Proszę o zapisanie w zeszytach 2 tematów: 1.

Download (0)

Full text

(1)

Proszę o zapisanie w zeszytach 2 tematów:

1. Soll ich um 15 Uhr kommen? – czasownik modalny sollen. Tryb rozkazujący.

2. Was wünschen sich die Jugedlichen zum Geburtstag? (Co życzy sobie młodzież na urodziny?) – odmiana przymiotnika.

Ad. 1

Ostatni z poznawanych przez nas czasowników modalnych to czasownik wyrażający powinność

„sollen”. Np. Ich soll nach Hause gehen. – powinienem iść do domu. Sollen wir mehr lernen? – Czy powinniśmy się więcej uczyć?

Odmianę znajdziemy w naszym podręczniku na stronie 59. Spójrzmy teraz na ten minidialog:

- Soll ich ihn einladen?(Czy powinienem go zaprosić?) - Ja, lad ihn ein! (Tak, zaproś go)

W odpowiedzi został użyty tryb rozkazujący dla 2 osoby liczby pojedynczej. Tryb rozkazujący dla tej osoby tworzymy w prosty sposób: odmieniamy czasownik w 2 osobie l. poj. a następnie odrzucamy zaimek osobowy du oraz końcówkę odmiany -st. Do tego, co pozostało dodajemy końcówkę -e i mamy już tryb rozkazujący. Uwaga: w języku mówionym najczęściej opuszczamy końcówkę -e np.:

du kommst – komm(e)! – chodź!

du schreibst – schreib(e) – pisz!

du lädst ein – lade ein! – zaproś! Jak widzicie czasowniki rozdzielnie złożone, tak jak w odmianie przez osoby, rozdzielają się i przedrostek (tu ein-) „idzie” na koniec. Dodatkowo czasowniki, które dostają w odmianie przegłos (tutaj ä), tracą go w trybie rozkazującym.

O tworzeniu trybu rozkazującego przeczytajcie na stronie 15 w podręczniku.

Zadanie domowe: proszę zapoznać się, wykonać pisemnie i przesłać zadania 14 i 15 z podręcznika.

Należy w nich utworzyć dialogi wg wzoru a więc pytanie z czasownikiem sollen plus zwrot z ramki i odpowiedź z trybem rozkazującym w 2 os. l.poj. Dodatkową czynnością w zad. 15 będzie użycie znanych nam zaimków osobowych w bierniku ihn(go), sie(ją, niej).

Ad.2

W tej jednostce lekcyjnej poznajemy kilka nowych czasowników sich wünschen – życzyć sobie, träumen von – marzyć o, sich freuen über – cieszyć się z, sich langweilen mit – nudzić się czymś. Poza tym dowiecie się jak odmienić przymiotnik w roli przydawki tzn. określający rzeczownik, przed którym stoją. Np.:

schön(piękny) – ein schöner Tag (piękny dzień); klein(mały) – ein kleines Kind (małe dziecko); blau – eine blaue Hose (niebieskie spodnie); modisch(modny) – modische Klamotten (modne ciuchy). Jak widzimy przymiotnik, stojący przed rzeczownikiem, musi przyjąć odpowiednie dla rodzaju

rzeczownika końcówki. Końcówki będą się również zmieniać w zależności od użytego przypadku.

Przeczytajcie o tym dokładniej w podręczniku na stronie 60.

Praca domowa: proszę zapoznać się z zadaniem 16, 17 i 18 w podręczniku na stronie 54 i 55.

Następnie proszę wykonać utworzone na platformie dzwonek.pl ćwiczenia interaktywne. Termin zrobienia zadań to 27.04.2020r.

Informacje dodatkowe:

(2)

1. Można wykonywać równocześnie ćwiczenia z naszego zeszytu ćwiczeń. Będzie to później (mam nadzieję, że w szkole – jeśli nie to chętni prześlą mi skany) ocenione przeze mnie, jeśli ktoś będzie chciał dostać dodatkową ocenę lub z jakichś powodów nie zrobi zadań na platformie. Ćwiczenia, które są do zrobienia w tym rozdziale to: 1, 2, 2b, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

2. Jak widzimy na tym etapie kończy się rozdział 4. Planuję w związku z tym zrobienie małego testu z tego działu. Odbędzie się on po 27.04. Jeszcze nie wiem w jakiej formie to zrobimy (może na kahoot?). W każdym razie proszę się być przygotowanym.

3. Oceny z ostatnich zadań na platformie oczywiście będą. Prześlę je wam przez email z platformy.

4. Jak zwykle wszelkie pytania można zadawać na email: wp2@onet.eu lub z platformy.

5. Kto ma jeszcze jakieś problemy z platformą to proszę przeczytać instrukcję, znajdującą się na stronie szkoły.

6. Do 8c Grupa 2: Tak, pamiętam, że nie pisaliście klasówki.

Figure

Updating...

References

Related subjects :