• Nie Znaleziono Wyników

GIM 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GIM 3"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

OGO LNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

XIV EDYCJA

12 MARCA 2014

Czas pracy: 45 minut

Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Na starcie otrzymujesz od nas pulę 112 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno wykorzystywać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy naukowych. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz.

Wyniki konkursu będą dostępne do 6 tygodni. Odkryj czym jest „talent” i podejmij wyzwanie w konkursie filmowym Filman - zgłoszenia do 26.03.2014r.

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego English Ace 2014!

1. How …. have you been studying English?

a. much b. many c. long d. often

2. If you …... go back in time, where …... you go?

a. could/would b. would/will c. can/would d. will/can

3. „If we leave soon, we'll get there earlier.” = a. The soon we leave, the early we get there.

b. The sooner we leave, the earlier we get there.

c. The sooner we'll leave, the earlier we'll get there.

d. The sooner we leave, the earlier we'll get there.

4. My aunt loves theatre, so … my uncle.

a.do b.is c. does d. has

5. I …... at least 4 books so far this year.

a. 've been reading b. 've read

c. read

d. 've gone through

6. The Italians have a better fashion sense than any other …...

a. people b. nationality c. tribe d. nation

7. The trip was ….... long that we all got really bored.

a. such b. such a c. that d.so

8. They haven't seen each other much …..

a. recently b. already c. a lot d. lately

9. I don't think that our Math teacher is very …... to agree.

a. eager b. likely c. probably d. certainly

10. David, stop! You … pour water over the acid!

a. shouldn't b. mustn't c. can't d. needn't

11. ”My parents didn't let me watch horror films.” = I …... to watch horror films.

a. was allowed b. wasn't allowed c. was banned d. was able

12. Which of the adjectives below may appear with the prefix ir - :

a. reliable b. active c. literate d. natural

TEST KONKURSOWY klasa

GIM 3

ORGANIZATOR

WPISZ KOD SZKOŁY

Arkusz testowy zawiera informacje prawnie chronione

do momentu rozpoczęcia

konkursu.

(2)

13. What is/are the antonym(s) of the adjective attractive : a. boring

b. repulsive c. ugly d. repellent

14. The /dʒ / sound appears in:

a. pleasure b. vision c. juice d. June

15. You cannot hear /k/ in:

a. complain b. mechanic c. psychiatrist d. chef

16. You can chop:

a. rice b. beef c. yoghurt d. cheese

17. In an art gallery one may usually find:

a. a counterfeit b. an exhibition c. sculptures d. playback

18. Which word(s) isn't/aren't associated with music?

a. clay b. conductor c. playwright d. box office

19. I love this song! Let's turn ….. the volume!

a. down b. up c. over d. off

20. Which of the words below can be a noun and a verb:

a. offer b. promise c. pretend d. question

21. …... uncle Trevor has a lot of money, he is very mean.

a. Until b. Although c. Because d. Nevertheless

22. …... you finish your homework, you can go outside and play.

a. When b. As soon as c. Provided that d. As long as

23. I've been afraid of dogs …... I was seven.

a. for b. from c. since d. when

24. What is the name of holidays established by the Queen:

a. Good holidays b. Queen holidays c. Bank Holidays d. Act holidays

25. In the USA Columbus Day is observed on:

a. September b. October c. November d. December

26. In the USA, Black Friday is the name of:

a. the first day after Thanksgiving

b. the traditional beginning of Christmas season shopping

c. the last Friday before Easter d. the eve of Thanksgiving

27. A holiday celebrated on the last day of the year in Scotland that includes for example fireball swinging is called:

a. Handsel Day b. Hogmanay c. Calennig d. Tar Barrels

28. Guy Fawkes Day is also referred to as:

a. Guy Fawkes Night b. Bonfire Night c. Firework Night d. Fifth of November

© COPYRIGHT BY ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ. WILCZYN 2013

PARTNERZY I PATRONI

Cytaty

Powiązane dokumenty

u zn ała jedynie za załatw ienie form alnej strony kwestji

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ KANGUR

szyfrować tajne informacje na warsztatach z kryptografii, dowiemy się, dlaczego nie można dodrukować sobie pieniędzy, przyjrzymy się pracy polityka i staniemy

Aktualnie oferta szkoleniowa została skierowana do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu Małopolski – odbyły się już pierwsze szkolenia..

Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt.. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany

Spróbuj swoich sił w konkursie English Ace i konkursie filmowym Filman oraz w pozostałych konkursach programu edukacyjnego Łowimy Talenty.. Życzymy sukcesów i zapraszamy do

Spróbuj swoich sił w konkursie English Ace i konkursie filmowym Filman oraz w pozostałych konkursach programu edukacyjnego Łowimy Talenty.. Życzymy sukcesów i zapraszamy do

Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt.. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany