• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań ................................................................................. ............

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań ................................................................................. ............"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

... ...

klasa data

1. Wypisz wszystkie wierzchołki i boki narysowanego wielokąta, oraz uzupełnij zdanie.

Wierzchołki: . . . .

Boki: . . . .

Narysowany wielokąt to . . . .

2. Narysuj czworokąt, który ma parę boków prostopadłych oraz przynajmniej jeden kąt ostry.

3. Uzupełnij tekst:

Narysowany wielokąt ma. . . .boków i. . . .kątów. Ką- ty tego wielokąta mają miary: . . . . lub . . . .. Suma miar wszystkich kątów tego wielokąta wynosi . . . ..

4. Jeden z boków prostokąta ma długość 40 cm, a drugi bok jest od niego cztery razy krótszy.

Wypisz długości wszystkich boków tego prostokąta.

5. Z czterech kwadratów zbudowano prostokąt – tak jak na rysunku. Dłuższy bok tego prosto- kąta ma 20 cm 4 mm. Jaką długość ma krótszy bok tego prostokąta? Ile wynosi suma długości wszystkich boków tego prostokąta?

6. Oblicz obwód prostokąta o długości 5 cm i szerokości 2 cm.

7. Oblicz długość boku kwadratu, którego obwód wynosi 92 cm.

8. Dane są prostokąty o wymiarach: 3cm × 7cm, 2cm × 7cm, 4cm × 4 cm, 5cm × 2 cm.

Ile z nich ma taki sam obwód?

A.dwa B.trzy C.cztery D.każdy ma inny obwód

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe... Wybierz właściwa odpowiedź

Oblicz długość dłuższego boku prostokąta, jeśli jego obwód wynosi 56 cm, a krótszy bok ma 13

Połowa obwodu tego prostokąta jest równa długości boku kwadratu, którego pole jest równe 81 cm 2.. Oblicz długości boków

Przeciwległe boki są równoległe Suma miar kątów wynosi 360 o Przekątne mają jednakowe długości Przekątne przecinają się w połowie8. Przekątne są

b) suma kątów przy każdym z ramion daje 180 o (korzystając z powyższego rysunku: α+=180 o oraz +=180 o c) gdybyśmy połączyli środku ramion trapezu, to odcinek ten

Oblicz długość boków trójkąta o obwodzie 38cm, jeżeli stosunek długości boków jest równy stosunkowi 4:6:9.. Jaką ma długość trzecia krawędź wychodząca z tego

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

Wiedząc, że boki prostokąta mają długości 12 i 15 wyznacz długość jego prze- kątnej.. Wiedząc, że krótszy bok prostokąta ma długość 6, a przeciwprostokątna ma długość