• Nie Znaleziono Wyników

PRACA KLASOWA nr 4 TEMAT: UŁAMKI ZWYKŁE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRACA KLASOWA nr 4 TEMAT: UŁAMKI ZWYKŁE"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4 Praca klasowa nr 4

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

2

PRACA KLASOWA nr 4

TEMAT: UŁAMKI ZWYKŁE

1.

2 p. Pokoloruj taką część figury, jaką określa ułamek.

a)

58

b)

56

2.

4 p. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe – literę F.

a) Zamalowano 79 kwadratu i  34 koła.

b) Spośród ułamków: 12 , 2846 połowa to 28 .

c) Aby równość 103 = 30 była prawdziwa, w kratkę należy wpisać liczbę 20.

d) Ułamki: 45 , 47 , 49 , 104 uporządkowano malejąco.

3.

6 p. Oblicz.

a) 45 + 25 = b) 1 26 + 2 56 =

c) 4 13 – 2 = d) 6 34 – 3 14 =

e) 7 – 2 25 = f ) 5 14 – 2 34 =

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę mieć przygotowane (wypisane) wzory z tablic maturalnych, kalkulatory, czyste, podpisane imieniem i nazwiskiem kartki do późniejszej oceny. Prace będzie należało przesłać

Oblicz sumę pól

Pierwsze wyrazy obu ciągów są równe 1, drugie wyrazy są równe, a trzeci wyraz ciągu geometrycznego (b n ) jest o 16 większy od trzeciego wyrazu ciągu arytmetycznego (a n )..

[r]

Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny. Wiedząc, że promień okrę- gu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2, oblicz długości boków trójkąta...

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: różnica podwojonego sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 2 od niej większej jest

(5 pkt) Prostopadłościan o podstawie kwadratowej ma taką samą wysokość jak sześcian, a krawędź podstawy prostopadłościanu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi sześcianu.. Wyznacz

[r]