SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/15 PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU AUTORZY REALIZUJĄCY UWAGI

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/15

LP. NUMER

SZPN PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU AUTORZY REALIZUJĄCY UWAGI

KLASA 1

1 3/2014 Edukacja

wczesnoszkolna

Doświadczanie świata. Program

nauczania dla I etapu edukacyjnego. Marzena Kędra

M. Parulis- Wojciechowska G. Rutkowska- Kornacka

2014-2017

2 2/2012 J. angielski

Program nauczania języka angielskiego - I etap edukacyjny – edukacja

wczesnoszkolna

Mariola Bogucka M. Reichel 2014-2017

3 --- Religia

W rodzinie dzieci Bożych

Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej

ks. T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek Ks. A. Hrubiszewski 2014-2017 KLASA 2

1 1/2012

Edukacja

wczesnoszkolna

Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej.

Klasy 1–3

Jolanta Brzózka, Katarzyna Hamak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

B. Bąk D. Suszyńska B. Gromadzka

2013-2016

2 2/2012 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego - I etap edukacyjny – edukacja

wczesnoszkolna

Mariola Bogucka M. Reichel 2013-2016

3 3/2012 Zajęcia

komputerowe Razem w szkole. Zajęcia komputerowe

Danuta Kręcisz, Beata

Lewandowska B. Bąk

D. Suszyńska 2013-2016

4 --- Religia W rodzinie dzieci Bożych

Program nauczania religii dla klas I – III

ks. T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek Ks. A. Hrubiszewski 2013-2016

(2)

szkoły podstawowej

KLASA 3

1 1/2012

Edukacja

wczesnoszkolna

Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej.

Klasy 1–3

Jolanta Brzózka, Katarzyna Hamak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

B. Bąk

D. Suszyńska 2012-2015

2 2/2012 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego - I etap edukacyjny – edukacja

wczesnoszkolna

Mariola Bogucka M. Reichel 2012-2015

3 3/2012 Zajęcia

komputerowe Razem w szkole. Zajęcia komputerowe

Danuta Kręcisz, Beata

Lewandowska G. Zańko

D. Suszyńska 2012-2015

4 --- Religia

W rodzinie dzieci Bożych

Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej

ks. T. Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek Ks. A. Hrubiszewski 2012-2015 KLASA 4

1 5/2012 Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (do nowej podstawy programowej )

A. Łuczak

A. Murdzek M. Kurkiewicz 2014-2017

2 6/2012 Język angielski Program nauczania języka angielskiego, II etap edukacyjny.

Mariola Bogucka ,

Dorota Łoś M. Reichel 2014-2017

3 1/2014 Historia i społeczeństwo

Wehikuł czasu. Program nauczania

ogólnego historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego ( klasy IV-VI szkoły podstawowej)

Robert Tocha M. Kurkiewicz 2014-2017

4 2/2014 Matematyka

Matematyka z pomysłem.

Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego.

B. Dubiecka –Kruk

D. Piskorski G. Zańko 2014-2017

(3)

5 9/2012 Zajęcia

komputerowe

Zajęcia komputerowe z pomysłem.

Program nauczania dla szkoły podstawowej.

Anna Wysocka

Paweł Wimmer G. Zańko 2014-2017

6 10/2012 Przyroda

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach IV-VI w szkoły podstawowej.

J. Golanko G. Juszczak 2014-2017

7 11/2012 Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„ Jak to działa” Lech Łabecki

E. Łukaszewska 2014-2017

8 12/2012 Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV-VI w szkole podstawowej. E. Korowajczyk J. Wysocka 2014-2017 9 13/2012 Plastyka Do dzieła. Program nauczania plastyki

w kl. 4-6 Jadwiga Lukas E. Łukaszewska 2014-2017

10 2/2013 Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie- Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV-VI.

Urszula Kierczak A. Dumara 2014-2017

11 --- Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak, B. Nosek Ks. A. Hrubiszewski 2014-2017 KLASA 5

1 5/2012 Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (do nowej podstawy programowej )

A. Łuczak

A. Murdzek M. Kurkiewicz 2013-2016

2 6/2012 Język angielski Program nauczania języka angielskiego, II etap edukacyjny.

Mariola Bogucka ,

Dorota Łoś M. Reichel 2013-2016

3 7/2012 Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś . Program nauczania

ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

dr Tomasz

Maćkowski M. Kurkiewicz 2013-2016

4 1/2013 Matematyka

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Marcin Braun G. Zańko 2013-2016

(4)

5 9/2012 Zajęcia

komputerowe

Zajęcia komputerowe z pomysłem.

Program nauczania dla szkoły podstawowej.

Anna Wysocka

Paweł Wimmer G. Zańko 2013-2016

6 10/2012 Przyroda

Tajemnice przyrody. Program

nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

J. Golanko G. Juszczak 2013-2016

7 11/2012 Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„ Jak to działa” Lech Łabecki

E. Łukaszewska 2013-2016

8 12/2012 Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV-VI w szkole podstawowej. E. Korowajczyk J. Wysocka 2013-2016 9 13/2012 Plastyka Do dzieła. Program nauczania plastyki

w kl. 4-6 Jadwiga Lukas E. Łukaszewska 2013-2016

10 2/2013 Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie- Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa klasy IV-VI.

Urszula Kierczak A. Dumara 2013-2016

11 --- Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak, B. Nosek Ks. A. Hrubiszewski 2013-2016 KLASA 6

1 5/2012 Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (do nowej podstawy programowej )

A. Łuczak

A. Murdzek M. Kurkiewicz 2012-2015

2 6/2012 Język angielski Program nauczania języka angielskiego, II etap edukacyjny.

Mariola Bogucka ,

Dorota Łoś M. Reichel 2012-2015

3 7/2012 Historia

Wczoraj i dziś . Program nauczania

ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

dr Tomasz

Maćkowski M. Kurkiewicz 2012-2015

4 8/2012 Matematyka

Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV- VI szkoły podstawowej).

Marta Jucewicz Marcin Karpiński Jacek Lech

G. Zańko 2012-2015

(5)

5 9/2012 Zajęcia

komputerowe

Zajęcia komputerowe z pomysłem.

Program nauczania dla szkoły podstawowej.

Anna Wysocka

Paweł Wimmer G. Zańko 2012-2015

6 10/2012 Przyroda

Tajemnice przyrody. Program

nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

J. Golanko G. Juszczak 2012-2015

7 11/2012 Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„ Jak to działa” Lech Łabecki

E. Łukaszewska 2012-2015

8 12/2012 Muzyka Program nauczania muzyki

w klasach IV-VI w szkole podstawowej. E. Korowajczyk J. Wysocka 2012-2015 9 13/2012 Plastyka Do dzieła. Program nauczania plastyki

w kl. 4-6 Jadwiga Lukas E. Łukaszewska 2012-2014

10 14/2012 Wychowanie fizyczne

Program nauczania WF w klasach 4-6

szkoły podstawowej P. Wróblewski A. Dumara 2012-2015

11 --- Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak, B. Nosek Ks. A. Hrubiszewski 2012-2015

Lp. Numer SZPN Przedmiot Nazwa programu Autorzy Realizujący Uwagi

1

4/2014

Oddział przedszkolny dzieci 5-6 letnich, Punkt

Przedszkolny

Wychowanie przedszkolne „ Tropiciele”

B. Gawrońska E. Raczek

M. Dworak M. Sobczyńska G. Licau-Senger

od 2014

3 ---

Religia

Program nauczania religii rzymsko – katolickiej w przedszkolach i szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

J. Zarówna

Ks. A. Hrubiszewski od 2014 4 26/2009 Gimnastyka

korekcyjna

Program gimnastyki korekcyjno

– kompensacyjnej. J. Czauderna- Miedziejko A. Dumara od 2009

(6)

Powyższy Szkolny Zestaw Programów Nauczania zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 26.08.2014 r.

Dopuszczony do użytku szkolnego Decyzją Dyrektora Szkoły w Wiślinie z dnia 28.08.2014 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :