• Nie Znaleziono Wyników

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e OFERTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e OFERTA"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 2 do SIWZ ...

pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zadania pn. przeprowadzenie zajęć wyrównawczych, rozwijających w ramach z projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w latach 2010 – 2014. współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków w:

CZĘŚĆ 1.Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia)

Przedmiot Matematyka: 1 grupa (5 osób) ) 80 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 40 godzin w 2012 roku)– zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 2. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia)

Przedmiot Matematyka: 1 grupa (5 osób) ) 80 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 40 godzin w 2012 roku)– zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 3. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia)

Przedmiot Matematyka: 1 grupa (5 osób) ) 80 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 40 godzin w 2012 roku)– zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

(2)

CZĘŚĆ 4. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Informatyka: 3 grupy (po 5 osób) po 40 godzin lekcyjnych– zajęcia wyrównawcze.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 5. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot Język niemiecki: 1 grupa (5 osób) 40 godzin lekcyjnych (20 godzin w 2011 i 20 godzin w 2012 roku) – zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 6. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Informatyka: 1 grupa (5 osób) ) 80 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 40 godzin w 2012 roku)– zajęcia wyrównawcze.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 7. Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Informatyka: 1 grupa (5 osób) ) 80 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 40 godzin w 2012 roku)– zajęcia wyrównawcze.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 8.Zespół Szkół Nr 1 w Bochni (ul. Windakiewicza 23 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Informatyka: 1 grupa (5 osób) ) 80 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 40 godzin w 2012 roku)– zajęcia wyrównawcze.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 9. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Matematyka w budownictwie – 1 grupa (5 osób) 67 godzin lekcyjnych (35 godzin w 2011 i 32 godziny w 2012 roku) – zajęcia rozwijające.

Cena ofertowa brutto:...

(3)

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 10. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Matematyka w budownictwie – 1 grupa ( 5 osób) 68 godzin lekcyjnych (35 godzin w 2011 i 33 godziny w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 11. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Matematyka w geodezji – 1 grupa (5 osób) 75 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 35 godzin w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 12. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język angielski zawodowy w budownictwie – 1 grupa po (5 osób) 39 godzin lekcyjnych (20 godzin w 2011 i 19 godzin w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 13. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język angielski zawodowy w budownictwie – 1 grupa po (5 osób) 40 godzin lekcyjnych (20 godzin w 2011 i 20 godzin w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 14. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język angielski zawodowy w drogownictwie – 1 grupa (po 5 osób) 85 godzin lekcyjnych (50 godzin w 2011 i 35 godzin w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 15. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (ul. Stasiaka 1 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Wykorzystanie technologii informatycznych przez technika – 1 grupa (10 osób) 70

(4)

godzin lekcyjnych (35 godzin w 2011 i 35 godzin w 2012 roku)– zajęcia rozwijające.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 16. Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język zawodowy angielski – 1 grupa (10 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku)– – zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 17. Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (ul. Krakowska 20 , 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język zawodowy niemiecki – 1 grupa (10 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku) – zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 18. Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język zawodowy rosyjski – 1 grupa (10 osób) 68 godzin lekcyjnych (39 godzin w 2011 i 29 godzin w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 19. Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język zawodowy angielski – 1 grupa (10 osób) 68 godzin lekcyjnych (39 godzin w 2011 i 29 godzin w 2012 roku) lekcyjnych – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 20. Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język zawodowy angielski – 1 grupa (10 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku) – zajęcia rozwijające

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

(5)

CZĘŚĆ 21. Zespół Szkół Nr 3 w Bochni (ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia)

Przedmiot: Język zawodowy niemiecki – 1 grupa (10 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku)– zajęcia rozwijające.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 22. Zespół Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa 1, 32-742 Sobolów)

Przedmiot: matematyka – 1 grupa (8 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku) – zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 23. Zespół Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa 1, 32-742 Sobolów)

Przedmiot: Język angielski zawodowy – 1 grupa (6 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku) - zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 24. Zespół Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa 1, 32-742 Sobolów)

Przedmiot: Język niemiecki zawodowy – 1 grupa (8 osób) 70 godzin lekcyjnych (40 godzin w 2011 i 30 godzin w 2012 roku) - zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 25. Zespół Szkół w Łapanowie (32-742 Łapanów)

Nauki matematyczno - informatyczne w branży budowlano – architektonicznej – 1 grupa (10 osób) 50 godzin lekcyjnych (25 godzin w 2011 i 25 godzin w 2012 roku)– zajęcia rozwijające.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 26. Zespół Szkół w Łapanowie (32-742 Łapanów)

Nauki matematyczno - informatyczne w branży ekonomicznej – 1 grupa (10 osób) 50 godzin lekcyjnych (25 godzin w 2011 i 25 godzin w 2012 roku)– zajęcia rozwijające.

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

(6)

CZĘŚĆ 27. Zespół Szkół w Łapanowie (32-742 Łapanów)

Zajęcia Wyrównawcze z matematyki dla uczniów technikum – 1 grupa (15 osób) 50 godzin lekcyjnych (25 godzin w 2011 i 25 godzin w 2012 roku) – zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 28. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (ul. Stasiaka 4, 32- 700 Bochnia) Przedmiot: Język angielski – 1 grupa (5 osób) 26 godzin lekcyjnych (13 godzin w 2011 i 13 godzin w 2012 roku) - zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

CZĘŚĆ 29. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (ul. Stasiaka 4, 32- 700 Bochnia) Przedmiot: ITC – 1 grupa (5 osób) 26 godzin lekcyjnych (13 godzin w 2011 i 13 godzin w 2012 roku)- zajęcia wyrównawcze

Cena ofertowa brutto:...

słownie złotych …...

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

1.Oświadczamy, że:

1)zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

2)uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

3)akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

4)uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

5. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ...

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

(7)

6. Oferta została złożona na ……….. stronach 7. Do oferty dołączono:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i ust. 2 prawa zamówień publicznych,

2) ………., 3) ………., 4) ………., Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

...

NIP ... REGON ...

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...

Strona internetowa Wykonawcy: ...

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...

Numer telefonu: 0 (**) ...

Numer faksu: 0 (**) ...

e-mail ...

..., dn. ...

...

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zachęcam Was również do zapoznania się z poradami dr Lisy Damour, która ukazuje, w jaki sposób, każdy z nas, może zadbać o swoje dobre samopoczucie w tym trudnym czasie....

skie trzeba zrobić w stolicy specjalne badania lekarskie. Jeździła zawsze sama, brała pod uwagę tylko przestrogi matki i nie ubierała się zbyt szykownie. Żeby niczym nie

podmiotów (nazwa, adres, nip, regon, telefon, e- mail) wraz z danymi osób uprawnionymi do reprezentowania tych podmiotów (imię, nazwisko,.. Projekt współfinansowany ze środków

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Live'y, webinary i nowe

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej do- kumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie przechowywana w miejscu wskazanym

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz. Z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania, umowy o pracę, powołania lub

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej