• Nie Znaleziono Wyników

Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM "

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM

Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) mierzeja@amu.edu.pl

Wykształcenie

Geograf - mgr 1994, dr 1999, hab. 2010.

Zainteresowania naukowe

zrównoważony rozwój zarówno w sferze społeczno-gospodarczej, jak i przestrzennej,

miasta i procesy w nich zachodzące oraz ich struktura przestrzenna decydująca o sposobie funkcjonowania i jakości życia mieszkańców. Miasta postrzegane są przy tym nie tylko jako jednostki lokalne, ale także jako regiony miejskie ściśle powiązane ze swoją strefą podmiejską,

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym analiza obowiązującego w Polsce systemu planowania przestrzennego i skutków, do jakich prowadzi przyjmowanie na szczeblu gminy konkretnych rozwiązań planistycznych

Wykaz publikacji

ROK 2017

Mierzejewska L. 2017. Sustainable Development of a City: Systemic Approach. Problemy Ekorozwoju – Problems Of Sustainable Development, vol. 12, no 1, s. 71-78.

Mierzejewska L., 2017. Urban structures and substructures. In: Chodkowska-Miszczuk, J. and Szymańska, D. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 36, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 117–125. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0019

Mierzejewska L., 2017. Małe jest piękne, duży może więcej – o pewnych wehikułach rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Studia KPZK PAM, t. CLXXVII, s. 54-97.

Mierzejewska L., 2017. Role of urban substructures in the sustainable development of a city.

(in:) Digital cities and spatial justice, (ed.) A.A. Martins da Fonseca, A. Puentes, B. Estévez Vilariño, IGU Urban Geography Commission, Federal University of Salvador de Bahia, Santiago de Compostela, pp. 215-228. ISBN 978-84-697-4984-5.

Mierzejewska L., 2017 - Motoryzacja w rozwoju zrównoważonym miasta. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 38/2017, s. 63-78.

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2017. Społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze aspekty

funkcjonowania oraz rozwoju miast we współczesnym świecie. Rozwój Regionalny i Polityka

Regionalna 38, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 215, ISSN 2353-1428

(2)

ROK 2016

Parysek, J.J. and Mierzejewska, L., 2016: Spatial structure of a city and the mobility of its residents: functional and planning aspects. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No.

34, pp. 91–102. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0037

ROK 2015

Mierzejewska L., 2015. Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele. Problemy Rozwoju Miast 3/2015, s. 5-12.

Mierzejewska L., 2015.Safety of Poznań residents after 1989 (selected aspects). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 32, s.171–184.

Mierzejewska L., 2015. Rozwój zrównoważony w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Biuletyn KPZK PAN, z.257/258, s. 96-119.

Mierzejewska L., 2015. Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone. Studia Miejskie 19, s. 9-22.

ROK 2014

Mierzejewska L., Parysek J., 2014– Integrated planning of the development of a city in terms of the diurnal activity of its residents. Bulletin of Geography. Socio - Economic Series, 25: 143-153

Parysek J., Mierzejewska L., 2014 – Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 404, ISBN 978-83-7986-041-8

Mierzejewska L., Parysek J., 2014 – Cities and their problems ay the start of the 21

st

Century (a Polish perspective). [W:] Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects, Mierzejewska L., Parysek J. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 15-26, ISBN 978- 83-7986-022-7

Mierzejewska L., Parysek J. (red.), 2014 – Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 274, ISBN 978-83-7986-022-7

Mierzejewska L., 2014. Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego. (w:) Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej (red.) S. Ciok, S. Dołzbłasz, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 33/1, s. 59-68.

ROK 2013

Mierzejewska L., Parysek J., 2013 - Regional differences in the age structure of Poland’s population in the years 1999–2010: a multivariate approach. Bulletin of Geography. Socio–

economic, 19: 61–72, ISSN 978-83-7986-001-2

(3)

European Territories. (W:) European Regions in the Strategy to Emerge from the Crisis: the Territorial Dimension of the Europe 2020, Gonzales Lois R. C., Carril V. P. (red), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela: 41-56, ISBN 978-84-15876-11-3

Mierzejewska L., 2013 - Produktywność pracy jako element konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej. [W:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa Europejska, Muszyńska E. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 59-72, ISBN 798-83- 63400-94-1

Parysek J., Mierzejewska L., 2013 – Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 275, ISBN 978-83-7986-001-2

Mierzejewska L., 2013 – Socio-economic transformation of Poland’s largest cities over the years 19982008: A multivariate approach. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24: 83-98

ROK 2012

Parysek J.J., Mierzejewska L., 2012 - Trajectories of the demographic development of Poland after 1989. Bulletin of Geography. Socio–economic, 17: 109–115

Wdowicka M., Mierzejewska L., 2012 - Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania). Problemy rozwoju miast, 1: 40-52

Mierzejewska L., 2012 - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta jako cel miejskiej polityki przestrze [W:] Zarządzanie przestrzenią miasta, M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.), CeDeWu.pl, Warszawa: 85-98, 978-83-7556-094-7

Mierzejewska L. - 2012. Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna. [W:] Przestrzeń publiczna miast, I. Jażdże (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź: 5-26, ISBN:978-83-7525-650-5

Mierzejewska L., 2012 - Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w kontekście ogólnoświatowego kryzysu. [W:] Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, Ciok S., Rabczyk A.

(red), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 27, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 9-26, ISBN 978-83-62673-26-1 (nie wykazane w poprzednim sprawozdaniu)

Mierzejewska L., 2012 - Rozwój zrównoważony w planowaniu rozwoju miast. [W:] Dylematy

zrównoważonego rozwoju, Wenerska B. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz: 25-46, ISBN

978-83-6409006-6 (nie wykazane w poprzednim sprawozdaniu)

(4)

ROK 2011

Mierzejewska L., 2011- Appropriation Of Public Urban Space In The Conditions Of Privatisation And Globalisation. Questiones Geographicae, 30, 4: 39-46

Mierzejewska L., 2011 - W poszukiwanie nowych modeli rozwoju miast. [W:] Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Słodczyk J., Śmigielska M. (red.), Studia Miejskie, 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 81-94, ISBN 978-83-7395-436-6 Mierzejewska L., 2011 - Rozwój aglomeracji a proces planowania przestrzennego. [W:]

Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii Maik W., Rembowska K., Suliborski A.(red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 123136, ISBN 978-83-61036-39-5

Mierzejewska L., 2011 - Planowanie rozwoju polskich miast w świetle zapisów Nowej Karty Ateńskiej i Karty Lipskiej. [W:] Koncepcje i problemu badawcze geografii, Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 331-344, ISBN 978-83-61036-15-9

Mierzejewska L., 2011 - Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania).

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 85-98, ISBN 978-83-62662-72-2, ISSN 1898-8326

Mierzejewska L., 2011 - Technologiczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego ze szczegó uwzględnieniem sektora ICT (Information and Communication Technologies). [W:]

Przekształcenia regional struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, B. Nam (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 75-84, ISBN 987- 83-62673-10-0

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2011 - Współczesne problemy rozwoju miast i regionów.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 251, ISBN: 978-83-62662-77-7

Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), 2011 - Contemporary Problems of Urban and Regional Development. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 143, ISBN 978-83-62662-58-6

ROK 2010

Parysek J., Mierzejewska L., 2010 - Income and expenditure of the polish population in 2006 (an analysis of the regional diversification). Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 13: 89- 102

(5)

struktury spożycia ludności Polski w latach 1999-2006. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 11, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:

103, ISBN 978-83-62662-II-I

ROK 2009

Mierzejewska L., 2009 - Urban planning in Poland in the context of European standards.

Questiones Georgaphicae, 28B, 1: 29-38

Parysek J. J., Mierzejewska L., 2009 - Zmiany społeczno-ekonomicznej struktury przestrzennej Polski w układzie regionalnym (w latach 1999-2006). Czasopismo Geograficzne, 80, 1, 2: 3-27 Parysek J. J., Mierzejewska L., 2009- Incomes and Spending of the Polish Population in 2006:

Regional Differences in the Structure of Consumption in a Multivariate Approach. [W:] Progress in Economics Research, 18, Albert Tavidze (red.), Nova Science Publishers, Hauppauge New York: 91-116, ISBN 978-1-61668-547-8

Mierzejewska L., 2009- Urban planning in Poland in the context of European standards.

Questiones Georgaphicae, 28B, 1: 29-38 Aktywność konferencyjna

2017 Toruń - Analysis of the dynamics of development and structure in the set of the largest Polish cities in the years 1998-2015, Man-City-Nature

2015 Opole – Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone - IX Konferencji Naukowej Miasta XXI wieku „Spójność i Efektywność Programowania oraz Planowania Rozwoju Obszarów Miejskich W Wymiarze Terytorialnym”

2014 Wrocław - Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego - XII konferencji naukowej „Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno – Przestrzennych” Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.

2013 Toruń - Zintegrowane planowanie rozwoju miasta w kontekście dobowej aktywności mieszkańców - IX Międzynarodowa Konferencja ,,Man-City-Nature" Zintegrowany rozwój miast i regionów.

2013 Pruszków - Bezpieczeństwo ludzi i mienia jako kryterium oceny jakości życia w mieście (na przykładzie Poznania). VIII KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU

2013 Poznań - Produktywność pracy jako element konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej – konferencja jubileuszowa – UE

2012 Kalisz - Rozwój zrównoważony w planowaniu rozwoju miast

(6)

2012 Wrocław - Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w kontekście ogólnoświatowego kryzysu - XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno – Przestrzennych Wrocław, 15‐16.10.2012

2011 Łódź - Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna temat konferencji- Przestrzeń publiczna miast

2011 Toruń - Regionalne zróżnicowanie struktury wieku ludności polski w latach 1999-2010 w ujęciu wieloimiennym

2010 Kalisz – Polskie samorządy terytorialne w drodze do europejskich standardów planowania przestrzennego

2010 Wrocław - Technologiczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ICT (Information and Communication Technologies)

Konferencje zagraniczne:

2017 Salvador de Bahia - Role of urban substructures in the sustainable development of a city.

2013 Reggio Calabria - Competitiveness and Economic Growth - policy recommendations - 2nd INTERNATIONAL SEMINAR, 26 February 2013

2013 Santiago de Compostela - Sustainable Growth: Economic Growth and Competitiveness (including examples of inspiring territories) - SIESTA Project Spatial Indicators for a “Europe 2020 Strategy”

2013 Stellenbosh - Safety of Poznań Residents After 1989 - IGU Urban Commission Conference 2012 Dortmund: (1) “Socio-economic transformation of Poland's largest cities over the years 1998-2008: A multivariate approach” – konferencja IGU Urban Geography Commission:

Emerging Urban Transformations; (2) “Life of the city” - konferencja IGU Urban Geography Commission

2010 Tel Aviv - Urban planning in Poland: state and prospects (in relation to EU standards) Projekty badawcze

ESPON - Project 2013/1/18 „Spatial Indicators for a ‘Europe 2020 Strategy’ Territorial Analysis/SIESTA” (koordynator z ramienia UAM: prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska) -

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/siesta.html

Pozostałe osiągnięcia naukowe (staże, nagrody, stypendia, etc.)

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej _

IGU Urban Commission Poznań 2014

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie Na

w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej w programie studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Na podstawie §

Podzielony jest na kilka części, w których Autor przedstawia definicję modułu zespolonego, metody badań, wpływ sposobu zagęszczania próbek MMA, wpływ rodzaju i

Za szczególnie wartościowe uważam zróżnicowanie intensywności oddziaływań w skali 5-stopniowej, co pozwala na bardziej precyzyjne wnioskowanie niż przy relacji

Hipoteza naukowa sformułowana w pracy stwierdza, że integracja przepływów materiałowych w sferze produkcji i zaopatrzenia prowadzona według zasad szczupłego

2014 Wrocław - Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego - XII konferencji naukowej „Przekształcenia Regionalnych Struktur

W równie prosty i przystępny sposób zostanie wyjaśnione obrazowanie wielopłaszczyznowe, w tym układ zbudowany przez autora, zapewniający obecnie najbardziej wszechstronne na

książki jest to jednak zarazem paradoksalna historia o alter- natywnych związkach mediów, w których kino okazuje się dla odbiorców niedoskonałą wersją telewizji i w