Temat: Wykresy funkcji

18  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Temat: Wykresy funkcji

Wiem już, że funkcje to pewne przyporządkowania. A szczegółowiej – każdemu elementowi ze zbioru X jest przyporządkowany DOKŁADNIE JEDEN element ze zbioru Y.

Wiemy, że funkcje w matematyce najczęściej będziemy mieli opisane wzorami, czasem słownie, czasem tabelą… . (Wzór – to przepis na funkcję, pokazuje on jak ta funkcja „działa”.)

Ale jak robimy wykresy funkcji?

Ćwiczenie 1.

a) Narysuj wykres funkcji f wiedząc, że funkcja f każdej liczbie ze zbiory X={-1,0,1,2}

przyporządkowuje liczbę o trzy większą.

Zaczynamy ZAWSZE od tabeli. Robimy ją tak, że wpisujemy do niej argumenty – czyli „x” – jeśli mamy je dane w zadaniu tak jak tu, to w tabeli umieszczamy właśnie takie „x” jak podał autor

x -1 0 1 2

f(x)

Dolny wiersz oznaczamy f(x). Żeby go uzupełnić, postępuję zgodnie z opisem funkcji – każdemu

„x” przyporządkuję liczbę o trzy większą. Czyli:

f(-1)= -1+3 = 2 f(0)= 0+3=3 f(1)=1+3=4

f(2)=2+3=5 .I uzupełniamy tabelę:

x -1 0 1 2

f(x) 2 3 4 5

Teraz dane z tabeli zamienimy na punkty:

(-1,2), (0,3), (1,4), (2,5) . Punkty te będziemy umieszczać w układzie współrzędnych. (pamiętaj-

(2)

pierwsza liczba z nawiasu będzie patrzona na osi x, a druga na osi y)

I już! Wykresem naszej funkcji są te cztery czerwone punkty.

b) Narysuj wykres funkcji f wiedząc, że funkcja f określona jest za pomocą tabelki:

x 0 1 2 3 4

f(x) 2 3 5 6 4

Zobaczcie! Krok pierwszy jakim jest robienie tabeli mamy już zrobiony! Więc zostaje tylko odczytanie z tabeli jakie punkty będziemy zaznaczać w układzie współrzędnych: (0,2), (1,3), (2,5), (3,6), (4,4) oraz umieszczenie ich w układzie współrzędnych:

Praca domowa:

wpisz wszystko do zeszytu i wykonaj analogicznie ćw.1a, 1.b/119, 1.3/119

*Uwaga! W zadaniu 1.3 w drugiej linijce tabeli mamy wpisać liczby przeciwne do naszych X.

Przeciwne, czyli z przeciwnym znakiem. ( tutaj mamy 1,2,3,4 czyli liczby dodatnie, to pod niki w tabeli wpiszemy liczby ujemne: -1,-2,-3,-4)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :