• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022-2023

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy

Data dopuszczenia: 20.06.2022 r.

(Uchwała Rady Pedagogicznej nr 24/16/2021/2022)

(2)

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasy I a

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna 1/EW/2022/2023 Jadwiga Hanisz

Program

edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

WSiP

język angielski 2/EW/2022/2023

Ilona Studzińska Arkadiusz Mędela Magdalena Kondro Ewa Piotrowska Anna Sikorska

Program

nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017

Macmillan Polska

religia 3/EW/2022/2023 Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Program

nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

(3)

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa II a

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna 1/EW/2022/2023 Jadwiga Hanisz

Program

edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

WSiP

język angielski 2/EW/2022/2023

Ilona Studzińska Arkadiusz Mędela Magdalena Kondro Ewa Piotrowska Anna Sikorska

Program

nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017

Macmillan Polska

religia 3/EW/2022/2023 Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Program

nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

(4)

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasa III a, III b

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

edukacja wczesnoszkolna 1/EW/2022/2023 Jadwiga Hanisz

Program

edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

WSiP

język angielski 2/EW/2022/2023

Ilona Studzińska Arkadiusz Mędela Magdalena Kondro Ewa Piotrowska Anna Sikorska

Program

nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017

Macmillan Polska

religia 3/EW/2022/2023 Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Program

nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W rodzinie dzieci Bożych”

Jedność

(5)

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasy IV a, IV b

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

język polski 1/II EE/2022/2023 Marlena Derlukiewicz

„Nowe Słowa na Start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

język angielski 2/II EE/2022/2023 Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego.

w klasach 4-8 szkoły podstawowej. PEARSON

muzyka 7/II EE/2022/2023 M. Gromek

G. Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole

podstawowej „Lekcja muzyki” Nowa Era

plastyka 8/II EE/2022/2023

J. Lukas K. Onak M. Ipczyńska N. Mrozkowiak

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Nowa Era

historia 9/II EE/2022/2023 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

przyroda 11/II EE/2022/2023 Joanna Golanko

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasie

4 szkoły podstawowej Nowa Era

matematyka 14/II EE/2022/2023

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(6)

informatyka 17/II EE/2022/2023 Grażyna Koba

„Teraz bajty”

Informatyka dla szkoły podstawowej

klasy IV-VI Migra

technika 18/II EE/2022/2023 Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Program nauczania techniki w szkole

podstawowej Nowa Era

wychowanie fizyczne 19/II EE/2022/2023 U. Białek, J. Wolfart-Piech

,,Magia ruchu”

Program wychowania fizycznego II etap edukacyjny klasy 4 - 8

JU. DM – WF s.c;

Wrocław 2017

wychowanie do życia

w rodzinie 20/II EE/2022/2023 Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania ogólnego wychowania do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej

Rubikon

religia 21/II EE/2022/2023 Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Program ogólnopolski nauczania religii

dla klas IV – VIII szkoły podstawowej Jedność

Rodzaj zajęć edukacyjnych Klasy V a, V b

(7)

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

język polski 1/II EE/2022/2023 Marlena Derlukiewicz

„Nowe Słowa na Start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

język angielski 2/II EE/2022/2023 Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego.

w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Pearson

muzyka 7/II EE/2022/2023 M. Gromek

G. Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole

podstawowej „Lekcja muzyki Nowa Era

plastyka 8/II EE/2022/2023

J. Lukas K. Onak M. Ipczyńska N. Mrozkowiak

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Nowa Era

historia 9/II EE/2022/2023 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

geografia 13/II EE/2022/2023 Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły

podstawowej „Planeta Nowa” Nowa Era

biologia 12/II EE/2022/2023 Anna Zdziennicka

,,Puls życia”. Program

nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

matematyka 14/II EE/2022/2023

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(8)

informatyka 17/II EE/2022/2023 Grażyna Koba „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły

podstawowej klasy IV-VI Migra

technika 18/II EE/2022/2023 Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Nowa Era

wychowanie fizyczne 19/II EE/2022/2023 U. Białek, J. Wolfart-Piech

,,Magia ruchu”

Program wychowania fizycznego II etap edukacyjny klasy 4 - 8

Wydawnictwo oświatowe FOSZE

wychowanie do życia

w rodzinie 20/II EE/2022/2023 Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania ogólnego wychowania do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej

Rubikon

religia 21/II EE/2022/2023 Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Program ogólnopolski nauczania religii

dla klas IV – VIII szkoły podstawowej Jedność

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasy VI a, VI b, VI c

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

język polski 1/II EE/2022/2023 Marlena Derlukiewicz

„Nowe Słowa na Start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

(9)

język angielski 2/II EE/2022/2023 Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego.

w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Pearson

język niemiecki 5/II EE/2022/2023 Bożena Niebrzydowska

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej.

Wariant II.1.

LektorKlett

muzyka 7/II EE/2022/2023 M. Gromek

G. Kilbach

Program

nauczania muzyki w szkole podstawowej

„Lekcja muzyki Nowa Era

plastyka 8/II EE/2022/2023

J. Lukas K. Onak M. Ipczyńska N. Mrozkowiak

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Nowa Era

historia 9/II EE/2022/2023 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

(10)

geografia 13/II EE/2022/2023 Maria Tuz Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły

podstawowej „Planeta Nowa” Nowa Era

biologia 12/II EE/2022/2023 Anna Zdziennicka

,,Puls życia”. Program

nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

matematyka 14/II EE/2022/2023

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka 17/II EE/2022/2023 Grażyna Koba „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły

podstawowej klasy IV-VI Migra

technika 18/II EE/2022/2023 Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?”

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Nowa Era

wychowanie fizyczne 19/II EE/2021/2022 U. Białek, J. Wolfart-Piech

,,Magia ruchu”

Program wychowania fizycznego II etap edukacyjny klasy 4 - 8

Wydawnictwo oświatowe FOSZE

wychowanie do życia

w rodzinie 20/II EE/2022/2023 Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania ogólnego wychowania do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej

Rubikon Kraków

religia 21/II EE/2022/2023 Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Program ogólnopolski nauczania religii

dla klas IV – VIII szkoły podstawowej Jedność

(11)

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasy VII a

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

język polski 1/II EE/2022/2023 Marlena Derlukiewicz

„Nowe Słowa na Start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

język angielski 2/II EE/2022/2023 Joanna Stefańska Program nauczania języka angielskiego

dla klas IV-VIII szkoły podstawowej Pearson

język niemiecki 5/II EE/2022/2023 Bożena Niebrzydowska

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej.

Wariant II.1.

LektorKlett

muzyka 7/II EE/2022/2023 M. Gromek

G. Kilbach

„Lekcja muzyki”

Program

nauczania muzyki w szkole podstawowej

Nowa Era

plastyka 8/II EE/2022/2023

J. Lukas K. Onak M. Ipczyńska N. Mrozkowiak

„Do dzieła” Program nauczania plastyki

w klasach 4-7 szkoły podstawowej Nowa Era

historia 9/II EE/2022/2023 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

geografia 13/II EE/2022/2023 Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły

podstawowej „Planeta Nowa” Nowa Era

(12)

biologia 12/II EE/2022/2023 Anna Zdziennicka ,,Puls życia”. Program nauczania biologii

w klasach 5-8 szkoły podstawowej Nowa Era

chemia 15/II EE/2022/2023 Teresa Kulawik

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Nowa Era

fizyka 16/II EE/2022/2023 Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Spotkania z fizyką.

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Nowa Era

matematyka 14/II EE/2022/2023

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem”

Program

nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka 17/II EE/2022/2023 Grażyna Koba

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły

podstawowej klasy VII-VIII. Migra

wychowanie fizyczne 19/II EE/2022/2023 U. Białek, J. Wolfart-Piech

,,Magia ruchu”

Program wychowania fizycznego II etap edukacyjny klasy 4 - 8

Wydawnictwo oświatowe FOSZE

wychowanie do życia w

rodzinie 20/II EE/2022/2023 Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania ogólnego wychowania do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej

Rubikon

doradztwo zawodowe 22/II EE/2022/2023 M. Hadała - Filip Program autorski

religia 21/II EE/2022/2023 Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Program ogólnopolski nauczania religii

dla klas IV– VIII szkoły podstawowej Jedność

(13)

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Klasy VIII b, VIII c, VIII d

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Autor Nazwa programu Wydawnictwo

(14)

język polski 1/II EE/2022/2023 Marlena Derlukiewicz

„Nowe Słowa na Start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

język angielski 4/II EE/2022/2023 E. Piotrowska, T. Sztyber Program nauczania z języka angielskiego

dla klas VII-VIII, 2 ETAPU edukacyjnego Macmillan

język niemiecki 5/II EE/2022/2023 Bożena Niebrzydowska Program nauczania języka niemieckiego

w szkole podstawowej. Wariant II.1. LektorKlett

historia 9/II EE/2022/2023 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

wiedza o społeczeństwie 10/II EE/2022/2023 Barbara Furman

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej

„Dziś i jutro”

Nowa Era

geografia 13/II EE/2022/2023 Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły

podstawowej „Planeta Nowa” Nowa Era

biologia 12/II EE/2022/2023 Anna Zdziennicka ,,Puls życia”. Program nauczania biologii

w klasach 5-8 szkoły podstawowej Nowa Era

chemia 15/II EE/2022/2023 Teresa Kulawik

Maria Litwin

Chemia Nowej Ery

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Nowa Era

fizyka 16/II EE/2021/2022 Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Spotkania z fizyką.

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Nowa Era

(15)

matematyka 14/II EE/2022/2023

M. Jucewicz M. Karpiński J. Lech

„Matematyka z plusem”

Program

nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej (program zbieżny z podstawą programową z roku 2017)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka 17/II EE/2022/2023 Grażyna Koba „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły

podstawowej klasy VII-VIII. Migra

wychowanie fizyczne 19/II EE/2022/2023 U. Białek, J. Wolfart-Piech

,,Magia ruchu”

Program wychowania fizycznego II etap edukacyjny klasy 4 - 8

Wydawnictwo oświatowe FOSZE

edukacja dla bezpieczeństwa 23/II EE/2022/2023 Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Nowa Era

wychowanie do życia

w rodzinie 20/II EE/2022/2023 Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania ogólnego wychowania do życia w rodzinie dla uczniów szkoły podstawowej

Rubikon

doradztwo zawodowe 22/II EE/2022/2023 M. Hadała - Filip Program autorski

religia 21/II EE/2022/2023 Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Program ogólnopolski nauczania religii

dla klas IV – VIII szkoły podstawowej Jedność

Cytaty

Powiązane dokumenty

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach 4-6 szkoły

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej).. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII – VIII szkoły

Nazwa przedmiotu Autor programu Tytuł programu Numer w szkolnym zestawie.

51/2017 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Nowa Era Oxford Plastyka Program nauczania plastyki „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era Zajęcia komputerowe „Lubię to” Program nauczania

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Wydawnictwo