Środa (27 maja 2020 r.) : Temat: Pola figur w układzie współrzędnych.

Download (0)

Full text

(1)

Środa (27 maja 2020 r.) :

Temat: Pola figur w układzie współrzędnych.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się w jaki sposób obliczamy pola figur w układzie współrzędnych.

Na wstępie przypomnij sobie wzory na pola trójkątów i czworokątów.

Następnie obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=IW8MjzGCK84&feature=youtu.be

Przeanalizuj Przykłady 6 i 7 ze str, 222 i 223 z podręcznika.

W zeszycie rozwiąż zadanie 13 str. 223.

Rozwiązanie tego zadania wyślij na adres: paszkiewicz_edyta@wp.pl do czwartku 28 maja.

Czwartek (28 maja 2020 r.):

Temat: Pola figur w układzie współrzędnych - rozwiązywanie zadań.

Dziś kontynuujemy obliczanie pół w układzie współrzędnych.

W zeszycie rozwiąż zadania: 14, 15, 16 str. 223.

Piątek ( 29 maja 2020 r.):

Temat: Twierdzenie, założenie, teza , dowód.

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się co to jest założenie, teza, twierdzenie i dowód .

Na początek zapoznaj się z filmem : (krótki fragment o twierdzeniu Pitagorasa możesz pominąć).

https://www.youtube.com/watch?v=Z4Oeg1A9ukA

Po tym wstępie powinieneś już mieć pojęcie, czym różni się założenie od tezy i czym jest twierdzenie matematyczne.

Zanotuj w zeszycie:

Każde twierdzenie składa się z dwóch części:

- pierwsza część twierdzenia zawiera warunki, przy których jest spełnione twierdzenie; tę część nazywamy założeniem,

- druga część twierdzenia określa to, co należy udowodnić, korzystając z założeń, i tę część twierdzenia nazywamy tezą.

(2)

Teraz przechodzimy do zadań:

W zeszycie zrób zadanie 1 i 3 str. 226

Poniedziałek ( 1 czerwca 2020 r.) :

Temat: Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie.

Na dzisiejszej lekcji poznasz jedno z najbardziej znanych twierdzeń w matematyce: Twierdzenie Pitagorasa.

W tym celu przypomnij sobie najpierw co to jest trójkąt prostokątny i które z jego boków to przyprostokątne, a który bok nazywamy przeciwprostokątną.

Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00449-twierdzenie-pitagorasa-wprowadzenie?playlist=566

Zapisz w zeszycie treść twierdzenia Pitagorasa. Zilustruj to twierdzenie odpowiednim rysunkiem i zapisem symbolicznym. (Możesz posłużyć się ramką na stronie 232 w podr. oraz rysunkiem trójkąta umieszczonym pod ramką).

Zrób w zeszycie zadanie 4 str. 232.

Wyślij rozwiązanie tego zadania do wtorku 2 czerwca na adres: paszkiewicz_edyta@wp.pl

Figure

Updating...

References

Related subjects :