• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja Temat: Utrwalamy wiadomości o czasowniku.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja Temat: Utrwalamy wiadomości o czasowniku."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja

Temat: Utrwalamy wiadomości o czasowniku.

(do zeszytu)

czas przyszły (prosty i złożony) czas teraźniejszy będę czytać/czytał czas przeszły np. czytam

np. czytałem

Ćw. 1 Odmień przez osoby czasownik wziąć w czasie przeszłym, r. męskim i męskoosobowym.

l. pojedyncza l. mnoga 1. ja wziąłem 1. my wzięliśmy 2. ty wziąłeś 2. wy wzięliście 3. on wziął 3. oni wzięli

Pamiętajcie o ogonkach przy literach ą i ę.

Ćw. 2 Określ rodzaj podanych czasowników. Tam, gdzie nie da się określić, wstaw kreskę.

Wzór: szedł – r. męski idę – r. –

widziały – ...

było – ...

będą jadły – ...

czesała – ...

(2)

Ćw. 3. Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników. Tam, gdzie się nie da, wstaw kreskę.

Wzór:

idzie – 3. os., l. poj. czas teraźniejszy, rodzaj – poszły - ...

pójdą - ...

uśmiechnął - ...

Kochani! W piątek napiszecie sprawdzian z czasownika. Pouczcie się.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• rozpoznawać figury osiowosymetryczne i wskazywać ich osie symetrii oraz uzupełniać figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury

Do czasowników w formach osobowych dopisz odpowiednie formy bezokoliczników.. Podkreśl ich

robił, czytam, nosi, zrobił, rysowali, odjadą, pisał, narysuje, krzyknął, pływa, napisał, przeczytają.. czasowniki dokonane czasowniki niedokonane.

Imiesłowy przysłówkowe uprzednie mówią o czynności wykonywanej wcześniej, niż ta druga, o której mowa jest w orzeczeniu, np.: Najadłszy się, poszedł do pracy.. Najpierw

Zadanie II.. Przekształć podane zdania na zdania o tej samej treści. Zastąp podane wyróżnione osobowe formy czasownika imiesłowami przymiotnikowymi.. a) Podszedłem do

Następnie nauczyciel rozmawia z uczniami na temat, tych wyrazów, które zastąpiły czasowniki.. Uczniowie podczas rozmowy powinni podać

Dopisz liczbę mnogą podanych rzeczowników:1. Models are very

Wykorzystując lekturę, atlasy i encyklopedię przyrody zbierz informacje na temat roślinności porastającej Dżunglę. Zebrane informacje przedstaw w ciekawy sposób na