• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja Temat: Utrwalamy wiadomości z drugiego działu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja Temat: Utrwalamy wiadomości z drugiego działu."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja

Temat: Utrwalamy wiadomości z drugiego działu.

Dzień dobry.

Dzisiaj powtórzymy wiadomości z działu. W przyszłym tygodniu napiszecie krótki sprawdzian. Czy dacie radę nauczyć się na wtorek?

Podaję zakres materiału.

Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu lub wiersza, ożywienie, rymy, autor, pisownia wielką literą, cudzysłów i kursywa, notatka, ludzie książki, katalog biblioteczny.

To już wiesz:

podmiot liryczny, narrator, bohater, strofa, wers, epitet, akapit.

1. W ramach powtórzenia proszę przejrzeć w zeszycie wszystkie tematy z drugiego działu.

2. W podręczniku przejrzyjcie lekcje od str. 56-93. Obowiązują was tylko te tematy, które omawialiśmy.

3. W tym dziale poznaliście nowy środek poetycki: ożywienie. Jest to nadanie rzeczom, zjawiskom cech istot żywych,

np. krople deszczu skaczą po drucie

Jest to ożywienie, ponieważ kroplom wody została przypisana cecha – skakanie. Skakać mogą zarówno zwierzęta jak i ludzie.

Czy umiesz wymyślić jakieś ożywienie? Zapisz w zeszycie.

4. W zeszycie wypisz tytuły znanych ci wierszy Jana Brzechwy. Pamiętaj o odpowiedniej pisowni tytułów.

Uwaga!

Jutro zaczynamy lekturę.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 przeprowadzać proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności uczniowie oraz rodzice mogą pisać do mnie poprzez messengera albo adres

Krajobraz tworzą takie składniki, jak: ukształtowanie powierzchni, skały, wody powierzchniowe, szata roślinna, charakterystyczne zwierzęta, wytwory działalności

W ramach utrwalenia zasad ortograficznych proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń.. W razie konieczności korzystajcie ze słownika

Od poniedziałku zaczynamy naukę na Teamsie, będziemy omawiać „Mikołajka”. Wasze sprawdziany z czasownika

Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników. Tam, gdzie się nie da,

Przerysuj do zeszytu tabelę i zapisz w niej najważniejsze informacje dotyczące dwóch dowolnych obrazów zamieszczonych w podręczniku. Obrazy znajdują się na początku

Uważnie przeczytaj informacje o opisie oraz przykładowy opis postaci.. Dopisz w zeszycie określenia