XIV zapisana w systemie dziesiętnym to ………

b) Najmniejsza wśród liczb znajdujących się na rysunku obok to ……….…………..

(2)

W zadaniach od 6. do 10. podkreśl poprawne odpowiedzi.

6. Liczba 1200 znajduje się na osi w miejscu oznaczonym literą

a) A. b) B.

c) C. d) D.

7. 20 monet po 10 groszy to Brudnopis

a) 2 zł. b) 20 zł.

c) 200 zł. d) inna kwota niż podane.

8. Na ławeczce może usiąść 5 osób. Najmniejsza liczba ławeczek, które

trzeba wstawić do sali, aby były w niej miejsca siedzące dla 63 osób to

a) 12. b) 13.

c) 14. d) 15.

9. Wśród liczb zapisanych poniżej przez 3 jest podzielna liczba

a) 220. b) 623.

c) 852. d) 187.

10. Największa liczba będąca wspólnym dzielnikiem liczb 24 i 40 to Brudnopis

a) 4. b) 8.

c) 12. d) 24.

11. Oblicz sposobem pisemnym.

a) 3284 – 765 = b) 429 · 83 = c) 47640 : 60 =

12. Rozwiąż zadanie.

Paweł postanowił odkładać po 27 zł miesięcznie na zakup deskorolki pokazanej na rysunku. Ile pieniędzy brakuje Pawłowi po czterech miesiącach oszczędzania?

Obliczenia:

Odpowiedź: Po czterech miesiącach oszczędzania Pawłowi brakuje ... na zakup deskorolki.

(3)

W zadaniach od 13. do 16. podkreśl poprawne odpowiedzi.

13. Kąt α na rysunku obok ma miarę

a) 140o. b) 130o.

c) 120o. d) inną niż podane.

14. W pewnym trójkącie miary dwóch kątów wewnętrznych to 35o i 60o. Miara trzeciego kąta wynosi

Brudnopis

a) 95o. b) 85o.

c) 75o. d) więcej niż 100o.

15. Które z poniższych zdań dotyczących kwadratu nie jest prawdziwe?

a) Ma dwie pary boków równoległych.

b) Wszystkie kąty wewnętrzne mają po 90o.

c) Przekątne mają różne długości.

d) Przekątne dzielą kwadrat na cztery trójkąty prostokątne.

16. Z koła o średnicy 18 cm wycięto kwadrat, w sposób pokazany na rysunku obok. Długość przekątnej tego kwadratu to

a) 9 cm. b) 18 cm.

c) 36 cm. d) inna niż podane.

17. Rozwiąż zadanie.

Metr bieżący siatki ogrodzeniowej kosztuje 9 zł. Pan Michał chce ogrodzić tą siatką teren w kształcie prostokąta o wymiarach 40 m i 50 m. Jaki będzie koszt zakupu siatki?

Obliczenia:

Odpowiedź: Koszt zakupu siatki wyniesie ………..….…

W zadaniach od 18. do 20. podkreśl poprawne odpowiedzi. Brudnopis

18. Liczbę piętnaście i dwie tysięczne zapisujemy jako

a) 15,0002. b) 15,002.

c) 15,02. d) 15,2.

19. Ala ma 14,75 zł, a Ola 6,5 zł. Razem dziewczynki mają

a) 21,25 zł. b) 20,80 zł.

c) 20,25 zł. d) inna kwotę niż podane.

20. Różnica liczb 17,23 i 9,3 to

a) 16,30. b) 8,2.

c) 7,93. d) inna liczba niż podane.

(4)

W zadaniach od 21. do 25. podkreśl poprawne odpowiedzi. Brudnopis

21. Piłka do tenisa waży około 0,058 kg. Sto takich piłek waży łącznie około a) 0,00058 kg. b) 0,58 kg. c) 5,8 kg. d) 58 kg.

22. Ułamek jest równy liczbie

a) 6 . b) 5 . c) 4 . d) 2 .

23. Po skróceniu ułamka otrzymamy

a) . b) . c) . d) .

24. Wspólnym mianownikiem ułamków i nie może być liczba

a) 12. b) 24. c) 28. d) 36.

25. Dwa kilogramy cukierków podzielono po równo między siedmioro

dzieci. Każde dziecko otrzymało

a) kg cukierków. b) kg cukierków.

c) kg cukierków. d) kg cukierków.

26. Zamaluj prostokąta znajdującego się poniżej.

27. W miejsce kropek wpisz znak <, > lub =.

……. …….

28. Oblicz. Pamiętaj o wyłączeniu całości i skróceniu ułamka.

a)

4 + 9 =

b)

10 − 7 =

c)

2 ∙ 3 =

29. W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby.

7,49 kg = ……… dag 2800 g = ………..….……… kg

2,4 m = ………. cm 10 km 865 m = ……….….……... km

(5)

30. Rozwiąż zadanie.

Na lewej szalce wagi postawiono worek ważący 3,68 kg.

Następnie wybrano jeden z trzech worków znajdujących się na rysunku poniżej i postawiono go na prawej szalce.

Wówczas waga znalazła się w położeniu takim, jak na rysunku.

Zaznacz pętlą, który z trzech narysowanych poniżej worków postawiono na prawej szalce wagi.

Brudnopis

31. W tabeli znajduje się fragment programu telewizyjnego TVP1 i TVP2. Korzystając z danych w tabeli, odpowiedz krótko na pytania poniżej.

PROGRAM TVP1 PROGRAM TVP2

15:50 Oceany – serial 14:35 Szansa na sukces

17:00 Teleexpress 15:40 Na dobre i na złe – serial 17:15 Pogoda 16:40 Mistrzostwa w piłce ręcznej 17:30 Ojciec Mateusz – serial 18:55 Panorama

18:25 Jaka to melodia – teleturniej 19:15 Sport telegram 19:00 Moi przyjaciele – serial 19:20 Pogoda

a) Piotrek włączył telewizor 23 minuty przed rozpoczęciem programu

„Sport telegram”. O której godzinie Piotrek włączył telewizor?

Brudnopis

……….

b) Jaki program emitowano w TVP2 w momencie, gdy w TVP1 rozpoczynał się teleturniej „Jaka to melodia”?

……….………

c) Między odcinkiem serialu „Oceany” a kolejną pozycją w programie była pięciominutowa przerwa na reklamy. Jak długo trwał odcinek serialu

„Oceany”?

…..………...

32. Rozwiąż zadanie.

Teleexpress jest nadawany codziennie, począwszy od 26 czerwca 1986 r.

Podaj dokładną datę emisji dziesiątego odcinka tego programu.

………..

dzień / miesiąc / rok

(6)

33. Uzupełnij zdania. Brudnopis

a) Na dwóch drzewach siedziały łącznie 32 ptaki. Gdy z pierwszego drzewa 7 ptaków przeleciało na drugie drzewo, to na każdym z drzew było ich tyle samo. Na początku liczba ptaków siedzących na pierwszym drzewie to

…………., a na drugim ….……...

b) Kierowca w ciągu pół godziny pokonał odległość równą 40 km. Jadąc z tą samą prędkością, na pokonanie kolejnych 60 km kierowca potrzebuje

……….. min.

Rozwiąż zadania od 34. do 36.

34. W biblioteczce pani Wandy na dwóch półkach znajduje się łącznie 45 książek. Na pierwszej półce stoi wszystkich książek i jeszcze 4 książki. Ile książek stoi na drugiej półce?

Obliczenia:

Odpowiedź: Na drugiej półce ……….………..

35. Ula ma 12 lat. Za dwa lata mama Uli będzie od niej trzy razy starsza. Ile lat ma obecnie mama Uli?

Obliczenia:

Odpowiedź: Obecnie mama Uli ma ...

36. W sklepie „Smacznie i zdrowo” można kupić migdały

w paczkach lub na wagę. Korzystając z danych na rysunku obok, oblicz różnicę pomiędzy kosztem zakupu 1,2 kg migdałów w paczkach a kosztem zakupu 1,2 kg migdałów na wagę.

Obliczenia:

Odpowiedź: Różnica między kosztem zakupu 1,2 kg migdałów w paczkach i na wagę wynosi …………..

Cytaty

Powiązane dokumenty

Substancje gazowe oraz substancje występujące w postaci par lub aerozolu dostają się z powietrzem oddechowym do pęcherzyków płucnych, a następnie dyfundując przez błonę

Inwentaryzacja wyrobów/odpadów zawierających azbest znadująca się na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle Wykaz zasobów znajdujących się na terenach Rodzinnych Ogródków

Bardzo oczekuję jakiejś odpowiedzi na pytanie, czym różni się jakościowo albo ontologicznie światło, które jest w ikonie i które mamy z tej ikony odczytać, od

Mnożą czynniki pierwszej liczby przez czynniki drugiej i zauważają, że NWW liczb względnie pierwszych jest iloczynem tych liczb.. N.: Poleca, aby uczniowie samodzielnie odszukali

d) praczka Wilber, która wydawała się chciwa i podła, ale okazała się lepsza niż

O co poprosił pilota Mały Książę, gdy spotkali się po raz pierwszyb. ,,Proszę cię, narysuj

Wprowadzenie Przeczytaj Gra edukacyjna Sprawdź się Dla nauczyciela.. Pojęciem blisko związanym z największym wspólnym dzielnikiem jest najmniejsza wspólna wielokrotność. W tej

Stworzenie mechanizmu przenoszącego wąskospecjalistyczne profile do szpitali specjalistycznych wielo- profilowych – podział świadczeń zgodnie z klasyfikacją świadczeń wg