Klasa VI biologia 2.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klasa VI biologia 2.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Zapoznaj się z treścią z podręcznika ze strony 143- 144( podsumowanie działu).

Przeczytaj powtórzenie z podręcznika.

Sprawdź swoje wiadomości rozwiązując test str. 145 z podręcznika.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Nie trzeba nic wysyłać.

Pozdrawiam, Lidia Kolosko

Figure

Updating...

References

Related subjects :