• Nie Znaleziono Wyników

Podmiot + used to + czasownik w formie podstawowej Eg. (stan)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podmiot + used to + czasownik w formie podstawowej Eg. (stan)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Palczewska-Marcjanik Kl. I TR gr. 1

Język angielski 03.04.2020

1) Subject: Used to (2.5)

Strukturę „used to” używamy gdy mówimy o czynnościach, stanach i uczuciach, które miały miejsce w przeszłości, a teraz już NIE wystepują, lub nie są prawdziwe.

Odnosi się do sytuacji stałych, powtarzających się w przeszłości, a nie do takich, które zdarzyły się tylko raz.

Jak to wygląda w zdaniu?

Podmiot + used to + czasownik w formie podstawowej

Eg. (stan)

I used to have long hair.

– (Kiedyś) miałem/miałam długie włosy. Z tego zdania wynika, że teraz mam krótkie włosy, nie muszę tego dodawać, bo wystarczy użycie struktury „used to”.

(czynność)

My parents used to go on holiday to Greece. –

Moi rodzice (w przeszłości) jeździli na wakacje do Grecji. (teraz jeżdżą do innego kraju lub wcale nie jeżdżą itd.)

Tworzenie formy przeczącej:

Podmiot + didn’t + use to + czasownik w formie podstawowej

(uczucia) My sister didn’t use to like watching horrors.

Zwróć uwagę jak zachowuje się “used to” w zdaniach przeczących: traci –d, tak jak w czasie Past Simple, po zastosowaniu operatora did, musimy „zgubić” końcówkę –ed / -d w czasowniku regularnym.

Tworzenie pytania i udzielanie krótkiej odpowiedzi:

Did + podmiot + use to + czasownik w formie podstawowej

(stan) - Did Peter use to have a dog?

- Yes, he did or

- No, he didn’t.

Proszę przepisać powyższą notatkę do zeszytu.

Teraz proszę, otwórzcie podręcznik FOCUS 2 na str. 24 i przeczytać polecenie i treść zad. 2 Przygotujcie płytę Class CD 1 dołączoną do podręcznika i odtwórzcie ścieżkę 1.40.

(2)

Uwaga: dla uczniów nieposiadających sprzętu do odtwarzania CD stworzyłam specjalne konta mailowe, na które wysyłać będę pliki MP3 do konkretnej lekcji. W tym przypadku to lekcja 2.5 (oznaczenie topic’u w książce).

Wasz adres : elektronik1tr@wp.pl hasło: Elektronik1tr

To konto będzei służyło Wam wyłącznie do odbierania informacji od mnie, niczego na nie nie przesyłajcie, konto do kontaktu ze mną to palczewska.zs9@wp.pl

Zad. 2 Wysłuchajcie nagrania i oznaczcie zdania true / false.

2) Subject: Talking about past habits and routines Podręcznik str. 24 zad. 3

Proszę przeczytać informacje w GRAMMAR FOCUS I uzupełnić przkłady za pomocą odpowiedniego wyrażenia oznaczonego na niebiesko w treści zad. 2.

Zad.4 Proszę uzupełnić zdania za pomocą odpowiedniej formy czasowników w nawiasie. Użyć struktury „used to” + czasownik dla czynności przeszłych i czasu teraźniejszego Present Simple dla czynności obecnych.

Znaczenie nieznanych wyrazów sprawdźcie w słowniku www.diki.pl . Bardzo proszę otworzyć ten słownik, wpisać „used to” i kilkukrotnie posłuchać wymowy tej struktury. Nie wymawiamy końcówki

„–d”!

Zapiszcie zdania w zeszycie.

Zad. 6 Należy zastąpić wyrażenia w czasie Past Simple za pomocą struktury „used to” w tych zdaniach, gdzie to możliwe.

Przypominam: niemożliwe jest użycie „used to” w zdaniach, które mówią o czynności, mającej miejsce tylko raz.

Proszę zapisać zdania w zeszycie.

W podręczniku na str. 120 / topic 2.5 jest dodatkowe wyjaśnienie zasad użycia „used to”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kochani, aby umieć powiedzieć kto co robi teraz, należy poznać zasadę według której będziemy opowiadać o czynnościach które wykonuje nasz kolega lub koleżanka.. Jeśli

W związku z przedłużającym się czasem kwarantanny proszę karty pracy z tamtego tygodnia ( jeśli dana klasa miała takie zlecone) przesłać do mnie na maila do środy tj.. do

Anna Jagielonka i Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław Waza Jan Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Fryderyk August II Wettyn. Stanisław

za podanie spostrzeżeń: zawiesina Cu(OH) 2 rozpuszcza się (roztwarza się) w etano-1,2-diolu; roztwór przyjmuje szafirowe zabarwienie,. w przypadku etanolu nie obserwujemy

-ukazujemy możliwość wydarzenia się czegoś, przewidujemy coś, mówimy o rzeczach których nie jesteśmy pewni (wyrażamy subiektywne opinie),!. -decyzje podjęte w chwili

Skoro tu mowa o możliwości odtwarzania, to ma to zarazem znaczyć, że przy „automatycznym ” rozumieniu nie może natu ­ ralnie być mowy o jakimś (psychologicznym)

Nauczyciel przypomina, czym jest środek stylistyczny i tłumaczy, co to jest porównanie, zapisuje przykłady na tablicy, np.. oczy jak gwiazdy, buzia jak pączek, nogi jak patyki i prosi

Pół biedy poznać losy samego Korca (choć miasto jest dziś na Ukrainie, a w czasach dzieciństwa Wojciecha Przybyszewskiego znajdowało się w obrębie niesławnego ZSRR).. Gorzej,