• Nie Znaleziono Wyników

(1)Mikroekonomia — ćwiczenia 3 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Mikroekonomia — ćwiczenia 3 1"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia — ćwiczenia 3

1.

Stosując warunki konieczne KKT w wersji z ograniczeniami nierównościowymi, powtórzyć znajdowanie punktu maksymalizującego lokalnie nienasycone, monotoniczne i ściśle wypukłe preferencje o różniczkowalnej funkcji użyteczności.

2.

Zmaksymalizować jeszcze raz funkcję użyteczności dla doskonałych substytutów u(x1, u2) = a · x1 + b · x2 po walrasowskim zbiorze budżetowym Bp,m, przy użyciu mnożników KKT.

3.

Udowodnić twierdzenie o obwiedni z ograniczeniami.

4.

Jakie relacje inkluzji zachodzą pomiędzy Γ+(A ∪ B) a Γ+(A) ∪ Γ+(B);

Γ+(A ∩ B) a Γ+(A) ∩ Γ+(B);

Γ+(\A) a \Γ+(A)?

Analogicznie dla Γ. 5.

Niech f : R → R będzie funkcją ciągłą.

Narysować wykres i zbadać ciągłość odwzorowania Γ : R ( R zdefiniowanego przez

a) Γ(x) = {y : f (x) ¬ y};

b) Γ(x) = {y : f (y) ¬ x};

c) Γ(x) = {y : f (x) ¬ f (y)};

a) Γ(x) = {y : f (x) < y}.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

a) dobro i było podrzędne przy ustalonym wektorze cen dla wszystkich poziomów dochodu?6. b) wszystkie dobra konsumowane przez konsumenta

Since in his ten years long life he had seen almost everything, his satisfaction from life every day was dependent on consumption of usually not eaten products: icecreams i

Udowodnić, że efekty substytucyjny i dochodowy z każdej postaci równania Słuckiego/Hicka są niezależne od wyboru konkretnej funkcji użyteczności odzwierciedlającej dane

Ile w tej sytuacji Ryszard by pracował i ile miał na konsumpcję? Czy oceniłby obecną sytuację jako lepszą, czy jako gorszą niż z punktu a)? Czy jest tu jakaś niejasność?. c)

Aby to uzyskać, potrzebna jest także energia elektryczna – 1 jednostka na każdą tonę wody morskiej (dostarczenie mniejszej ilości oznacza, że przetworzyć da się tylko tyle

b) Tłumacz może przetłumaczyć 5 stron w godzinę, z czego przez połowę czasu używa komputera, a przez pozostały czas myśli.. Obliczyć (zakładając, że się da)

Opisać proces dochodzenia do tej równowagi, jeśli początkowo cena jest równa 8 i istnieją firmy posługujące się każdą z tych technologii (zmianę technologii traktujemy