• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 5 TEMAT: POLA WIELOKĄTÓW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praca klasowa nr 5 TEMAT: POLA WIELOKĄTÓW"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

Praca klasowa nr 5

TEMAT: POLA WIELOKĄTÓW

1.

1 p. Obwód kwadratu jest równy 30 cm. Ile jest równe pole tego kwadratu?

Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.

A. 30 cm2,

ponieważ I. pole jest czterokrotnością długości boku.

B. 56,25 cm2, II. pole jest kwadratem długości boku kwadratu.

2.

12 p. Dane na rysunkach pomocniczych są wyrażone w takich samych jednostkach. Obok

każdej figury napisz wyrażenia algebraiczne opisujące jej pole. Oblicz pole każdej figury dla podanych wartości liczbowych.

a) b)

m 2,5

5,2 n

k = 7,5 p = 6,5

h = 6

c) d)

d

1= 6

d2=8

a= 5

b = 4,4

a = 6 h = 3

3.

3 p. Jeden z boków równoległoboku ma długość 16,8 cm, a wysokość opuszczona na ten bok jest 4 razy krótsza. Drugi bok równoległoboku ma długość 8,4 cm.

Uzupełnij zdania. W miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę.

a) Wysokość opuszczona na dłuższy bok ma długość ... cm.

b) Pole równoległoboku jest równe ... cm2.

c) Wysokość opuszczona na krótszy bok jest równa ... cm.

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prześlij zdjęcie ćwiczenia 16/38 do swojego nauczyciela, jeśli otrzymasz wiadomość w tej sprawie.. (poniedziałek) Temat: Trapez i

Aby obliczyć pole równoległoboku należy pomnożyć długość boku (podstawy)przez wysokość poprowadzoną na ten bok (podstawę)... Spróbuj obliczyć pole

Jeden z boków prostokąta ma długość 40 cm, a drugi bok jest od niego cztery razy krótszy.. Wypisz długości wszystkich boków

Aby przypomnieć sobie podstawowe wiadomości o ostrosłupach , zapraszam do obejrzenia lekcji:.

Przypominam chyba już ostatni raz: Każde zadanie ma przykładowe rozwiązanie, ale nie musicie z niego korzystać, czy powielać sposobu rozumowania..

Narysuj wysokości wychodzące z jednego wierzchołka

Oblicz sumę pól

Pierwsze wyrazy obu ciągów są równe 1, drugie wyrazy są równe, a trzeci wyraz ciągu geometrycznego (b n ) jest o 16 większy od trzeciego wyrazu ciągu arytmetycznego (a n )..