• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie 1. Dowieść, że jeśli {x n } n∈N jest ci¸ agiem określonym rekurencyjnie: x 1 = 1, x n+1 = 2+x1+xn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie 1. Dowieść, że jeśli {x n } n∈N jest ci¸ agiem określonym rekurencyjnie: x 1 = 1, x n+1 = 2+x1+xn"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ANALIZA I 24 listopada 2014

Semestr zimowy Kolokwium próbne

Javier de Lucas

Zadanie 1. Dowieść, że jeśli {x n } n∈N jest ci¸ agiem określonym rekurencyjnie: x 1 = 1, x n+1 = 2+x 1+x

n

n

dla n ∈ N, to

x 2n = 2 + x 2 n 2x n dla każdego n ∈ N = {1, 2, 3, . . .}.

Zadanie 2. Zbadać ograniczoność i ewentualnie wyznaczyc kresy zbiorów

X =

 m

(n + m)n | m, n ∈ N, A =

[

n=1

 2n + 1

2n + 2 , 3n 2 + 2n + 4 3n 2 + 2n + 3

 .

Czy A jest otwarty lub domkni¸ety?

Zadanie 3. Oblicz granice:

• lim n→+∞ p

1

a p

n+11

+...+p

r

a

n+1r

1

a

n1

+...+p

r

a

nr

, p 1 , . . . , p r , a 1 , . . . , a r > 0,

• lim n→+∞ 1

5

+2

5

n +...+n

6 5

,

• lim n→+∞ cos 

n

2

π n+2

 ,

• Udowodnij, że istnieje lim n→+∞ (1 + 1/2 + . . . + 1/n − log(n)).

Zadanie 4. Sprawdź, czy

d(x, y) = ln  y

xjest metryk¸ a na R + = {x ∈ R|x > 0}. Ustal d-odczynek [1, 2] i kul¸e K(2, 3).

Zadanie 5. Oblicz (jeżeli istnieje) za pomoc¸ a definicji Heiniego lim x→0 |x| sin (

πx

) .

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gdy odległość pomiędzy pociągami wynosi 1 km, pszczoła zaczyna latać tam i z powrotem pomiędzy pociągami z prędkością 60 km na godzinę.. Wyrazić od- ległość jaką

[r]

Zbadać, w jakim kole jest zbieżny szereg MacLaurina funkcji tgh z.. Znaleźć kilka pierwszych

Wskazówka: Nie istnieje czysty szereg geometryczny spełniający warunki zadania, ale przykład można skonstruować odpowiednio modyfikując szereg

[r]

Ćwiczenia 1, AM 2, semestr letni, 27.02.2017. Twierdzenie o zbieżności

Wykaż, że zajęcia można było tak poprowadzić, by każdy uczeń przedstawiał jedno z rozwiązanych przez siebie zadań przy tablicy i by każde zadanie zostało w ten

Wpisz w ten trójkąt taki prostokąt o stosunku boków a, by jego dwa sąsiednie wierzchołki należały do boku AB, a pozostałe wierzchołki należały odpowiednio do boków BC i