• Nie Znaleziono Wyników

Cnoty republikańskie i patriotyzm w PRL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cnoty republikańskie i patriotyzm w PRL"

Copied!
19
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)Dariusz Magier. Nr 4 (11)/2010. (Radzyč Podlaski). Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. ƒ’‘ œ¦–— Š ‹ƒÏ„›™›Œƒä‹©ǡÇ’”œ‡†‹‘–”‘œ™ƒĂƒÑœƒ”‡äŽ‘›’‘Ǧ ™›Ă•œ› –›–—χ –‘ ™›‹‡‹‘‡ ‘–› ™ ™›‹ƒ”œ‡ ‘ϐ‹ ŒƒŽ›ǡ ’”‡Ǧ œ‡–‘™ƒ‡’”œ‡œ™Ïƒ†œ‡ȋ’ƒ”–‹‡Ȍ‘—‹•–› œ‡™‘Ž• ‡™‘”‡•‹‡‘† ͳͻͶͶ†‘ͳͻͺͻ”‘—Ǥ‘‹Œƒœƒ–‡œƒ•ƒ†›™›œƒ™ƒ‡’”œ‡œ’‘•œ œ‡‰×ŽǦ ‡䔑†‘™‹•ƒ•’‘χ œ‡ǡ–×”› Š’”œ‡‘ƒ‹ƒ‹™›‹ƒŒ¦ ‡œ‹ Š’‘•–ƒǦ ™›™”‡ƒŽ‹ƒ Š†›–ƒ–—”›’”‘•‘™‹‡ ‹‡‰‘”‡Ă‹—•–ƒ‘™‹Ï›”×Їǡ™œƒŽ‡ĂǦ ‘ä ‹ ‘† ™›œƒ™ƒ‡‰‘ 䙋ƒ–‘’‘‰Ž¦†—ǡ ‘† ‹‡‹‡ Žƒ•› œ‡‰‘ ”‘œ—‹‡‹ƒ ”‡’—„Ž‹ƒ‹œ—‹’ƒ–”‹‘–›œ—ƒ†ƒ’–‘™ƒ‡‰‘’”œ‡œ’×Ā‹‡Œ•œ› Š‹–‡”’”‡Ǧ –ƒ–‘”×™Ǥ ‘—‹•–› œ‡’ƒÑ•–™‘•–ƒ‘™‹Ï‘ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œ›†Žƒ‘™‘Ă›–‘ä ‹ –™×”‘†‹ƒ‡–”ƒŽ‡Œ”‘œ„‹‡Ă‘ä ‹‹¸†œ›‰Ï‘•œ‘¦‹†‡¦ƒ’”ƒ–›¦ˆ— Œ‘Ǧ ‘™ƒ‹ƒǤ–‘’ƒÑ•–™‘‹‡•—™‡”‡‡ǡƒ‹‡•–‹ œ‡ǡ’‘™•–ƒÏ‡™™›‹— ‘„ ‡Œ ‹–‡”™‡ Œ‹ ‹ —–”œ››™ƒ‡ ’‘’”œ‡œ ”œ¦†› ‹‡Œ•œ‡‰‘ Ž—„ ™‹¸•œ‡‰‘ –‡””‘”— †‘ ‘Ñ ƒ •™‡‰‘ ‹•–‹‡‹ƒǤ ”—†‘ †‘’”ƒ™†› ‘ ’”œ›Ïƒ†› „ƒ”†œ‹‡Œ —Ž‘–› Šœ™‹¦œ×™‹Ă•–‘•—‡’‘Ž•‹‡‰‘’ƒÑ•–™ƒ‘—‹•–› œ‡‰‘†‘”‡Ǧ ’—„Ž‹ƒ‹œ—™”‘œ—‹‡‹—•–ƒ”‘Ă›–› Š›äŽ‹ ‹‡Ž‹ȋ”›•–‘–‡Ž‡•ǡ› ‡”‘Ȍǡ Œƒ‘œ™‹¦œ—‹‡‘ƒ” Š‹ œ› Š‹•–›–— Œ‹œ‘„›™ƒ–‡Ž•‹‹ ‡ Šƒ‹ǡ–×”‡ ™™›‹ƒ”œ‡œƒ”×™‘†— Š‘™›Œƒ‹’”ƒ–› œ›”‡—Œ¦ƒ†‡™ƒ–‡†‘ŒƒǦ ‘ä ‹–› Š ‡ Šƒ•œ››™Ïƒ†œ›’ƒÑ•–™ƒǤ’”œ‡ ‹‡Ă–‘™Ïƒä‹‡‘—‹ä ‹ǡ „‡œ™œ‰Ž¸†—ƒ—•–”‘Œ‘™¦—–ƒ Œ¸”ƒŒ—’‘††ƒ‡‰‘‹ Š™Ïƒ†œ›ǡ™‡”„ƒŽ‹‡ ƒ™‹¦œ›™ƒŽ‹†‘”‡’—„Ž‹ƒ‹œ—ǡ‰Ï‘•œ¦ Šƒ•Ïƒ•ƒ‘”œ¦†œ‡‹ƒ•‹¸‘„›™ƒ–‡Ǧ Ž‹ȋǷŽ—†—dzȌǡ ‘™ƒ•œ›”ƒŒ—œƒŽƒœÏ‘•™‘Œ‡•›„‘Ž‹ œ‡—”œ‡ œ›™‹•–‹‡‹‡. N.

(2) 102. Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. ƒ™‡–™ƒœ™‹‡’ƒÑ•–™ƒǤ™ƒ‘Ž•ƒœ‡ œ’‘•’‘Ž‹–ƒ—†‘™ƒ‘œƒ œƒ©‹ƒǦ σ™•œƒ”‡’—„Ž‹¸ȋ’ƒÑ•–™‘™‘Ž‡‘††›–ƒ–—‘•‘„‘™‡‰‘•—™‡”‡ƒȌǡ™–×Ǧ ”›™Ïƒ†œƒƒŽ‡Ă›†‘ǷŽ—†—dzǡ œ›Ž‹Ƿƒ•’”ƒ —Œ¦ › Š‹ƒ•–‹™•‹dzǤ–‡‘”‹ƒ Š ’”‘Œ‡–ƒ–×™‹œƒÏ‘Ă› ‹‡Ž‹‘—‹œ—œ‘•–ƒ‹‡–‘‘”‡äŽ‘‡‹ƒ‡Ƿ†›Ǧ –ƒ–—”›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzȂƒ„•‘Ž—–› Š”œ¦†×™–‡ŒĂ‡™ƒ”•–™›•’”ƒ™‘™ƒ› Š’‘Ǧ ’”œ‡œǷƒ™ƒ‰ƒ”†¸’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzǡ œ›Ž‹’ƒ”–‹¸‘—‹•–› œ¦Ǥƒ›–—œƒ–‡ œ‹‡•œ–ƒÏ ‡‹‡ƒ”›•–‘–‡Ž‡•‘™•‹‡‰‘’”‘Œ‡–—‹†‡ƒŽ‡Œ”‡’—„Ž‹‹ǡ•–ƒ‘™‹¦ ‡Œ ’‘Ϧ œ‡‹‡†‡‘”ƒ Œ‹‹‘Ž‹‰ƒ” Š‹‹ǡ™Œ‡‰‘ƒ”›ƒ–—”¸™’‘•–ƒ ‹‘†™‘Ï›™ƒ‹ƒ •‹¸†‘‹Ž—œ‘”› œ› Š”œ¦†×™•’ƒ—’‡”›œ‘™ƒ‡Œƒ•›ǡƒde facto–›”ƒ‹‹’ƒ”Ǧ –‹‹ ‘—‹•–› œ‡Œ œƒ ’‘䔇†‹ –™‡ ‘‡Žƒ–—”›ǡ †Žƒ –×”‡Œ –ƒ‹‡ ‰ÏיǦ ‡ ‡ Š› ”‡’—„Ž‹ƒ‹œ— Œƒ ’ƒ–”‹‘–›œ ‹ •œƒ —‡ †Žƒ ’”ƒ™ƒ ™ ’”ƒ–› ‡ ‹‡‹•–‹‡Œ¦Ǥ‘™‹¸ ‡Œǡ•ƒ’”‘Œ‡–Ƿ†›–ƒ–—”›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dz•–ƒ‘™‹’‘™‹‡Ž‡Ǧ ‹‡•ƒœ›”œ¦†×™Œƒ‘„‹×™™”‡™‘Ž— ›Œ‡Œ ”ƒ Œ‹ǡ‘œƒ œƒŒ¦ ‡Œ™ œ‡ä‹‡Œ œ›’×Ā‹‡Œ–‡””‘”‹‡Œ•œ‘ä ‹ƒ†™‹¸•œ‘ä ‹¦™‹‹¸Ƿ™› Š‘™ƒ‹ƒ‘™‡Ǧ ‰‘ œÏ‘™‹‡ƒdzͳǤ‘Ž‡‹™¦–‡Ƿ‘™‡‰‘ œÏ‘™‹‡ƒdz–‘Œ—Ăœƒ›leitmotiv‘Ǧ —‹•–› œ‡Œ—–‘’‹‹’‘ œ›ƒŒ¦ ‘†Ƿ‘Œ יœƒÏ‘Ă› ‹‡Ž‹dzȋƒ”•‹‰‡Ž•Ȍ‹„—Ǧ †‘™‹ œ› Š •–”—–—” ”‡ƒŽ‡‰‘ ‘—‹•–› œ‡‰‘ ’ƒÑ•–™ƒǡ ƒ ƒ –™×” œ‘ä ‹ Ǧ‘™•‹ ŠǷ‹Ă›‹‡”×™†—•œdz•‘Ñ œ›™•œ›Ǥ”‡™‘Ž— Œ‹ǡ–×”ƒˆƒ–› œ‹‡ •–ƒ‘™‹ Ā”׆ϑ ƒĂ†‡‰‘ ’ƒÑ•–™ƒ ‘—‹•–› œ‡‰‘ǡ ‹‡ ƒ ‹‡Œ• ƒ ƒ –ƒ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œ‡‰‘†Žƒ”‡’—„Ž‹ƒ‹œ—†— Šƒ–”ƒ†› Œ‹ǡ”‡Ž‹‰‹‹‹™•’׎‘–›Ǥ ¦œƒ–‘†œ‹‹‡‹•–›–›ƒ•ǡ–×”› Š—‘”‘‘™ƒ‹‡ƒ„›©ǡ™‡†Ï—‰Ǧ ‰‡Ž•ƒǡ䙋ƒ†‘‘ä©’”œ‡’‘Œ‘ƒ‹‡ƒ™‹ä ‹¦†‘Ƿ•–ƒ”‡‰‘䙋ƒ–ƒdzʹǤ ‹Ž‡’ƒÑ•–™‘‘—‹•–×™‹‡™›ƒœ›™ƒÏ‘ ×–”‡’—„Ž‹ƒÑ•‹ Šǡ‘–›Ž‡ ‘Ѓ†‘’ƒ–”œ›©•‹¸‹ Šƒ”›ƒ–—”™‘”‰ƒ‹œƒ Œ‹’ƒ”–‹‹‘—‹•–› œ‡Œ‘”ƒœ Ǧ‘™•‹‘†’‘™‹‡†‹—ƒ”›•–‘–‡Ž‡•‘™•‹‡‰‘‹†‡ƒÏ—‘Ž‹‰ƒ” Š‹‹Ȃ‘‡Ǧ Žƒ–—”œ‡Ǥ‘‡Žƒ–—”ƒ„›Ïƒœƒ‹¸–¦ƒ•–¦‘ ‡–”—Œ¦ ¦™•™‘‹”¸— ’‡Ï‹¸™Ïƒ†œ›ǡ ‘•Ï‘‹Ï‘‹ Šƒ”†ƒ‹’‡•ƒ†‘’‘”×™ƒ‹ƒŒ‡Œœ ƒ”•¦†œ‹‡Ǧ †œ‹ œ¦ •œŽƒ Š–¦ •Ï—Ç„¦͵ǡ ‹Ž‘˜ƒ ˎƒ• ‘”‡äŽ‹ Œ¦ ‹ƒ‡ Ƿ‘™‡Œ Žƒ•› ’ƒ—Œ¦ ‡ŒdzͶǡœƒä‹ Šƒ‹Ï‘•Ž‡Ñ•‹ǷŽƒ•¦ƒ†‹‹•–”ƒ–‘”×™dz‘—‹•–› œ‡Œ ’ƒ•‘Ă›–‹ œ‡Œ„‹—”‘”ƒ Œ‹ǡ–×”ƒ–™‘”œ›’ƒÑ•–™‘™’ƒÑ•–™‹‡Ȃ‘‡Žƒ–—Ǧ ͳ Ǥ ‹‡Ž‘•‹ǡ Republikanizmǡ Š––’ǣȀȀ‡–ƒ’‡†‹ƒǤ‘•‡”™ƒ–›œǤ’ŽȀ™‹‹Ȁ‡’—„Ž‹Ǧ ƒ‹œȀǡœ†‹ƒʹͲǤͲ͸ǤʹͲͳͲǤ ʹ Ǥ‰‡Ž•ǡPoÏoĂenie klasy robotniczej w Angliiǡȏ™ǣȐPodstawowe problemy moralnoäci socjalistycznej. Teksty ĀródÏoweǡ”‡†Ǥ ǤƒäŽ‹Ñ•ƒǡǤ‹ ŠƒŽ‹ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹Ͷǡ•ǤͳͺǤ ͵ Ǥ ‹’‡•ǡ Car bolszewikówǡ ’”‘•– ʹͲͲͷǡ ” ͳͳ͹ͻǡ œƒǣ Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ™’”‘•–Ǥ’ŽȀ ƒ”Ȁ͹ͺʹ͸ͲȀƒ”Ǧ„‘Ž•œ‡™‹‘™Ȁǡœ†‹ƒʹͲǤͲ͸ǤʹͲͳͲǤ Ͷ Ǥˎƒ•ǡ Nowa klasa wyzyskiwaczy. Analiza systemu komunistycznegoǡ–ÏǤ Ǥ‹‡Ǧ ”‘•œ‡™•‹ǡƒ”›Ăͳͻͷ͹Ǥ.

(3) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 103. ”‹¸ǡ œ›Ž‹ƒ•–¸”œ¦†œ¦ ¦ǡœ™Ïƒ•›’”ƒ™‡ǡ—Ž–—”¦ǡ‘†¦ͷǤƒ›–—‹”œ¦Ǧ †›Ƿ䙋ƒ–Ï› Šdzœƒ’‘䔇†‹ –™‡–œ™Ǥ ‡–”ƒŽ‹œ—†‡‘”ƒ–› œ‡‰‘ǡ‹ƒ–”ƒǦ ’¸ †‡‘”ƒ Œ‹ ȋ ›Ž‹ œ‡ ‰Ï‘•‘™ƒ‹ƒȌǡ ‹ †‡ˆ‘”ƒ Œ¸ •ƒ‘”œ¦†— œÏ‘Ă‘‡‰‘ œ ‘„›™ƒ–‡Ž‹ •’‡Ï‹ƒŒ¦ › Š ‘”‡äŽ‘› ‡œ—• ȋ‘”ƒŽƒ œ‰‘†ƒ ƒ —–”œ›ƒǦ ‹‡—•–”‘Œ‘™‡‰‘status quoȌǤƒ›™”‡•œ ‹‡„‡œ™œ‰Ž¸†‹‡ƒ†”œ¸†‡’”ƒǦ ™‘ȋ•–ƒ–—–’ƒ”–‹‹‘—‹•–› œ‡ŒȌ‹ƒ†™›”ƒœ’‘™ƒĂ‹‡–”ƒ–‘™ƒ‡†‘„”‘ ™•’׎‡ Ȃ —–”œ›ƒ‹‡ •›•–‡— ‘—‹•–› œ‡‰‘Ȁ•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡‰‘ǡ ƒ ’‘Ǧ –‡Œ—Ă–›Ž‘™Ïƒ†œ›’”œ‡†•–ƒ™‹ ‹‡Ž‹‘‡Žƒ–—”›Ǥ‡’—„Ž‹ƒ‘‡Žƒ–—Ǧ ”‹‹™‡™¦–”œ™›–™‘”œ›Ïƒœ œƒ•‡ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œ¦—Ž–—”¸’‘Ž‹–› œǦ ¦ǡ†‡–‡”‹‘™ƒ¦’”œ‡œ–ƒ‹‡ œ›‹‹Œƒ™•œ‡ Š‘„‡ ‘ä©’ƒÑ•–™ƒ‘”ƒœ ƒ†œ‘” œƒ”‘Žƒ’ƒ”–‹‹‘—‹•–› œ‡Œ™‡™•œ›•–‹ Š’”œ‡Œƒ™ƒ Šƒ–›™‘ä ‹ •’‘χ œ‡Œǡ ‘† ”×Б”ƒ‹ Š ˆ‘” “—ƒ•‹Ǧ•ƒ‘”œ¦†—ǡ ’‘’”œ‡œ ‹•–›–— Œ‡ ‹ ‘”Ǧ ‰ƒ‹œƒ Œ‡ǡƒƒ’”ƒ•‹‡ǡ”ƒ†‹—‹–‡Ž‡™‹œŒ‹•‘Ñ œ›™•œ›Ǥ–¦†‹‡”‹‹‡’‘œ‹‘Ǧ ——Ž–—”›’‘Ž‹–› œ‡Œ•–ƒŒ‡•‹¸•–‘’‹‡Ñǡ™Œƒ‹•’‘χ œ‡Ñ•–™‘Ƿ’‘–”ƒϐ‹ —™‘Ž‹©•‹¸‘†•–‡”‡‘–›’×™‹’”œ‡•¦†×™ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ› Šǡ”ƒ•‘™› Š‹‹›Ǧ Šdz͸ǡ‹‡œ‰‘†› Šœ‘”ƒ‹™›œƒ™ƒ›‹’”œ‡œǷ‘™‡‰‘ œÏ‘™‹‡ƒdzǤ—ŽǦ –—”¸–¸ƒ’¸†œƒ©‹ƒÏ‘Ƿ•’”œ¸Ă‡‹‡œ™”‘–‡‹¸†œ›’‘œ‹‘‡—Ž–—”›’‘Ž‹Ǧ –› œ‡Œ•’‘χ œ‡Ñ•–™ƒǡƒŒƒ‘ä ‹¦†œ‹ƒÏƒ œ›’‘Ž‹–› œ› ŠǤ

(4) ™›Ă•œ›Œ‡•––‡ ’‘œ‹‘ǡ–›‘•–”œ‡Œ•œ‡•¦”›–‡”‹ƒ‘ ‡›†œ‹ƒÏƒ œ›’‘Ž‹–› œ› Š‹™›Ă•œ‡•–ƒǦ ™‹ƒ‡‹™›ƒ‰ƒ‹ƒdz͹Ǥ ”‘’ƒ‰ƒ†ƒǡ–×”ƒ•–ƒ‘™‹Ïƒ‰Ïי›ǡ‘„‘–‡””‘”—ǡϐ‹Žƒ”‘’ƒ” ‹ƒ”œ¦†×™ ‘—‹•–×™ǡ‹ƒÏƒ™–›œƒ”‡•‹‡„ƒ”†œ‘™ƒĂ‡œƒ†ƒ‹‡ǡ„›‹•–‹‡‹‡‡’—Ǧ „Ž‹‹‘‡Žƒ–—”‹‹™œƒ–—•œ‘™ƒ©Ǥ ƒ•ƒ‹œ”‡•œ–¦‘—‹ä ‹’”œ›œƒǦ ™ƒŽ‹™–›’‘™‘†‘™ ‹’›†Žƒ•‹‡„‹‡•’‘•×„ǣǷ—•–”׌•‘ ŒƒŽ‹•–› œ›ǡŒ‡‰‘‹†‡Ǧ ‘™‘Ǧ’‘Ž‹–› œƒ’‘†•–ƒ™ƒȂƒ”•‹œǦŽ‡‹‹œ™›ƒ‰ƒŒ¦ǡƒ„›”‘Žƒ œ›‹ƒ 䙋ƒ†‘‘ä ‹‘„›™ƒ–‡Ž‹„›Ïƒœƒ œ‹‡™›Ă•œƒ‹Ă™•’‘χ œ‡Ñ•–™‹‡ƒ’‹–ƒŽ‹Ǧ •–› œ›dzͺǤƒǡ„›„›Ïƒ–ƒ™›•‘ƒǡƒ„›œ™›•‘‘ä ‹–”—†‘„›Ï‘œƒ—™ƒĂ›©–‡ ™•œ›•–‹‡†”‘„‡•œ œ‡‰×ϛǡ–×”‡”‡’—„Ž‹ƒ‹œ”‘†œ‹‡Œ‡’—„Ž‹‹™›Ž—Ǧ œƒŒ¦ȋƒ”›ƒ–—”›™‘Ž‘ä ‹ǡ†‡‘”ƒ Œ‹ǡ•ƒ‘”œ¦†—ǡ‰‘•’‘†ƒ”‹ǡ’”ƒ ›‹–†ǤȌǤ Žƒœ„›–•’‘•–”œ‡‰ƒ™ œ› Šƒ’‘†‘”¸†œ‹—„›Ïœƒä†‘‰ƒ–ǡÇ–‘Ƿ–”‡ä©•‘ ŒƒǦ Ž‹œ—ǡƒ‹‡Œ‡‰‘ˆ‘”ƒǡŒ‡•–ƒŒ™‹¸•œ¦Œ‡‰‘•‹Ï¦ǡŒ‡‰‘ƒ–”ƒ ›Œ‘ä ‹¦dzͻǤיǦ ‘Ž‡‰Ï›–‘”‡’‘•–¸’‘™ƒÏ›’”ׄ›†‘’—•œ œ‡‹ƒ†‘‰”‘ƒǷ‘„›™ƒ–‡Ž‹dzŒƒ ͷ Ǥ‘•Ž‡Ñ•‹ǡNomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRRǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺ͵ǡ•ǤͳͷȂͳ͸ǡ ͳͲͶȂͳͲ͸‹ͳ͸ͺȂͳ͹ͳǤ ͸ Partia, paÑstwo, spoÏeczeÑstwoǡ”‡†ǤǤ‡†‡‹Ǥ‹‡„‹”‘™‹ œǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹ͺǡ •Ǥʹ͵ʹǤ ͹ 

(5) „‹†‡ǡ•Ǥʹ͵͵Ǥ ͺ 

(6) „‹†‡ǡ•Ǥʹ͵͸Ǥ ͻ Ǥ ƒ™‘”•‹ǡNasz Domǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹͹ǡ•Ǥ͹Ǥ.

(7) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 104. ƒŒ™‹¸•œ‡ŒŽ‹ œ„›‘•×„ǡ–×”› Š’”œ›†ƒ–‘䩆Žƒ•›•–‡—„›Ïƒ„›‘†™”‘–‹‡ ’”‘’‘” Œ‘ƒŽƒ†‘’‘–”œ‡„›•–‘•‘™ƒ‹ƒ™‘„‡ ‹ Š䔑†×™’”œ›—•—Ǥ‹ •ƒ‹•–ƒ™ƒŽ‹„›•‹¸œƒä‰™ƒ”ƒ–‡™Ïƒ†œ›‘—‹•–×™ǡ„›™”‡•œ ‹‡—œ›•ƒ© •–ƒ–—•’‡Ï‘’”ƒ™› ŠǷ‘„›™ƒ–‡Ž‹dzȋ‘™› œÏ‘™‹‡Ȍǡ•–ƒ‘™‹©’ƒ”–‡”ƒ†Žƒ ‘Ž‹‰ƒ” Š‹‹‘‡Žƒ–—”‘™‡Œ‹™–‡’”œ‡™”‘–›•’‘•×„—”œ‡ œ›™‹•–‹©ƒ”›Ǧ •–‘–‡Ž‡•‘™•‹‹†‡ƒÏ†‘„”‡Œ”‡’—„Ž‹‹Ǥ–›’”‘Œ‡ ‹‡Ƿ‘„›™ƒ–‡Ždz‹ƒÏ’”œ›Ǧ „‹‡”ƒ© ’‘•–ƒ© †œ‹ƒÏƒ œƒ –›’— Ž‡‹‘™•‹‡‰‘ Ȃ Šƒ”ƒ–‡”›œ—Œ¦ ‡‰‘ •‹¸ ‹‡Ǧ ‘‰”ƒ‹ œ‘¦ Ž‘ŒƒŽ‘ä ‹¦ǡ ‘ϐ‹ƒ”‘ä ‹¦ ‹ œ†‘Ž‘ä ‹ƒ‹ ‘”‰ƒ‹œƒ ›Œ›‹ǡ –×”‡ •—’‹ƒÏ›„›™‘×ϐ‹‡‰‘‘•‘„›‹‡’”œ›‰‘–‘™ƒ‡Œ‡•œ œ‡†‘’‡Ï‘’”ƒ™‡‰‘ — œ‡•–‹ –™ƒ ™ ƒ”•‹•–‘™•‘ǦŽ‡‹‘™•‹‡Œ ™‡”•Œ‹ †‡‘”ƒ Œ‹Ǥ Žƒ Œƒ•‘Ǧ ä ‹ǡ Ƿ‘„›™ƒ–‡Žƒdz œ‹†‡–›ϐ‹—Œ‡› –—–ƒŒ ’‘ ’”‘•–— Œƒ‘ œÏ‘ƒ ’ƒ”–‹‹ ‘—Ǧ ‹•–› œ‡ŒȋŽ—„•–”‘‹ –™ƒ•ƒ–‡Ž‹–ƒ”‡‰‘Ȍǡ–×”‡‰‘’‘憃‡ ‡ Š›ȋ’‘†‘„Ǧ ‹‡œ”‡•œ–¦Œƒ‹‹‡’‘憃‡‹—•›Ȍœ‘•–ƒÏ›„ƒ”†œ‘†‘Ïƒ†‹‡‘”‡äŽ‘‡ͳͲǤ ™×” ›–‡Œ–‡‘”‹‹‹‡—”›™ƒŽ‹•™‡‰‘‹†‡ƒÏ—ǣ’”œ‡‘„”ƒĂ‡‹ƒ™•œ›•–‹ Š œÏ‘Ǧ ×™•’‘χ œ‡Ñ•–™ƒ™†œ‹ƒÏƒ œ›ǡ œ›Ž‹Ƿ‘„›™ƒ–‡Ž‹dzǡ ‘–‡Ă‹ƒÏ‘•–ƒ‘™‹© ‡Ǧ Š¸ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œ¦ †‡‘”ƒ Œ‹ •‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ Ȃ Ƿ‘”‰ƒ‹ œ‡ œ‡•’‘Ž‡‹‡ ‹‡”‘™‹ œ‡Œ”‘Ž‹’ƒ”–‹‹ƒ”•‹•–‘™•‘ǦŽ‡‹‘™•‹‡Œœ’‘™•œ‡ Š›—†œ‹ƒǦ χ ȋǤǤǤȌ ‘‰×ϗ Ž—†œ‹ ’”ƒ › ™ ”œ¦†œ‡‹— ”ƒŒ‡dzͳͳǤ œƒ œƒÏ‘„› –‘ œƒ”ƒœ‡ ’”œ‡Œä ‹‡‘†‹Ă•œ‡Œȋ•‘ ŒƒŽ‹œȌˆƒœ›”‘œ™‘Œ—‘—‹œ—œƒ”›•‘™ƒ‡Œ’”œ‡œ ƒ”•ƒ †‘ ˆƒœ› ™›Ă•œ‡Œ ȋ‘—‹œ †‘Œ”œƒÏ›Ȍǡ ‘ ™›”ƒĂƒÏ‘ •‹¸ ™ ’”œ‡ƒǦ ™‹ƒŒ¦ › Š†‘™›‘„”ƒĀ‹ƒ•Šƒ•Ïƒ Šǣ‘†ǷƒĂ†‡—™‡†Ï—‰Œ‡‰‘’”ƒ ›dz†‘ ǷƒĂ†‡—™‡†Ï—‰Œ‡‰‘’‘–”œ‡„dzͳʹǤ‡Ž‘™‹–‡—•Ï—Ă›©‹ƒÏ‘“—ƒ•‹Ǧ”‡’—„Ž‹Ǧ ƒÑ•‹‡•ƒ‘”œ¦†œ‡‹‡•‹¸Ȃ•–›—Ž‘™ƒ›’”œ‡œ™Ïƒ†œ‡‘‰Ž‘‡”ƒ–ƒ–”ƒ’ •ƒ‘”œ¦†‘™› Š™’‘•–ƒ ‹”ƒ†ƒ”‘†‘™› Šǡ•ƒ‘”œ¦†—”‘„‘–‹ œ‡‰‘ǡ•ƒ‘Ǧ ”œ¦†—‹‡•œƒÑ י‹ƒ•–ȋ‘‹–‡–›‘•‹‡†Ž‘™‡‹‘„™‘†‘™‡Ȍ‹™•‹‘”ƒœ•›•Ǧ –‡–œ™Ǥ‘•—Ž–ƒ Œ‹•’‘χ œ› Šǡ’‹Ž‹‡ƒ†œ‘”‘™ƒ‡’”œ‡œ’‘†•–ƒ™‘™‡‘”Ǧ ‰ƒ‹œƒ Œ‡’ƒ”–›Œ‡’ƒ”–‹‹‘—‹•–› œ‡Œͳ͵Ǥ‡œ‘‰Ž¦†ƒ‹ƒ•‹¸ƒ‘™‡ƒ•‡ǡ —Ž–—”¸ǡ ‡–›¸ ȋǷ‡–›¦ Œ‡•– –‘ǡ ‘ •Ï—Ă› œ„—”œ‡‹— †ƒ™‡‰‘ •’‘χ œ‡Ñ•–™ƒdzǡ ’”œ‡‘›™ƒÏ‡‹Ȍǡ’”ƒ–›¸™•’×ÏÛ ‹ƒ•’‘χ œ‡‰‘ǡ œ›‘”ƒŽ‘ä©ǡ–×”¦ —™ƒĂƒ‘œƒ™›–™×”†ƒ‡Œ•›–—ƒ Œ‹‡‘‘‹ œ‡ŒǤ‘ ŒƒŽ‹œ ‡ Š‘™ƒ©‹ƒǦ. Partia, paÑstwo...ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤʹͶ͵ȂʹͶͷǡʹͷͲȂʹͷͳǤ 

(8) „‹†‡ǡ•Ǥʹ͸ͷǤ ͳʹ Ǥƒ”•ǡKrytyka Programu Gotajskiegoǡȏ™ǣȐǤƒ”•ǡ Ǥ‰‡Ž•ǡDzieÏaǡ–Ǥͳͻǡ–ÏǤ ǤƒŽ‹‹Ǥǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹ʹǡ•Ǥʹ͵ȂʹͶǤ ͳ͵ ‰‘†‹‡œœƒŽ‡ ‡‹‡‡‹ƒǣǷƒ•œ›•’‘•‘„‡™ƒŽ‹Œ‡•–‘”‰ƒ‹œƒ ŒƒǤ—•‹› ™•œ›•–‘œ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ©ǡ™•œ›•–‘—Œ¦©™•™‡”¸ ‡ǡƒƒĂ†›”‘—‘–”‘Ž‘™ƒ©dzȋǤ‡Ǧ ‹ǡ V Ogólnorosyjski Zjazd Rad delegatów robotniczych, chÏopskich, ĂoÏnierskich I Armii Czerwonej 4–10 lipca 1918 r.ǡȏ™ǣȐ

(9) †‡ǡDzieÏaǡ–Ǥʹ͹ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͶǡ•ǤͷͶʹȌǡ ‘œ œƒ•‡ ’”œ‡Ï‘Ă›•‹¸ƒ‹ä ‹‡ƒ„ƒ”‡–‘™›†‘‰ƒ–ǣǷ‘–”‘ŽƒƒŒ™‹¸•œ›†‘™‘†‡œƒ—ˆƒ‹ƒdzǤ ͳͲ ͳͳ.

(10) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 105. 󏑔ƒŽ‘ä©’”œ‡Œä ‹‘™ƒǡœƒä‡–ƒ’‘•–ƒ–‡ œ›„›©‘Çœ—’‡Ï‹‡‹ƒͳͶǤƒ ‘•–ƒ–‡ œƒǡǷ’”ƒ™†œ‹™‹‡Ž—†œƒdz‘ĂŽ‹™ƒœƒä‹ƒÏƒ„›©†‘’‹‡”‘’‘—”œ‡ œ›Ǧ ™‹•–‹‡‹—•‹¸‘—‹œ—ͳͷǤ ”œ‡äŽ‡†œ‡‹‡ ˆ— Œ‹ ’ƒÑ•–™ƒ ™ ‘”‡•‹‡ ‘††ƒŒ‡ ‘„”ƒœ Œ‡‰‘ ‹•–‘–› ‘”‡äŽƒ‡Œ’”œ‡œ‘—‹•–×™Š—ƒ‹œ‡ǤƒÑ•–™‘™•™›œƒÏ‘ǐ‹—‹ƒǦ ϑ’‡Ï‹©™•–‘•——†‘‘„›™ƒ–‡Ž‹ˆ— Œ‡‘’‹‡—Ñ œ‡‹—‘ĂŽ‹™‹ƒ©ƒĂ†‡— Ƿ”‡ƒŽ‹œƒ Œ¸Œ‡‰‘‘•‘„‘™‘ä ‹dzͳ͸Ǥ› œƒ•‡•–‘•—‡‘„›™ƒ–‡Žƒ†‘’ƒÑ•–™ƒ Œƒ™‹•‹¸Œƒ‘”‡Žƒ Œƒ œÏ‘™‹‡ƒ‹‡™‹ƒ–ƒƒǡ ‘‘œƒ œƒǡÇ™›‹‡™‡–—ƒŽ‡Œ ‘ˆ”‘–ƒ Œ‹Œ‡•–œ‰×”›’”œ‡•¦†œ‘›Ǥ„‘™‹¦œ‹‘„›™ƒ–‡Ž•‹‡™‹†œ‹ƒ‘ Œ‡†›‹‡™•Ï—Ă„‹‡†Žƒ‡™‹ƒ–ƒƒǡœ–×”‡‰‘’‘œ› Œ‹‹‡’‘•–”œ‡‰ƒ•‹¸’‘•œ œ‡Ǧ ‰×Ž› ŠŒ‡†‘•–‡ǡƒŒ‡†›‹‡ƒ•¸ȋŽ—†ǡ‘Ž‡–›™ȌǤ–¦†’‘™•œ‡ Šƒœƒ•ƒ†ƒ ‘Ž‡–›™—ǣǷƒƒœ•Ï—Ă„›•’‘χ œ‡Œ™‹‹‡„›©’‘†‹‡•‹‘›™’ƒÑ•–™‹‡•‘Ǧ ŒƒŽ‹•–› œ›†‘ƒŒ™›Ă•œ‡Œ‰‘†‘ä ‹‘„›™ƒ–‡Ž•‹‡Œǡ•Ï—Ç„ƒœƒä”‘ŽƒŒ‡†Ǧ ‘•–‹™‘„‡ •’‘χ œ‡Ñ•–™ƒǡƒ”‘†—‹’ƒÑ•–™ƒ™‹ƒ„›©‰Ï¸„‘‘œƒ‘”œ‡Ǧ ‹‘ƒ™’‘™•œ‡ Š‡Œ䙋ƒ†‘‘ä ‹’”œ‡œ™•œ›•–‹‡‘䔑†‹‘††œ‹ƒÏ›™ƒ‹ƒ •’‘χ œ‡‰‘ǣ †‘ǡ •œ‘ϸǡ œƒÏƒ† ’”ƒ ›ǡ ‘”‰ƒ‹œƒ Œ‡ ’‘Ž‹–› œ‡ǡ •’‘χ œ‡ ‹œƒ™‘†‘™‡dzͳ͹Ǥ

(11) •–‘–›‡Ž‡‡–‡”‡’—„Ž‹ƒ‹œ—ǡƒ†–×”›†‘–› Š œƒ•”‘œ›äŽǦ ‹‡‹‡œƒ–”œ›ƒŽ‹ä›•‹¸ǡŒ‡•–’ƒ–”‹‘–›œȂ•–ƒ”‘Ă›–ƒ ‘–ƒ‹Ï‘ä ‹‘Œ œ›Ǧ œ›ǣ œ‹‡‹ ‘Œ œ›•–‡Œǡ Ž—†œ‹ Œ¦ œƒ‹‡•œ—Œ¦ › Šǡ Œ‡Œ †œ‹‡†œ‹ –™ƒ —Ž–—”ƒŽ‡Ǧ ‰‘‹ ›™‹Ž‹œƒ ›Œ‡‰‘ǡ–×”ƒ™›”ƒĂƒ•‹¸Ǥ‹Ǥ’”œ›œƒ™ƒ‹‡•‹¸†‘‘Œ œ›œ›ǡ –”‘•‹‘Œ‡Œ„‡œ’‹‡ œ‡Ñ•–™‘‹•‹Ï¸ǡ’‹‡Ž¸‰‘™ƒ‹‡Œ¸œ›ƒ‹—Ž–—”›ǡ”‘œ’”œ‡Ǧ •–”œ‡‹ƒ‹‡Œ‡Œǡ’‘•œƒ‘™ƒ‹‡–”ƒ†› Œ‹‹’‘•Ï—•œ‡Ñ•–™‘’”ƒ™‘™‹–‡Œ™Ïƒ†œ›ͳͺǤ ƒ‘Ž™‹‡Œ—Ă–‡‘•–ƒ–‹‡ ‡ Š›•–ƒ™‹ƒŒ¦Žƒ•› œ›’ƒ–”‹‘–›œ‘Žƒƒ™‘’‘Ǧ œ› Œ‹†‘”œ¦†×™‘—‹•–×™‹‹ Š’ƒÑ•–™ƒǡ†‘ä©•œ œ‡‰×Žƒ‘†‹ƒƒ–‡Œ ‘Ǧ –›™™›ƒ‰ƒ‰Ï¸„•œ‡ŒƒƒŽ‹œ›Ǥ œ‹‡Œ‡•–‘•——‘—‹•–×™†‘’ƒ–”‹‘–›œ—ǡ’‘ œ¦™•œ›‘†‘‡–— ‘†”ƒ†œƒ‹ƒ •‹¸ ’ƒÑ•–™‘™‘ä ‹ ’‘Ž•‹‡Œ ’‘ ‘”‡•‹‡ œƒ„‘”×™ǡ œƒ™•œ‡ ‡ Š‘Ǧ ™ƒÏ‘‹—–—”ƒŽ‹œǡ–×”›–Ï—ƒ œ›©‘Ç”×Їǡ œ¸•–‘„ƒ”†œ‘•’”œ‡ œ‡. ‘”Ǥ

(12) †‡ǡZadania zwi¦zków mÏodzieĂyǡȏ™ǣȐPodstawowe problemy moralnoäci...ǡ ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͳͻȂͳʹ͸ǢO kodeksie moralnym budowniczego komunizmuǡȏ™ǣȐ

(13) „‹†‡Ǥǡ•Ǥͳ͵͸Ȃ Ȃͳ͵͹Ǥ ͳͷ ‘„Ǥ Ǥ‰‡Ž•ǡAnty-Dühringǡȏ™ǣȐ

(14) „‹†‡.ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤʹͷǤ ͳ͸ Ǥ ƒ–›ƒǡ Socjalistyczny internacjonalizm i motywacje patriotyczne trwaÏymi skÏadnikami äwiadomoäci narodu polskiegoǡ ȏ™ǣȐ O patriotyzmieǡ ”‡†Ǥ

(15) Ǥ ™ƒ•‹„‘”•ƒǦ ƒǦ ”‘•œǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹ͺǡ•ǤͳͲ͸Ǥ ͳ͹ 

(16) „‹†‡ǡ•ǤͳͳͶǤ ͳͺ Ǥ ƒ”–›œ‡Žǡ Patriotyzmǡ Š––’ǣȀȀ‡–ƒ’‡†‹ƒǤ‘•‡”™ƒ–›œǤ’ŽȀ™‹‹Ȁƒ–”‹‘–›œǡ œ†‹ƒʹͲǤͲ͸ǤʹͲͳͲǤ ͳͶ.

(17) 106. Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. ’‘†‡Œä ‹‡ †‘ –‡Œ •œŽƒ Š‡–‡Œ ‘–›Ǥ Žƒ ‘”–‘†‘•›Œ› Š ƒ”•‹•–×™ ’ƒ–”‹‘Ǧ –›œ Œƒ™‹Ï •‹¸ œƒ’”œ‡ œ‡‹‡ ƒ†”œ¸†‡‰‘ ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ‡‰‘ Šƒ•Ïƒǣ Ƿ”‘Ž‡–ƒ”‹—•œ‡™•œ›•–‹ Š”ƒŒ×™Ϧ œ ‹‡•‹¸Ǩdzǡ•—‰‡”—Œ¦ ‡‰‘ǡǍŽƒ•ƒ™›œ›Ǧ •‹™ƒƒ†¦Ă¦ ƒ†‘’”œ‡Œ¸ ‹ƒ™Ïƒ†œ›ȋ†›–ƒ–—”›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—Ȍǡ‹‡ƒ‘Œ œ›Ǧ œ›ǤŒƒœ†œƒÏ‘Ă› ‹‡Ž•‹‘—‹•–› œ‡Œƒ”–‹‹‘„‘–‹ œ‡Œ‘Ž•‹™‰”—†‹— ͳͻͳͺ”‘—Œ‡†‘œƒ œ‹‡‘†”œ— ‹Ï’ƒ–”‹‘–›œǡŒƒ‘’‘Œ¸ ‹‡ǡ–×”‡’‘•–”œ‡Ǧ ‰ƒÏ‘ ‘Ž•¸ ‘Œ œ›œ¦ǡ ƒ –› •ƒ› ”›™ƒŽ¦ ”‡™‘Ž— Œ‹ǡ ‘ ‘‰Ï‘ ’”‘™ƒǦ †œ‹©†‘–‡‰‘ǡÇ™ƒŽƒ‘‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä©„¸†œ‹‡‘† ‹¦‰ƒ©ƒ•›‘†™ƒŽ‹ŽƒǦ •‘™‡ŒǤŠ”œ–‡„‘Œ‘™›„›Ïƒ™‘Œƒ’‘Ž•‘Ǧ„‘Ž•œ‡™‹ ƒͳͻͳͻȂͳͻʹͲǡ ‹‡†›–‘‘—‹ä ‹‘’‘™‹‡†œ‹‡Ž‹•‹¸’‘•–”‘‹‡ƒŒ‡Ā†Ā ›ǡ™œ›™ƒŒ¦ •’‘χǦ œ‡Ñ•–™‘ †‘ œ†”ƒ†› ‹ ‹‹ Œ—Œ¦ ’‘™•–ƒ™ƒ‹‡ ‘—”‡ ›Œ› Šǡ ’”‘•‘™‹‡ Ǧ ‹ Š‘䔑†×™™Ïƒ†œ›™’‘•–ƒ ‹› œƒ•‘™‡‰‘‘‹–‡–—‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘ ‘Ž•‹™‹ƒÏ›•–‘—ǡŒƒ‘“—ƒ•‹Ǧ”œ¦†—‘Ž•‹•‘™‹‡ ‹‡Œǡ‘”ƒœŒ‡‰‘–‡”‡‘Ǧ ™› Š‘†’‘™‹‡†‹×™™’‘•–ƒ ‹‘‹–‡–×™”‡™‘Ž— ›Œ› Šǡ”ƒ††‡Ž‡‰ƒ–×™ ”‘„‘–‹ œ› Š‹ˆ‘”ƒ Œ‹Ƿ œ‡”™‘‡Œ‹Ž‹ Œ‹dzǤƒ•‘™ƒ™ƒŽƒ’‘Ž•‹‡‰‘•’‘χǦ œ‡Ñ•–™ƒ™‘„”‘‹‡‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹œ”‡™‹†‘™ƒÏƒ’‘Ž‹–›¸‘—‹•–×™Ǥ —Ă ™ ͳͻʹ͵ ”‘— ƒ

(18)

(19) œŒ‡Ā†œ‹‡ ’ƒ”–‹‹ ™›•—‹¸–‘ Šƒ•Ï‘ ™ƒŽ‹ ‘ ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä©Ǥ ƒ–ǡÇ Š‘†œ‹Ï‘–—‘–œ™ǤǷ’”ƒ™†œ‹™¦‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä©dzǡ œ›Ž‹’”œ›Ï¦ œ‡‹‡”ƒǦ Œ—†‘‘•Œ‹‘™‹‡ ‹‡Œǡ•œ‡”œ‡Œ‹‡ƒ‰Ïƒä‹ƒ‘ǡ„›‹‡œ”ƒœ‹©’‘–‡ ŒƒŽ› Š œ™‘Ž‡‹×™Ǥ›”ƒœ‡–› Š–‡†‡ Œ‹„›Ïƒ–‡Ă‘”‡–ƒƒœ™›’ƒ”–‹‹™ͳͻʹͷ ”‘—’‘’”œ‡œ’‘œ„› ‹‡•‹¸Žƒ•‘™‡‰‘‘”‡äŽ‹ƒǡ ‘•—‰‡”‘™ƒ©‹ƒÏ‘”— Š ‘‰×Ž‘ƒ”‘†‘™›Ǥ‘—‹•–› œƒƒ”–‹ƒ‘Ž•‹†‘‘Ñ ƒ•™‡‰‘‹•–‹‡‹ƒ’‘Ǧ œ‘•–ƒ™ƒÏƒ •–”—–—”¦ œ—’‡Ï‹‡ ‹‡•ƒ‘†œ‹‡Ž¦ǡ •–ƒ‘™‹¦ ¦ ™ ‹•–‘ ‹‡ ƒ‰‡Ǧ –—”¸™‹¦œ—‘™‹‡ ‹‡‰‘œƒ”œ¦†œƒ¦œƒ’‘䔇†‹ –™‡‘‹–‡”—‹™›Ǧ •–¸’—Œ¦ ¦ ’”œ‡ ‹™‘ ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‡— „›–‘™‹

(20)

(21) ǡ ‘ ‹‡ ’”œ‡•œƒ†œƒÏ‘ Œ‡Œ •œƒˆ‘™ƒ©Šƒ•Ïƒ‹‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹ǡ‘œƒ œƒŒ¦ ‡Œ•›•–‡ǡ–×”›’”œ›‹‡ä©‹ƒǦ 󔇙‘Ž— Œƒǡ ‘”ƒœ’‘™•œ‡ Š‹‡Œ™‹¦œƒƒ–›Ž‘œ‹–‡”™‡ Œ¦Ǥ›”ƒǦ œ‡ –‡‰‘ „›Ïƒ œƒä ’‘•–ƒ™ƒ ’‘Ž•‹ Š ‘—‹•–×™ ™ ͳͻ͵ͻ ”‘—ǡ Œƒ‘ ۙ‘ ’”œ›’‘‹ƒŒ¦ ƒ œƒ’”‡œ‡–‘™ƒ¦ Œ—Ă ’”œ‡† †™—†œ‹‡•–‘ƒ Žƒ–ƒ‹Ǥ Œ ‡ •–”ƒ–‡‰‹‹ Ƿ’ƒ–”‹‘–› œ‡Œdz ‘Ž‡Œ‡‰‘ ™ ‹‡Ž‡‹ƒ ’ƒ”–‹‹ ‘—‹•–› œ‡Œ Ȃ ǡ „›ÏŒ—Ă•ƒ Ǥ–ƒŽ‹Ǥ†™‘󐋃†‘Šƒ•‡Ï‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹‘™› Š’‘”ƒœ’‹‡”™Ǧ •œ›ƒ–ƒ¦•ƒŽ¸’‘Œƒ™‹Ï›•‹¸Œ‡•œ œ‡’‘†‘—’ƒ Œ¦‹‡‹‡ ¦ǡ„›’‘ͳͻͶͶ •–ƒ‘™‹©‰Ïי›‡Ž‡‡–Ž‡‰‹–›‹œƒ Œ‹™Ïƒ†œ›‰ƒ”•–‹‘—‹•–×™‘•ƒ†œ‘Ǧ › Š ™ ‘Ž• ‡ ’”œ‡œ ‘•™¸Ǥ –¦† ƒ ’›–ƒ‹‡ǡ Œƒ‹ „›Ï •–‘•—‡ ’‘Ž•‹ Š ‘—‹•–×™ †‘ ’ƒ–”‹‘–›œ— Ȃ ‡‰ƒ–›™› œ› ’‘œ›–›™›ǡ ™›’ƒ†ƒ ’‘™–×Ǧ ”œ›©œƒƒ ‹‡Œ‡‘”— ‹‡ǡÇ’”œ‡†‡™•œ›•–‹‹•–”—‡–ƒŽ›Ǥ‰‘†‹‡ œœƒ•ƒ†ƒ‹•’‡ ›ϐ‹ œ‡Œ‘”ƒŽ‘ä ‹ǡ‘–×”‡Œ™•’‘‹ƒ‘™ œ‡ä‹‡Œǡ–”‡ä ‹ ‹Šƒ•Ïƒœ’‘Œ¸ ‹‡’ƒ–”‹‘–›œ—œ™‹¦œƒ‡™Ïƒ† ›ǡŒƒ‹ Š’‘’”œ‡†‹ ›ǡ.

(22) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 107. •–ƒ”ƒŽ‹ •‹¸ ™›‘”œ›•–›™ƒ© ’”‘’ƒ‰ƒ†‘™‘ †Žƒ ‘•‹¦‰‹¸ ‹ƒ ƒŒ™ƒĂ‹‡Œ•œ› Š ™†ƒ›‘‡ ‹‡ ‡Ž×™ͳͻǤ ‡†ƒĂ‡‹‡™› œ‡”’—Œ‡–‘ǡŒƒ•‹¸œ†ƒŒ‡ǡ ƒÏ‡ŒœÏ‘Ă‘‘ä ‹’”‘„Ž‡—ǡ„‘ ƒĂ†›ǡ–‘œ‡–¦Ï•‹¸œǦ‡ǡœ™Ïƒ•œ œƒŒ‡‰‘• Š›Ï‘™¦ˆƒœ¦ǡ—•‹’”œ›Ǧ œƒ©ǡÇ‘†™‘󐋃†‘’ƒ–”‹‘–›œ—„›Ï›•‹Ž‡Ǥœ›‘‡œƒ–‡„›Ï›ǡŒ‡äŽ‹‹‡ ‡ Šƒ‹ǡ‘–×”› Š’”œ‡ œ›–ƒ›™‡ ›Ž‘’‡†› œ›”‘œ™‹‹¸ ‹—Šƒ•ÏƒǷ’ƒǦ –”‹‘–›œdzʹͲǫ „‹™ƒŽ‡–‡’‘†‡Œä ‹‡†‘œƒ‰ƒ†‹‡‹ƒ’ƒ–”‹‘–›œ—‹‘Œ œ›œ›™ŽƒǦ •› œ›”‘œ—‹‡‹—–‡‰‘•Ï‘™ƒǡƒ–›•ƒ›†‘’‘Œ¸ ‹ƒǷƒ”‘†—dzǡ Šƒ”ƒǦ –‡”›œ‘™ƒÏ‘ ‘—‹•–×™ œƒ™•œ‡Ǥ —”– ƒ„•‘Ž—–‡‰‘ ‹Š‹Ž‹œ— ƒ”‘†‘™‡‰‘ ”‡’”‡œ‡–‘™ƒÏƒ×׍•‡„—”‰Ǥ”œ‡™‹†›™ƒÏƒœ—’‡Ï›œƒ‹’‘†œ‹ƒÏי ƒ”‘†‘™› Šǡ–×”‡’‘”‡™‘Ž— Œ‹”‘œ’Ï›¦©•‹¸‹ƒÏ›–ƒ•ƒ‘Œƒ’‘†œ‹ƒÏƒ Žƒ•›•’‘χ œ‡‹™•œ‡Ž‹‡ƒ–ƒ‰‘‹œ›ǤǷ¸†œ‹‡™–‡†›–›Ž‘Œ‡†‡ƒ”׆Ȃ ’”ƒ —Œ¦ ƒŽ—†œ‘ä©™•œ›•–‹ Š”ƒ•‹Œ¸œ›×™Ǥ–‡†›’‘™•–ƒ‹‡–›Ž‘Œ‡†‘ ’”ƒ™‘Ȃ”×™‘ä©™•œ›•–‹ ŠŽ—†œ‹Ǥ¸†œ‹‡™–‡†›–›Ž‘Œ‡†‡ ‡ŽȂ†‘„”‘„›– ‹’‘•–¸’†Žƒ™•œ›•–‹ ŠdzʹͳǤŽƒ–‡‰‘–‡Ă’”œ‡ ‹™ƒ„›Ïƒ‘†„—†‘™‹‡’ƒÑ•–™ƒ ’‘Ž•‹‡‰‘ǡ ™‘•œ¦ ǡ Ç ’”œ›‹‘•Ï‘„› –‘ Œ‡†›‹‡ ”‘œ†”‘„‹‡‹‡ ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–— ‹‘†™”× ‡‹‡—™ƒ‰‹‘†‰Ïי› Š ‡Ž×™”‡™‘Ž— ›Œ› ŠʹʹǤƒ–‡Œ’σ•œ œ›Ā‹‡ ”‘œ‰”›™ƒÏƒ•‹¸Œ‡Œ”›–›ƒ”‡™‘Ž— Œ‹„‘Ž•œ‡™‹ ‹‡Œ”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ‡Œ’”œ‡œǤ‡Ǧ ‹ƒ‹Ǥ”‘ ‹‡‰‘ƒœƒ•ƒ†ƒ Š†›–ƒ–—”›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—Ǥ–ƒÏƒƒ•–ƒ‘™‹•— ’”œ‡ ‹™›ǣ‹•–‘–¦”‡™‘Ž— Œ‹’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ ‹‡Œƒ„›©œƒ•–¦’‹‡‹‡†‡‘”ƒ Œ‹ „—”Ă—ƒœ›Œ‡ŒǷ’‡Ï¦†‡‘”ƒ Œ¦dzȂ œ›Ž‹•‘ ŒƒŽ‹•–› œ¦ǡ–×”ƒ—•‹„›©„—†‘Ǧ ™ƒƒ‘††‘Ž‹‡ǡ’”œ‡œƒ•›ʹ͵Ǥ ‹ƒ‡–”ƒŽ‹‡‘†‹‡‡•–ƒ‘™‹•‘’”‡œ‡–‘™ƒÏ––‘ƒ—‡”ǡ’”œ‡†•–ƒǦ ™‹ ‹‡Ž–œ™Ǥƒ—•–”‘ƒ”•‹•–×™ǡ–×”›‹‡‘†”œ— ƒÏ’ƒÑ•–™ƒƒ”‘†‘™‡‰‘ǡƒ’‘Ǧ ä”׆–”œ‡ Š–›’×™™•’׎‘–ƒ”‘†‘™› Š™›”×ЋƒÏ”×™‹‡Ă•’‘χ œ‡Ñ•–™‘ ’”œ›•œÏ‘ä ‹ǡ Ƿ‘’ƒ”–‡ ƒ Œ‡†ƒ‘™› —†œ‹ƒŽ‡ ™•œ›•–‹ Š œÏ‘×™ ƒ”‘†— ™—Ž–—”œ‡ƒ”‘†‘™‡ŒdzʹͶǤ‘•–”‘‹‡’ƒ–”‹‘–›œ—™”— Š—ƒ”•‹•–‘™•‹ ‘’‘™‹ƒ†ƒÏ•‹¸–ƒĂ‡ ‡ƒ ƒ—”°•ǡ–×”›œ†‡ ›†‘™ƒ‹‡‘†”œ— ƒÏ–‡œ¸‘‹Š‹Ž‹Ǧ œ‹‡ƒ”‘†‘™›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—Ǥ‡†Ï—‰‹‡‰‘Šƒ•Ï‘‰Ï‘•œ¦ ‡ǡÇǷ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ– Ǥ‘”—©ǡKomunistów „patriotyzm” instrumentalnyǡŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥ‘’Ǥ‘”‰Ǥ’ŽȀ‹Ǧ †‡šǤ’Š’ǫ‘†—Ž‡α•—„Œ‡ –•Ƭˆ— α˜‹‡™’ƒ‰‡Ƭ’ƒ‰‡‹†αͷͺʹǡœ†‹ƒʹͲǤͲ͸ǤʹͲͳͲǤ ʹͲ ‘”Ǥ’Ǥ Ǥƒ”–›œ‡Žǡ‘’Ǥ ‹–Ǥ ʹͳ Ǥ—•‡„—”‰ǡDo proletariuszy wszystkich krajówǡȏ™ǣȐ‹†‡ǡWybór pismǡ–Ǥʹǡ ƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͻǡ•ǤͶ͸ʹǤ ʹʹ 

(23) †‡ǡSocjalpatriotyzm w Polsceǡȏ™ǣȐ

(24) „‹†‡ǡ–Ǥͳǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͻǡ•ǤͷͷȂͷ͸Ǥ ʹ͵ Ǥ—•‡„—”‰ǡRewolucja rosyjskaǡȏ™ǣȐǤ‹‘ύ‘•œǡRóĂa Luksemburg a rewolucja rosyjskaǡƒ”›Ăͳͻ͸ͳǡ•ǤʹͲͲǤ ʹͶ Ǥƒ—‡”ǡZagadnienie narodowoäciǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͲͺǡ•ǤͶͳǤ ͳͻ.

(25) 108. Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. ‹‡ƒ‘Œ œ›œ›dzǡ‘œƒ œƒÏ‘Ž‹–›Ž‘‰‘”œ‹‡’‘ œ— ‹‡‘†”œ— ‡‹ƒ‹’”ƒ‰‹‡Ǧ ‹‡‘’—•œ œ‡‹ƒƒ”‰‹‡•—Û ‹ƒ™•’׎‘–›ƒ”‘†‘™‡Œ’”œ‡œ™ƒ”•–™›ƒŒǦ ‹Ă•œ‡•’‘χ œ‡Ñ•–™ƒʹͷǤ

(26) ›œ™‘Ž‡‹‹‡”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ‹ƒƒ”•‹œ—™”ƒǦ ƒ Š’ƒÑ•–™ƒ”‘†‘™› Š„›Ïƒœ‹‹‡”œ‡ŽŽ‡•Ǧ”ƒ—œǤ ‡‰‘–‡‘”‹ƒ–‘ä ‹•Ï‡ ’‘Ϧ œ‡‹‡†‡‘”ƒ Œ‹œ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹¦ƒ”‘†‘™¦ǡ™–×”‡ŒŠƒ•Ïƒ’ƒ–”‹‘–›Ǧ œ— Ƿä ‹äŽ‡ œ‡•’ƒŽƒŒ¦ •‹¸ œ †‡‘”ƒ Œ¦dzʹ͸ǡ ‘ ™ ’”œ‡‘ƒ‹— ‡ŽŽ‡•Ǧ”ƒ—œƒ ‘œƒ œƒÏ‘™”¸ œǡǏƒ”•‹œ—‹‡†ƒ•‹¸œ”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ©’‘œƒ”œ‡ œ›™‹•–‘ä ‹¦ ’ƒÑ•–™ƒ”‘†‘™› ŠǤ ‘Ѓ „›Ï‘ œƒ”œ— ƒ© ƒ—‡”‘™‹ǡ ƒ—”°•‘™‹ œ› ‡ŽŽ‡•Ǧ”ƒ—œ‘™‹ ƒ”‰‹Ǧ ƒŽ‹œ‘™ƒ‹‡ œƒ œ‡‹ƒ ƒ”•‹•–‘™•‹‡‰‘ ‘ϐŽ‹–— Žƒ•‘™‡‰‘ ȋƒ—–•›Ȍǡ „¦†Āœ†”ƒ†¸ƒ”•‹œ—‹”‡™‘Ž— Œ‹’‘’”œ‡œ’‘•–—Ž‘™ƒ‹‡ƒ—–‘‘‹‹—Ž–—Ǧ ”ƒŽ‘Ǧƒ”‘†‘™‡ŒǡŒƒ‘œƒ†‘™ƒŽƒ‹‡•‹¸—–”œ›ƒ‹‡’ƒ—Œ¦ › Š•–‘•—×™ Žƒ•‘™› Š‹‡‰‘™ƒ‹‡•‡•—”‡™‘Ž— Œ‹™œƒ‹ƒœƒ™›™ƒŽ œ‡‹‡Ƿ•™‘„׆ —Ž–—”ƒŽ› Šdz ȋ‡‹ ‹ –ƒŽ‹Ȍǡ ƒ Œ‡†‘ œ‡ä‹‡ ”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ©ǡ ‹‡œ‰‘†¦ œ ŽƒǦ •› œ›ƒ”•‹œ‡ǡ’‘Ž‹–›¸Ƿ’”ƒ™ƒƒ”‘†×™†‘•ƒ‘‘”‡äŽ‡‹ƒdzǡ–×”ƒ ™‡ˆ‡ ‹‡•–ƒÏƒ•‹¸’‘†™ƒŽ‹¦‘—‹•–› œ› Š’ƒÑ•–™ƒ”‘†‘™› Š’‘™•–ƒǦ ϛ Šƒ’”œ‡•–”œ‡‹™‹‡—Ǥˆ‡–‡„›Ï–œ™Ǥ•‘™‹‡ ‹ƒ Œ‘ƒŽ‹œȂ™‘Ǧ —‹œ‹‡”×™‘™ƒĂ‹•‘™‹‡ ‹‡‰‘’ƒ–”‹‘–›œ—Ǥ–‘Œ‡•–י•‘™‹‡ ‹•ƒǦ ‘Ž‘–œ•—‰‡•–›™‡‰‘’”œ›Ïƒ†— ”‡†‡”‹ ƒƒ”‰Š‘‘ƒǡƒ’¸†œƒ›†™‘ƒ •‹Ž‹ƒ‹ǣ‹†‡‘Ž‘‰‹¦ƒ”•‹•–‘™•‘ǦŽ‡‹‘™•¦‹ƒ Œ‘ƒŽ‹œ‡ʹ͹Ȃ•›•–‡ǡ –×”›™ä”׆œƒ Š‘†‹ Š•‘™‹‡–‘Ž‘‰×™‘–”œ›ƒ‹ƒ‘ƒ”‘†‘™‡‰‘„‘Ž•œ‡Ǧ ™‹œ—ʹͺǤ œ›™‹ä ‹‡ǡ —œƒ•ƒ†‹‡‹ƒ ™›ƒ‰ƒÏ‘ ’”‘™ƒ†œ‡‹‡ ’‘Ž‹–›‹ “—ƒ•‹ǦƒǦ Œ‘ƒŽ‹•–› œ‡Œ ȋ†‘ ’‡™‡‰‘ •–‘’‹ƒ ƒ™‡– •œ‘™‹‹œ— ”‘•›Œ•‹‡‰‘Ȍ ’”œ›. ʹͷ Ǥ ƒ—”°•ǡProletariat a ojczyznaǡȏ™ǣȐ‹†‡ǡWybór pismǡ–ÏǤǤ‹„”‘™•‹‹‹Ǥǡƒ”Ǧ •œƒ™ƒͳͻ͹Ͳǡ•Ǥ͸ͳ͵Ǥ ʹ͸ Ǥ‡ŽŽ‡•Ǧ”ƒ—œǡNiepodlegÏoä© Polski a materialistyczne pojmowanie dziejówǡȏ™ǣȐ ‹†‡ǡNaród i historia. Wybór pismǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺͻǡ•Ǥ͵ͷʹȂ͵ͷ͵ǡ͵͹ͶǤ ʹ͹ ǤǤƒ”‰Š‘‘ǡRussin Nationalism and Soviet Politics: Official and Unofficial Perspectivesǡȏ™ǣȐThe Last Empire. Nationality and the Soviet Futureǡ‡†Ǥ‘“—‡•–ǡ–ƒˆ‘”† ͳͻͺ͸ǡ•Ǥ͵ͶȂͶͷǤ ʹͺ Ƿƒ”‘†‘™›„‘Ž•œ‡™‹œŒ‡•–‹†‡‘Ž‘‰‹¦”— Š—’‘Ž‹–› œ‡‰‘ǡ–×”›Ž‡‰‹–›‹œ—Œ‡‹•–Ǧ ‹‡Œ¦ › ”ƒ†œ‹‡ ‹ •›•–‡ ’‘Ž‹–› œ› ƒ”‘†‘™‡‰‘ ”‘•›Œ•‹‡‰‘ ’—–— ™‹†œ‡‹ƒǡ ™ ’”œ‡Ǧ ‹™‹‡Ñ•–™‹‡†‘ œ›•–‡Œ‹†‡‘Ž‘‰‹‹ƒ”•‹•–‘™•‹‡ŒdzǡǤ‰—”•›ǡThe Prospects of National Bolshevismǡȏ™ǣȐThe Las Empire...ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͺ͹Ǥƒ‰ƒ†‹‡‹‡™‡™¸–”œ‡Œ•’”œ‡ œ‘ä ‹ –™‹¦ ‡Œ™’”‘’ƒ‰‘™ƒ‡Œ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œƒ Œ‹Û ‹ƒǡƒƒ”‘†‘™‘Ǧ’ƒÑ•–™‘™›‹ˆ‘”ƒ‹ ‘”‰ƒ‹œƒ Œ‹’ƒÑ•–™ƒ‘—‹•–› œ‡‰‘œƒ—™ƒĂƒ‡„›Ï‘’”œ‡œ–‡‘”‡–›×™ƒ”•‹•–‘™•‘Ǧ ǦŽ‡‹‘™•‹ Šǡ–×”œ›’”œ‡•–”œ‡‰ƒŽ‹ǡǏ‘Ç—–”—†‹ƒ©‘ƒǷ’‘•œ—‹™ƒ‹‡‘’–›ƒŽ› Š ˆ‘”Ϧ œ‡‹ƒ‘‰×Ž› Š‹–‡”‡•×™œ‡•’‡ ›ϐ‹ œ›‹ȏ™ƒ”—ƒ‹ȐdzȂœ‘„Ǥ’ǤǤ‹‡Ž‡‘™ǡ. Ǥ•–”‘—‘™ǡNowy typ stosunków mi¸dzynarodowychǡȏ™ǣȐO socjalistycznym patriotyzmie i internacjonalizmieǡ‘•™ƒͳͻͺͷǡ•Ǥ͵ͲǤ.

(27) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 109. Œ‡†‘ œ‡•› †‡Žƒ”‘™ƒ‹— ‘—‹•–› œ‡‰‘ ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œ—Ǥ ‹‡ ƒ Œ‡†ƒ–ƒ•’”œ‡ œ‡‰‘™‡™¸–”œ‹‡’‘Œ¸ ‹ƒǡ–×”‡‰‘‹‡‘Ѓ„›„›Ï‘™›Ǧ Œƒä‹©’”œ›’‘‘ ›†‹ƒŽ‡–›‹ƒ”•‹•–‘™•‹‡ŒǤƒ‰”— ‹‡•‘™‹‡ ‹–ƒ‹ ™›–Ï—ƒ œ‡‹‡ •–ƒÏ •‹¸ •Ž‘‰ƒ Ƿ‘Œ œ›œƒ 䙋ƒ–‘™‡‰‘ ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzǡ –×Ǧ ”¦‹ƒÏ„›©™‹¦œ‡‘™‹‡ ‹ǡϦ œ¦ ›™•‘„‹‡‡Ž‡‡–’ƒ–”‹‘–› œ›ȋ‘Œ œ›Ǧ œƒȌ‹‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ›ȋ䙋ƒ–‘™›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–ȌǤ–›”‘œ—‹‡‹—ƒĂ†‡ ’‘†™ƒĂƒ‹‡ƒ—–‘”›–‡–—•–ƒ‘™‹Ï‘†œ‹ƒÏƒ‹‡ƒ•œ‘†¸‘—‹œ—ǡ œ›Ǧ Ž‹„›Ï‘ƒ–›’ƒ–”‹‘–› œ‡ʹͻǤ‘ȂŒƒ’‹•ƒÏ‡‹Ȃ’ƒ–”‹‘–›œ–‘’”œ‡†‡™•œ›•–Ǧ ‹ ™ƒŽƒ ‘ ’‘•–¸’‘™› —•–”׌ •’‘χ œ›͵Ͳǡ œƒä –ƒŽ‹ ’”œ‡•–”œ‡‰ƒÏ ™’”‘•–ǣ Ƿ‹‡™‹ƒ”ƒ™œ™› ‹¸•–™‘„—†‘™‹ –™ƒ•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡‰‘ǡ‰Ï‘•œ‡‹‡–‡Œ‹‡™‹ƒǦ ”›’”‘™ƒ†œ‹†‘†›•”‡†›–‘™ƒ‹ƒƒ•œ‡‰‘”ƒŒ—Œƒ‘„ƒœ›”‡™‘Ž— Œ‹䙋ƒ–‘Ǧ ™‡Œǡ†›•”‡†›–‘™ƒ‹‡œƒäƒ•œ‡‰‘”ƒŒ—’”‘™ƒ†œ‹†‘‘•Ïƒ„‹‡‹ƒ䙋ƒ–‘™‡‰‘ ”— Š—”‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘dz͵ͳǤ

(28) †ƒŽ‡ŒǣǷ—•‹›’‘•—™ƒ©•‹¸ƒ’”œ×†–ƒǡƒ„›Žƒ•ƒ ”‘„‘–‹ œƒ ƒÏ‡‰‘䙋ƒ–ƒ’ƒ–”œ¦ ƒƒ•‘‰Ïƒ’‘™‹‡†œ‹‡©ǣ‘–‘×Œ œ‘Ï‘™› ‘††œ‹ƒÏǡ‘–‘‘Œƒ„”›‰ƒ†ƒ•œ–—”‘™ƒȋǥȌǡ‘–‘‘Œƒ‘Œ œ›œƒdz͵ʹǤ –‡ •’‘•×„ ™›Œƒä‹ƒ •‹¸ ™Ïƒä ‹™‡ ”‘œ—‹‡‹‡ ’‘Œ¸ ‹ƒ ’ƒ–”‹‘–›œ— ™‘—‹œ‹‡ǡ–ƒĂ‡™Œ‡‰‘Ǧ‘™•‹™›†ƒ‹—ǡ‰†œ‹‡Œ‡•–Œ‡†ƒ‘Œ œ›œƒǡ –×”¦–”œ‡„ƒ‘ Šƒ©Ȃ™‹¦œ‡‘™‹‡ ‹ǡ™ œ›ǡ‘ œ›™‹ä ‹‡ǡ‹‡’”œ‡•œƒǦ †œƒ ‘—‹•–› œ› ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œǤ ƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œ œƒ› ™›”ƒœ‹ ‹‡Ž‡ –‡Œ ‹†‡‹™Ƿ’‘Ž•‹‡Œdz‡Ž‹ ‹‡‘—‹•–› œ‡Œ„›Ï‹‡ œ›•Ïƒ™‘ œƒ”ǡ–×”›™ͳͻͶͺ ”‘—™›ƒ”–›—Ï‘™ƒÏ•Ï›‡•Ï‘™ƒǣǷ™‹¦œ‡ƒ†œ‹‡ ‹‹‡Œ‡•––›Ž‘ƒ•œ› •‘Œ—•œ‹‹‡ǡ –‘ Œ‡•– ’‘™‹‡†œ‡‹‡ †Žƒ ƒ”‘†—Ǥ Žƒ ƒ• ’ƒ”–›Œ‹ƒ×™ ™‹¦Ǧ œ‡ƒ†œ‹‡ ‹Œ‡•–ƒ•œ¦‘Œ œ›œ¦ǡƒ‰”ƒ‹ ‡ƒ•œ‡‹‡Œ‡•–‡™•–ƒ‹‡†œ‹ä ‘”‡äŽ‹©ǡ†œ‹äœƒ‡”Ž‹‡ƒŒ—–”‘ƒ ‹„”ƒŽ–ƒ”œ‡dz͵͵Ǥ‘Ž• ‡ƒÏƒ†ƒÏƒ•‹¸ƒ –‘’‘–”œ‡„ƒŽ‡‰‹–›‹œƒ Œ‹ƒ‹‡•–‹ œ‡Œ™Ïƒ†œ›ǤŽƒ–‡‰‘‘†™‘󐋃†‘–”ƒ†›Ǧ Œ‹ƒ”‘†‘™‡Œ‹ƒÏ›—’”ƒ™‘‘ ‹©‘—‹•–×™™‘ œƒ Šƒ”‘†—ǡ ‘œ œƒǦ •‡†‘’”‘™ƒ†œ‹Ï‘ƒ™‡–†‘‘†™‘Ï›™ƒ‹ƒ•‹¸†‘ǷŒƒ™‹‡ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ› Š ‡‘ Œ‹dz͵ͶǤ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œ‡ǡ Ç ’”œ› –ƒ‹‡Œ ‹–‡”’”‡–ƒ Œ‹ ’ƒ–”‹‘–›œ— ȋ‘Ǧ. Ǥ›•œƒǡNacjonalizm w komunizmieǡƒ”•œƒ™ƒʹͲͲͶǡ•ǤͳͳͳǤ ƒǣǤƒÏ–ƒ Š œƒǡZwyci¸stwo leninowskich idei internacjonalizmu w ZSRRǡȏ™ǣȐ O socjalistycznym patriotyzmie...ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳ͵Ǥ ͵ͳ Ǥ –ƒŽ‹ǡ Przyczynek do zagadnieÑ leninizmuǡ ȏ™ǣȐ ‹†‡ǡ DzieÏaǡ –Ǥ ͺǡ ƒ”•œƒ™ƒ ͳͻͷͲǡ•Ǥͺ͵Ǥ ͵ʹ 

(29) †‡ǡ O zadaniach dziaÏaczy gospodarczychǡ ȏ™ǣȐ ‹„‹†‡ǡ –Ǥ ͳ͵ǡ ƒ”•œƒ™ƒ ͳͻͷͳǡ •Ǥͷ͵ȂͷͶǤ ͵͵ 䙋ƒ† œ‡‹‡Ǥ‘ œƒ”ƒœ†‹ƒʹͺǤͲͺǤͳͻͶͺ†Žƒ‹—”ƒ‘Ž‹–› œ‡‰‘ǡœƒǣ GomuÏka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982ǡ’×φœ‹‡Ž‹ƒ›†ƒ™‹ œƒǷ”‘ϐ‹Ždz ȋ„ǤǤ†Ǥ™ǤȌǡ•ǤʹͲǤ ͵Ͷ Ǥ ”—•œ‡™•‹ǡ Nationalism and Politics: Polandǡ ȏ™ǣȐ The Politics of Ethnicity In Eastern Europeǡ‡†•Ǥ ǤŽ‡‹ǡǤ Ǥ‡„ƒǡ‡™‘”ͳͻͺͳǡ•Ǥͳ͹͵Ǥ›’‘™‘ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œǦ ʹͻ ͵Ͳ.

(30) 110. Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. œƒ” —Œ¦Ï –‘ „ƒ”†œ‘ ™›”ƒœ‹ä ‹‡Ȍǡ ‘Œ œ›œ¸ •–ƒ‘™‹Ï ˆ‡‘‡ ‹‡ ’‘•‹ƒ†ƒŒ¦Ǧ ›‘”‡äŽ‘‡‰‘–‡”›–‘”‹—ǡƒ”‘†—ǡŒ¸œ›ƒȂ‹ œ‡‰‘ǡ ‘‘‰Ï‘„›™‹¦œƒ©‰‘ œ–”ƒ†› ›Œ›œƒ œ‡‹‡–‡‰‘’‘Œ¸ ‹ƒǤ ”œ‡Ï‘Žƒ–ͶͲǤ‹ͷͲǤ–‘™‘Ž• ‡‘”‡••œ–ƒÏ–‘™ƒ‹ƒ•‹¸•’‡ ›ϐ‹ œ‡‰‘ ’‘†‡Œä ‹ƒ †‘ ’ƒ–”‹‘–›œ—Ǥ ™‹¦œƒ› „›Ï ‘ ä ‹äŽ‡ œ –›’‘™›‹ †Žƒ ‘—‹Ǧ œ—–‡”‹ƒ‹ǡ–ƒ‹‹ŒƒǷ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œdz‹Ƿ™ƒŽƒŽƒ•dzǡƒŽ‡‘†™‘Ï›™ƒÏ •‹¸’”œ›–›†‘™ƒ”–‘ä ‹Ž—†‘™‘Ǧ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ ‹ Šǡ™–×”› Š†‘•–”œ‡‰ƒÏĀ”×Ǧ †Ïƒ’”ƒ™†œ‹™› Š— œ—©’ƒ–”‹‘–› œ› ŠǤ›•œƒƒœ›™ƒ–‡‘”‡•Ƿ’ƒ–”‹‘–›Ǧ œ‡Ž—†‘™›dzǡ‰†›ĂƒŒ‡‰‘‰”— ‹‡‹ƒÏ›„›’‘”›™ƒ©•‹¸–‡”‹›ǷŽ—†dz ‹Ƿƒ”׆dzǡœƒä™ƒ•ƒ Š„—†œ‹©•‹¸‰Ï¸„‘‹‡‹䙋ƒ†‘‡Ƿ—‹Ï‘™ƒ‹ƒŽ—†‘Ǧ ™‡Œ‘Œ œ›œ›dz͵ͷǤ‹ƒÏ‘–‘•—‰‡”‘™ƒ©ǡdž‘’‹‡”‘œŽ‹™‹†‘™ƒ‹‡Žƒ•—’”œ›Ǧ ™‹Ž‡Œ‘™ƒ› Š ’‘œ™‘Ž‹Ï‘ ƒ —”œ‡ œ›™‹•–‹‡‹‡ Ƿ’”ƒ™†œ‹™‡‰‘ ’ƒ–”‹‘–›œ—dzǡ ‰†›Ă— œ— ‹ƒ’ƒ–”‹‘–› œ‡‘‰Ï›„›© ‡ Š¦™›Ï¦ œ‹‡Ž—†—Ǥ™•œ›•–‘–‘Ȃ ’‘†‘„‹‡Œƒ™‘•Œ‹Ȃ’”œ›‘•–”‡Œ”›–› ‡‘•‘’‘Ž‹–›œ—‹’‘•–ƒ™ƒƒ”‘Ǧ †‘™› ŠǤ ‘‘”‡•‹‡„—†‘™›œ”¸„×™•›•–‡—ǡ‹‡†›–‘ƒ’‹‡†‡•–ƒŽ‡•–ƒ™‹ƒ‘–›ŽǦ ‘‹‘—‹‡œƒ› ŠǦ‘™•‹ Š†œ‹ƒÏƒ œ›œ œƒ•×™™‘Œ› œ›”‘„‘–‹Ǧ ×™Ǧ•–ƒ Šƒ‘™ יǡ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦•‹¸‘†™‘󐋃†‘„‘Šƒ–‡”×™œ’‘Ž•‹‡ŒŠ‹•–‘Ǧ ”‹‹ǡœ™Ïƒ•œ œƒ’”œ›™×† י’‘™•–ƒÑ ŠÏ‘’•‹ Šȋ–ƒ‹•Ïƒ™‘•–ƒǦƒ’‹‡”•‹ǡ ƒ—„ œ‡ŽƒȌǡ †œ‹ƒÏƒ œ› ’‘Ž‹–› œ› Š ‘”‡•— ‘䙋‡ ‡‹ƒ ‹ ‡Œ— ͶǦŽ‡–‹‡‰‘ ȋ —‰‘‘ÏϦ–ƒŒǡ–ƒ‹•Ïƒ™–ƒ•œ‹ Ȍǡƒ—‹ȋ‹‘σŒ‘’‡”‹‹ƒ”‹ƒÏ‘†‘™Ǧ •ƒǦ—”‹‡ȌǤǷ¦–‡ƒ”‘†‘™›•Ï—Ă›Ï™‹¸ –—‹‡–›Ž‡Œƒ‘ˆ‘”—σ—’”ƒ™‘Ǧ ‘ ‹‡‹ƒ ’‘Ž•‘ä ‹ǡ ”‘†œ‹‘ä ‹ ’”œ›™×† י ’ƒÑ•–™ƒ ȋŒƒ –‘ ‹ƒÏ‘ ‹‡ŒǦ • ‡™’‹‡”™•œ›‘”‡•‹‡”œ¦†×™‘—‹•–×™ȌǡŽ‡ œ’”œ‡†‡™•œ›•–‹Œƒ‘ ‡Ž‡‡–—ƒœ—Œ¦ ›‘†™‹‡ œ›‘ϐŽ‹–‹¸†œ›Žƒ•ƒ‹—’”œ›™‹Ž‡Œ‘™ƒ›‹ ƒ‘‰×χ‘Žƒ×™ǡȋǥȌƒ’”œ‡†‡™•œ›•–‹Ȃ™›’‡Ï‹ƒ‹‡’”œ‡œ™Ïƒ†œ¸Ž—Ǧ †‘™¦Œ‡Œ‹•Œ‹Š‹•–‘”› œ‡ŒȂ—ƒ”‘†‘™‹‡‹‡ƒ•dzȂƒ’‹•œ‡›•œƒ͵͸ǡƒ› †‘†ƒ›ǡ Ç Š‘†œ‹Ï‘ ‘ Ƿ™Ïƒä ‹™‡ —ƒ”‘†‘™‹‡‹‡dzǡ –×”‡ „› ’”œ‡Ïƒ›™ƒǦ ϑǷ™•–‡ œ›‹‘•‡”™ƒ–›™›’‘Ž•‹ƒ Œ‘ƒŽ‹œdzǤ”œ› œ›Ǧ‘™•‹ ’”œ›Ïƒ†‡ Ƿ‰Ï¸„‘‹‡‰‘ ’ƒ–”‹‘–›œ—dz ƒ†ƒŽ ’‘œ‘•–ƒŒ¦ǣ ‡Ž‹• œ‹‡”Ă›Ñ•‹ǡ —Ž‹ƒƒ” ŠŽ‡™•‹ǡ‡”ƒ‘•–”œ‡™ƒǡ†‘Žˆƒ”•‹ œ›×׍•‡„—”‰͵͹ǡ. ›”— Š™›™‘†œ¦ ›•‹¸œ’‘Ž•‹‡‰‘‘—‹œ—™’‘•–ƒ ‹Œ‡†‘ œ‡‹ƒƒ–”‹‘–› œ‡‰‘ Ƿ ”—™ƒŽ†dzǡ ‘† ‹ƒÏ •‹¸ Œ—Ă ‘† ™•œ‡Ž‹ Š Ƿ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œ×™dz ™ †œ‹‡Œƒ Š •‘ ŒƒŽ‹œ—ǡ ƒĀ”׆σ—•–”‘Œ—™‹†œ‹ƒÏ™’‘Ž•‹”— Š—”‘„‘–‹ œ›Ȃ’‘”ǤǤ”œ›™‘„Ï‘ ƒǡ…tu socjalizmu nie zaszczepi¦…ǡœ‡ œ›™‹•–‘ä©ͳͻͺʹǡ”ͳǡ•ǤͳͶǤ ͵ͷ Ǥ›•œƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳ͵ͺǤ ͵͸ 

(31) „‹†‡ǡ•ǤͳͶͳǤ ͵͹ Ǥ Ž‹ œƒǡ Problemy patriotycznego, obywatelskiego wychowania spoÏeczeÑstwaǡȏ™ǣȐO patriotyzmie...ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤʹʹǤ.

(32) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 111. ‹‡ ƒŒ¦ › œ ’‘Ž•‘ä ‹¦ ‹ Œ‡Œ –”ƒ†› ›Œ›‹ ™›œƒ œ‹ƒ‹ ‹ ™•’׎‡‰‘ ’‘œƒǡ ‘䙋ƒ† œ›©‘ÇȂŒ‡äŽ‹‹‡–›Ž‘‘–›’‘™‡Œ†Žƒ”‡ƒŽ‡‰‘•‘ ŒƒŽ‹œ— • Š‹œ‘ˆ”‡‹‹‘”ƒŽ‡ŒȂ‘ ‹¦‰Ž‡Œ‡•œ œ‡’‘—–—Œ¦ ›†‘‰ƒ ‹‡‘Ƿ‘Œ œ›Ā‹‡ 䙋ƒ–‘™‡‰‘’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzǤ ¦–‹’ƒ–”‹‘–› œ‡Œ‡•œ œ‡ œ¸ä ‹‡Œœƒ œ¸Ï›’‘Œƒ™‹ƒ©•‹¸‘†Žƒ–͸ͲǤǡƒ’”‘Ǧ ‡•œƒ’‘ œ¦–‘™ƒÏƒ•‹¦Ăƒ„‹‰‹‡™ƒƒÏ—•‹‡‰‘Siedem polskich grzechów gÏównych ȋ’‹‡”™•œ‡ ™›†Ǥ ƒ”•œƒ™ƒ ͳͻ͸ʹȌǤ ”–‘†‘•›Œ› ƒ”•‹•–ƒ ‹ ’‘Ž‹Ǧ –”—ǷŽ—†‘™‡‰‘dz‘Œ•ƒ‘Ž•‹‡‰‘ ƒÏ›•‡” ‡’‘’‹‡”ƒŒ¦ ›‹•–‹‡Œ¦ ›•›•Ǧ –‡”›–›—Œ‡™‹‡Œ™•œ‡Ž‹‡’”œ‡Œƒ™›ƒƒ”‘†‘™‡ǡƒ–›ƒ”‘†‘™‡‹‘•‘Ǧ ’‘Ž‹–› œ‡Ǥ ƒ ‘–‘ ƒ ƒ”‡¸ ’‘Ž‹–› œ¦ ™ Š‘†œ¦ –œ™Ǥ ’ƒ”–›œƒ ‹ Ȃ ”‡ƒ Œƒ ’‘Ž•‹‡Œƒ Œ‘ƒŽǦ‘—›ǡ–×”ƒœ†ƒŒ‡•‹¸ƒ™‹¦œ›™ƒ©†‘”‘ƒ–›œ—ǡ’”‘Ǧ —Œ‡ ’ƒ–”‹‘–› œ‡ ™› Š‘™ƒ‹‡ǡ œƒŒ‘‘ä© Š‹•–‘”‹‹ǡ –”‘•¸ ‘ ‘”ƒŽ‡ ƒ”‘Ǧ †—ǡ’‹¸–—Œ‡œƒ Š‘†‹‹Š‹Ž‹œǡ‘•—’ ›Œ›–”›„Û ‹ƒǡ™›‰‘†‹ –™‘‹‹Ǧ †›™‹†—ƒŽ‹œǡƒ™’‘•–ƒ™ƒ Š’‘Ž‹–› œ› ŠȂ”‡ƒŽ‹œǡ†¦Ă‡‹‡†‘œƒŽ‡œ‹‡‹ƒ ™ƒĂ†‡Œ•›–—ƒ Œ‹™›‰‘†‡‰‘modus vivendi„‡œ— œ‡•–‹ œ‡‹ƒ™‘Ž‡–›™Ǧ ›™›•‹Ï—ȋ†‡‘™‹ –™‘͵ͺȌǤ›•–¸’—Œ‡’”œ‡ ‹™‘’‘•–ƒ™‘’‘†™ƒĂƒŒ¦Ǧ ›•‡•ƒ”‘†‘™› Š’‘™•–ƒÑǡ•–ƒŒ¦ ƒ•–ƒ‘™‹•—ǡǏ‹‘Ž¸•‹ƒÏ› ‘‡Œ‡†ƒœ„ƒ™‹‡›™’Ï›™ƒƒ”‘†‘™‡‰‘†— ŠƒǤ”œ‡‘—Œ‡ǡÇǷ‘™ƒƒǦ –›”‘ƒ–› œƒ‹ƒ–›‹•—”‡ ›Œƒ’‘•–ƒ™ƒ•–ƒŒ‡•‹¸•‘Œ—•œ‹‹‡‘•—’Ǧ Œ‘‹œ— ‹ ‡‰‘‹œ— Ȃ ƒ „¸†¦ ‰Ïי‹‡ ‹†‡‘Ž‘‰‹¦ ’”œ‡ä‹‡™ י ‹ ›‹×™ǡ Œ‡•– œ›‹‹‡‹•œ œ¦ ›•’‘‹•–‘䩐ƒ”‘†—dz͵ͻǤ ‘™‘ä ‹¦Œ‡•–’‘™‘Ž‡œƒ‹ƒ‹‡™•–›Ž‹•–› ‡’”œ›™×† י™¦–×™ –›’‘™› Š †Žƒ ƒ”•‹œ—ǡ ™›œƒ œ‹‹‡ ’‘•–ƒ™› ’ƒ–”‹‘–› œ‡Œ ’”œ‡•–ƒŒ‡ „›©™ƒŽƒŽƒ•‘™ƒǡƒœƒ œ›ƒ•‘Ž‹†ƒ”›œǡ’”‘’ƒ‰ƒ†ƒ’‘›äŽ‘ä ‹‹”‘œ™‘Œ— ‘Œ œ›œ›’‘’”œ‡œ’”ƒ ¸Ǥƒ‹ƒ•–œƒ‡Œœ‘”‡•—™ œ‡ä‹‡Œ•œ‡‰‘”‡–‘”›‹”‘Ǧ †‡œ‘Œ יǦœƒÏ‘Ă› ‹‡Ž‹‘—‹œ—ǡƒ•–¸’—Œ‡Ϧ œ‡‹‡‹†‡‹ƒ”‘†‘™‘Ǧ’ƒǦ –”‹‘–› œ› Šœ–”ƒ†› Œƒ‹”‡™‘Ž— ›Œ›‹—ǷŒ‡†‘ä ‹‘”ƒŽ‘Ǧ’‘Ž‹–› œ‡Œdz. Ƿ‡‘™‹–‘ œÏ‘™‹‡ǡ–×”›’‘–”ƒϐ‹œƒ™•œ‡–ƒŒƒ‘ä•‹¸—”œ¦†œ‹©ǡ„›„›©„Ž‹Ă‡Œ –›Ïי‹Ăƒ’‹‡”™•œ‡ŒŽ‹‹‹dzȂœ‘„Ǥ Ǥ ƒ‘™•‹ǡDekownicyǡȏ™ǣȐPodstawowe problemy moralnoäci...ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳ͹ͲȂͳ͹͵Ǥ‡‘™‹ǡ–‘‘Ž‡Œ›’‘Š‹–Ž‡”‘™ —ǡ—σ—ǡ™‹‘™ —ǡ ™”‘‰—ǡ Š—Ž‹‰ƒ‹‡ œ›„‹‹‹ƒ”œ—‡’‹–‡–ǡ–×”›‘—‹ä ‹‘„†ƒ”œƒŽ‹™•œ›•–‹ Š‹‡’ƒ•—Ǧ Œ¦ › Š†‘ƒ”•‹•–‘™•‹‡Œƒ–”› ›Ǥ‘Ž‡Œ ‡†‘™›‘”œ›•–ƒ‹ƒ œ‡ƒÏ›Œ‡•œ œ‡ǣƒ‹’—Ǧ Žƒ–‘”ǡƒ™ƒ–—”‹‹‡•–”‡‹•–ƒǤ ͵ͻ Ǥ ›•œƒǡ ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ •Ǥ ͳͶͷǤ ‹‡ ‘„›™ƒ •‹¸ –‘ „‡œ ‘’‘”×™ Ƿ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ‡Œdz ˆ”ƒ Œ‹™’ƒ”–‹‹‘—‹•–› œ‡Œǡ–×”ƒŒ‡†ƒ’”œ‡‰”›™ƒ•–ƒ” ‹‡Ǥ‘™‹‡Ž—’‘Ž‡‹ƒ Š’ύ ƒÏ—•‹‘†–”¦„‹Ïœ™› ‹¸•–™‘•—‰‡”—Œ¦ ’”œ›‘ƒœŒ‹ǡÇ‘’×”Œ‡‰‘‘’‘‡–×™™›‹ƒÏ–ƒǦ Çœ‹ Š‘„ ‘ä ‹ƒ”‘†‘™‘ä ‹‘™‡ŒǣǷ’Ï›¸Ï›’”œ‡ ‹‡ĂŽƒ–ƒǤ›†ƒ”œ›Ï‘•‹¸™‹‡Ž‡Ǥ‹‡–×”œ› œ‘‹ Š‹‡‰†›•‹‡Œ•œ› Šƒ–ƒ‰‘‹•–×™œ‹‡‹Ž‹•™‘Œ‡’‘‰Ž¦†›Ǥ‹‡–×”œ›œ‹‡‹Ž‹Ȃ‹‡ŒǦ • ‡œƒ‹‡•œƒ‹ƒdzȂǤƒÏ—•‹ǡSiedem polskich grzechów gÏównych. Nieämieszne igraszkiǡ ƒ”•œƒ™ƒͳͻͺ͵ǡ•ǤͳͳǤ ͵ͺ.

(33) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 112. ƒ”‘†—ǡ–×”‡Œ ‡Ž‡Œ‡•–†¦Ă‡‹‡†‘—•—‹¸ ‹ƒ™•œ‡Ž‹ Š”×Б”‘†‘ä ‹’‘Ǧ ’”œ‡œƒ”œ— ‡‹‡Œ‡†‡‰‘ƒ‘—‹†‡‘™‡‰‘‹—Ž–—”‘™‡‰‘ͶͲǤ‡œƒ‘Œ‡†‘Ǧ ä ‹ ‹†‡‘™‘Ǧ‘”ƒŽ‡Œ ‘Žƒ×™ œ‘•–ƒÏƒ ”‘œ’”‘’ƒ‰‘™ƒƒ ™ ’”œ‡×™‹‡‹— †™ƒ”†ƒ ‹‡”ƒ ’‘† œƒ•

(34)

(35)

(36) ’Ž‡— ‘‹–‡–— ‡–”ƒŽ‡‰‘ ʹͲ Ž—–‡‰‘ ͳͻ͹͸”ǤͶͳ™¦Œ‡†‘ä©•–ƒ‘™‹©‹ƒÏǡ‘ œ›™‹ä ‹‡ǡ•‘ ŒƒŽ‹œǡ–×”›ǷŒ‡•–‰ÏיǦ ›‹’‘†•–ƒ™‘™› œ›‹‹‡Œ‡†‘ä ‹ƒ”‘†—ǡ‰†›ĂŽ‹™‹†—Œ‡’‘†œ‹ƒÏ› ƒƒ–ƒ‰‘‹•–› œ‡Žƒ•›•’‘χ œ‡ǡ™›‘”œ‡‹ƒ™›œ›•‘”ƒœ— ‹•Žƒ•‘™›ǡ †›•”›‹ƒ Œ¸ ƒ”‘†‘™¦ǡ ™›œƒ‹‘™¦ ‹–’ǤǢ œƒ’‡™‹ƒ ™•œ›•–‹ ‘„›™ƒ–‡Ǧ Ž‘ Œ‡†ƒ‘™‡ ’”ƒ™ƒdzͶʹǤ ‘œƒ –› Œ‡†‘ä© ‹ ’ƒ–”‹‘–›œ ™›”ƒĂƒ •‹¸ Ƿ™ œ‡Ǧ •’‘Ž‡‹—™•œ›•–‹ Š–™×” œ› Š•‹Ïƒ”‘†—™‘×Ï’ƒ”–‹‹‹Œ‡Œ’”‘‰”ƒ—†›ƒǦ ‹ œ‡‰‘”‘œ™‘Œ—‘Œ œ›œ›ǡŒ‡•–œƒ–‡’”ƒ–› œ›’‘–™‹‡”†œ‡‹‡’”œ‡œ ƒŒ•œ‡”•œ‡”¸‰‹™›„‘”—•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ†”‘‰‹”‘œ™‘Œ‘™‡ŒdzͶ͵Ǥ ϑ™‘–™×” œƒ‘™‹ƒ‡’‘‹ ‹‡”ƒœ”‘†œ‹Ïƒ ƒÏ¦‰ƒ¸”‘œ™ƒĂƒÑ–‡‘”‡Ǧ –›×™ƒ”•‹œ—ǦŽ‡‹‹œ—ƒ–‡ƒ–Ƿ‘™‘ œ‡•‡‰‘’ƒ–”‹‘–›œ—dzǤ‘ƒǦ ™‹¦œƒ‹‡ȋƒ‹Ž‡䙋ƒ†‘‡ǡ–‘–‡ƒ–†‘‘•‘„› Š”‘œ™ƒĂƒÑȌ†‘Ƿ‘™‘ œ‡Ǧ •‡‰‘‘Žƒƒdzœ’”‘Œ‡–—‘ƒƒ‘™•‹‡‰‘ˆ‘”—Ï‘™ƒÏ‘‘™‡œƒ†ƒ‹ƒ ‹†‡‘™‘Ǧ™› Š‘™ƒ™ œ‡ǡœ–×”› ŠƒŒ™ƒĂ‹‡Œ•œ›‹ƒÏ‘„›©Ƿ•œ–ƒÏ–‘™ƒ‹‡ ‘™‘ œ‡•‡‰‘ ’ƒ–”‹‘–›œ—ǡ „—†œ‡‹‡ ‹ —ƒ ‹ƒ‹‡ ’‘ œ— ‹ƒ 䙋ƒ†‘‘ä ‹ ‘„›™ƒ–‡Ž•‹‡ŒdzǤ ‘™‘ œ‡•› ’ƒ–”‹‘–›œ –‘ œƒä ‹ ‹‡‰‘ Œƒ ‘Ž‡Œƒ ”‡Ǧ ‘†ƒ–‘™‘ †ƒŒ‡ •‹¸ œƒ‘„•‡”™‘™ƒ© †¦Ă‡‹‡ †‘ œƒ’‡Ï‹‡‹ƒ ƒ–‡”‹ƒŽ‹•–› œ‡Œ –”ƒ• ‡†‡–ƒŽ‡Œ’—•–‹Ǥ×Ă‹‡‰‘™› œ›–ƒ›„‘™‹‡™ƒ•–¸’—Œ¦ › Š•Ï‘™ƒ ŠǣǷ”‘Ǧ ˆ‡•‘” ƒ›‰—– ƒ—„‘™•‹’‘™‹‡†œ‹ƒÏƒ‘‰”‡•‹‡™‹¦œ—‘Œ‘™‹×™‘‘Ž‘ä© ‹‡‘”ƒ Œ¸ǡÇ•ƒŽƒǡ†‘–×”‡Œ•‹¸œ™”ƒ ƒǡ”‘䐋‡™Œ‡‰‘‘ œƒ ŠǡÇ™‹†œ‹™‹‡Œœƒ•–¸’›Ž—Ǧ †œ‹ǡ–×”œ›‘†‡•œŽ‹ǡƒŽ‡’‘–×”› Š‹‡Œ• ƒ‹‰†›‹‡„¸†¦’—•–‡ǡ„‘™›’‡Ï‹Ž‹Œ‡ƒœƒ™•œ‡ •™‘Œ¦‹Ï‘ä ‹¦ǡ•™‘Œ¦”™‹¦ǡ•™‘‹–”—†‡Ǥƒ”ƒˆ”ƒœ—Œ¦ –‘’‹¸‡‹¦†”‡•ˆ‘”—Ï‘™ƒǦ ‹‡‘Ѓ’‘™‹‡†œ‹‡©ǡ‹ĂŠƒŽ‡ƒ•œ› Šˆƒ„”›ǡ’‘‹‡•œ œ‡‹ƒ„‹—”ǡ•ƒŽ‡•œ×Ï‹— œ‡Ž‹ǡƒǦ ™‡–‹œ„›ƒ•œ› Š‹‡•œƒÑ•¦™‹¸•œ‡ǡ‹Ă„›–‘™›‹ƒÏ‘œ‹ Š”œ‡ œ›™‹•–› Š”‘œ‹ƒ”×™Ǥ ¦„‘™‹‡™•œ¸†œ‹‡™‘×ϐƒ• ‹‡‹‡’”œ›Œƒ ‹×Ïǡ–×”œ›‘†‡•œŽ‹ǡ‹Œ‡•–‹‡™‹†œ‹ƒŽƒ‘„‡ Ǧ ‘䩐ƒ•œ› Š™•’×ϖ‘™ƒ”œ›•œ›’”ƒ ›‹Û ‹ƒœ ƒÏ‡Œ‘Œ œ›œ›Ǥ¦ƒ•œ‡ی¦ ‡‹‹‡ی¦ ‡ ƒ–‹ǡ†œ‹¸‹–×”›ƒĂ†›œƒ•Œ‡•––›ǡ‹Œ‡•–Ȃ†œ‹‡ ‹‡䙋¸–‡Œœ‹‡‹’‘Ž•‹‡ŒǡƒǦ Œ¦ ‡Œ‹‡œƒ’”œ‡ œƒŽ‡‹‹‡’‘†™ƒĂƒŽ‡’”ƒ™‘†‘™•œ›•–‹‡‰‘ǡ ‘ƒ•œ‡Ǥ‘™Ïƒä‹‡ƒ•œ‡ ƒ–‹ǡ’”œ‡œ•™‘Œ¦‹ œ›‹‡œƒ•–¦’‹‘¦‹Ï‘ä©œƒ•œ œ‡’‹Ï›ƒ‹Ï‘ä©‘Œ œ›œ›ǡ•–ƒ™‹ƒǦ Œ¦ œƒ”×™‘ä ‹‹¸†œ›–›ǡ ‘ƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œ‹–›‡‹‘•‘„‹•–‡ǡƒ–›ǡ‘‰×Ž‡ǡƒ”‘†‘™‡ǡ Ž—†œ‹‡Ǥ‘™Ïƒä‹‡†œ‹¸‹‹ǡƒ•œ›ƒ–‘ǡƒ•œ”ƒŒŒ‡•–†Žƒƒ•Ǯ䒋‡™‡ƒ†‘Ï›Ǧ •¦ǡ‰”—†¦œ‹‡‹ƒ†–”—¸‹•¦ǯǡŒ‡•–†Žƒƒ•–›ǡ ‘†Žƒ œÏ‘™‹‡ƒƒŒ’‹‡”™•œ‡ǡ‹–›ǡ ‘ƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œ‹‡’‘™”‘–‡ǡ‘•–ƒ–‹‡dzȂ Ǥ ƒ™‘”•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͶȂͳͷǤ Ͷͳ O pogϸbianie patriotycznej jednoäci narodu, o umacnianie paÑstwa i rozwój demokracji socjalistycznej. Referat Biura Politycznego KC PZPR wygÏoszony przez I sekretarza KC Edwarda Gierkaǡȏ™ǣȐIII Plenum KC PZPR, 20 lutego 1976 r. Podstawowe dokumenty i materiaÏyǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹͸ǡ•ǤͳͳǤ Ͷʹ Wst¸pǡȏ™ǣȐO patriotyzmie...ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥ͹ȂͺǤ Ͷ͵ 

(37) „‹†‡ǡ•ǤͳͳȂͳʹǤ ͶͲ.

(38) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 113. ƒ–›™ƒ ‘—‹•–› œƒ ‹–‡”’”‡–ƒ Œƒ ’ƒ–”‹‘–›œ—ǡ –×”¦ ™›—•œƒ ƒ–—ƒŽǦ ƒ’‘–”œ‡„ƒǤƒ‘™ƒ‘†•Ï‘ƒ”›Œ‡•‹¸–‡”ƒœ’‘†Šƒ•Ï‡Ƿ’ƒ–”‹‘–›œ—™ƒŽǦ ‹‹’”ƒ ›dzǤƒŽ‹Ƿ’”œ‡ ‹™™•œ›•–‹‡—ǡ ‘Šƒ—Œ‡ƒ•œ”‘œ™×Œǡ ‘•œ‘†œ‹ ƒ”‘†‘™› ‹–‡”‡•‘ǡ ‘•Ïƒ„‹ƒ ‹ ™›’ƒ œƒ ‹†‡‘Ž‘‰‹¸ǡ –×”‡Œ Œ‡•–‡ä› ™›Ǧ œƒ™ ƒ‹dzǡƒ‘”‡–‹‡ǣœ™ƒŽ œƒ‹‡’‘‰Ž¦†×™‹’‘•–ƒ™”‡ƒ ›Œ› Š‹ƒ–›Ǧ •‘ ŒƒŽ‹•–› œ› Šǡ™›‰‘†‹ –™ƒǡƒ•‡—”ƒ –™ƒǡ‘•‡”™ƒ–›œ—ǡ„”ƒ—’‘•œƒǦ ‘™ƒ‹ƒ •‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡‰‘ ’”ƒ™ƒ ‘”ƒœ ‹‡‘†’‘™‹‡†‹‡‰‘ •–‘•—— †‘ Ǥ ǷƒŽƒœ–› ‘‘„ ‡•‘ ŒƒŽ‹œ‘™‹‹‘Ž• ‡•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡ŒǤȋǥȌ‹‡‘Ѓ†œ‹ä •Ï—Ă›©ƒ”‘†‘™‹ǡŒ‡‰‘‹–‡”‡•‘ǡ‹‡•Ï—æ ”‘œ™‘Œ‘™‹•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ‘Ž•‹dzǡ „‘Ƿ’”‘‰”ƒ„—†‘™›•‘ ŒƒŽ‹œ—™›’Ï›™ƒœƒŒĂ›™‘–‹‡Œ•œ› Š‹–‡”‡•×™ƒǦ •œ‡‰‘ƒ”‘†—dzͶͶǤ•‘”‘’ƒ–”‹‘–›œ–‘„—†‘™ƒ•‘ ŒƒŽ‹œ—Ͷͷǡ–‘‘™‘ œ‡•› ’ƒ–”‹‘–›œ„¸†œ‹‡‘œƒ œƒÏ–ƒ‹‡’‘•–ƒ™›Œƒǣ›äŽ‡‹‡ƒ–‡‰‘”‹ƒ‹•‘ ŒƒŽ‹Ǧ •–› œ‡‰‘’ƒÑ•–™ƒǡ’”œ‡œ™› ‹¸Ăƒ‹‡’ƒ”–›—Žƒ”›œ×™”‡‰‹‘ƒŽ› Š‹„”ƒǦ љ› Šǡ™›•œ–ƒÏ ƒ‹‡’‘ œ— ‹ƒσ†—ǡ’‘”œ¦†—ǡœ†›• ›’Ž‹‘™ƒ‹ƒǡ•œƒ —‡ †‘’”ƒ ›ǡ•œƒ —‡†Žƒ‰‘†Ïƒ‹•›„‘Ž‹ƒ”‘†‘™› Š‹ ‡”‡‘‹ƒÏ—’ƒÑ•–™‘Ǧ ™‡‰‘Ǥ•œ›•–‘’‘†‘’‹‡—Ñ œ›‹•”œ›†Ïƒ‹’ƒ”–‹‹‘—‹•–› œ‡ŒͶ͸Ǥƒƒ –‡Ă„›Ïƒ‹†‡ƒ’”œ›ä™‹‡ ƒŒ¦ ƒ”‡ƒ–›™ƒ Œ‹•–›Ž‹•–›‹’ƒ–”‹‘–› œ‡Œ™Siedmiu polskich grzechach gÏównychǤǷ‡ŽǡŒƒ‹•‘„‹‡•–ƒ™‹ƒ›dzȂ™›Œƒä‹ƒƒÏ—•‹Ȃ ǷŒ‡•––‡•ƒȂ•‘ ŒƒŽ‹œdzͶ͹Ǥ‹‡‘Ѓ‘’”œ‡©•‹¸™”ƒĂ‡‹—ǡÇ’ƒ”–‹ƒ‘—Ǧ ‹•–› œƒˆ‘”—Ï—Œ‡’”‘‰”ƒ‹‡œ„¸†›†‘’”œ‡ ‹™†œ‹ƒÏƒ‹ƒƒ–—ƒŽ›œŒƒǦ ™‹•‘ ”‘œÏƒ†‘™› ™ ǡ –ƒ‹ Œƒǣ „‡œ‹†‡‘™‘ä© –”œ‡ ‹‡‰‘ ’‘‘Ž‡‹ƒ ’‘Ž•‹ Š‘—‹•–×™ǡ”‘†œ¦ ›•‹¸‘’Ž‡•™‘„‡ ”ƒŒ×™ƒ Š‘†—•’‘™‘Ǧ †‘™ƒ›†›•’”‘’‘” Œ¦’‘œ‹‘—Û ‹ƒǡ„”ƒ’‘™•œ‡ Š‡Œ‹†‡–›ϐ‹ƒ Œ‹•’‘χǦ œ‡Ñ•–™ƒœ’ƒÑ•–™‡‹’ƒÑ•–™‘™›‹œƒÏƒ†ƒ‹’”ƒ ›ǡ‹‡™›†‘Ž‘ä©•›•–‡Ǧ ǤŽ‹ œƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͷȂͳ͸Ǥ Ƿƒ–”‹‘–›œ•‘ ŒƒŽ‹•–› œ›•Ï—Ă›”‡ƒŽ‹œƒ Œ‹䙋ƒ–‘™‡‰‘’”‘ ‡•—”‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘dzȂ Ǥƒ–›ƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͳͻǤ Ͷ͸ ǤŽ‹ œƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳ͹ǤǷƒŒ‘ ‹‡Œ•œ›•’‘‹™‡ǡ–×”‡œ‡•’ƒŽƒƒ•œ‡•’‘Ǧ χ œ‡Ñ•–™‘Œ‡•–’ƒ–”‹‘–›œ™›™‘†œ¦ ›•‹¸œƒŒŽ‡’•œ› Š–”ƒ†› Œ‹ƒ”‘†—ǡœ†‘䙋ƒ† œ‡Ñ „‘Šƒ–‡”•‹ Š™ƒŽ‘™›œ™‘Ž‡‹‡ƒ”‘†‘™‡‹•’‘χ œ‡ǡœ™‹‡Ž‹‡‰‘™›•‹Ï—ƒ†’‘†‹‡Ǧ •‹‡‹‡”ƒŒ—œ”—‹‹œ‰Ž‹•œ œ™Žƒ–ƒ Š’‘™‘Œ‡› Š‹ƒ†–™‘”œ‡‹‡ˆ—†ƒ‡–×™Œ‡‰‘ •‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ‘™‘ œ‡•‘ä ‹Ǥ ‡•––‘’ƒ–”‹‘–›œ•‘ ŒƒŽ‹•–› œ›ǡƒ ‡ Š‘™ƒ›’‘ œ— ‹‡ ‘†’‘™‹‡†œ‹ƒŽ‘ä ‹œƒۙ‘–‡‹–‡”‡•›’‘Ž•‹ǡœƒŒ‡Œ„‡œ’‹‡ œ‡Ñ•–™‘‹’‘‘Œ‘™›”‘œ™×ŒǤ ™×” œ›™›”ƒœ‡’ƒ–”‹‘–›œ—Œ‡•–™‹‡”ƒ•Ï—Ă„ƒ‘Œ œ›Ā‹‡ǡƒ–›™ƒ’‘•–ƒ™ƒ‘„›™ƒǦ –‡Ž•ƒǡƒ’”œ‡†‡™•œ›•–‹”œ‡–‡Žƒ‹™›†ƒŒƒ’”ƒ ƒƒƒĂ†›‘† ‹—‰‘•’‘†ƒ”‹ǡƒǦ —‹‹—Ž–—”›ƒ”‘†‘™‡Œǡ–”‘•ƒ‘™•’׎‡ƒ•œ‡†‘„”‘ǡ†—ƒœ‘•‹¦‰‹¸©•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ ‘Ž•‹‹‰‘–‘™‘ä©‘„”‘›Œ‡Œ‹–‡”‡•×™dzȂJednoä© narodu polskiego gÏównym ĀródÏem siÏy naszej Socjalistycznej ojczyzny. Przemówienie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierkaǡȏ™ǣȐ VII Plenum KC PZPR 14 kwietnia 1977 r., Podstawowe dokumenty i materiaÏyǡƒ”•œƒ™ƒ ͳͻ͹͹ǡ•ǤͳͲǤ Ͷ͹ ǤƒÏ—•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹ͸͸Ǥ ͶͶ Ͷͷ.

(39) 114. Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. —‰‘•’‘†ƒ” œ‡‰‘ǡ’ƒ–‘Ž‘‰‹ƒ•›•–‡—’”ƒ ›Ǥ–‡Œ•›–—ƒ Œ‹’‘™•œ‡ ŠƒŒ—Ă •–›Ž‹•–›ƒ’ƒ–”‹‘–› œƒ‘œƒ œƒÏƒ‘† Š‘†œ‡‹‡‘†•Ž‘‰ƒ—Ƿ‘Œ œ›œƒ䙋ƒ–‘Ǧ ™‡‰‘ ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzǤ ƒ–”‹‘–›œ ™ ’”œ‡”ƒ†œƒ •‹¸ ™ Ƿ’ƒ–”‹‘–›œ •‘ ŒƒŽ‹Ǧ •–› œ›dzǡ ƒ ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œ‡ ’‘œ‘•–ƒŒ‡ –‡”ƒœ ǷŒ—Ă –›Ž‘dz •‘Œ—•œ œ‡ ™‹¦œǦ ‹‡‘™‹‡ ‹ͶͺǤ‘„‹–‹‡’‘†”‡äŽ‘ƒœ‘•–ƒŒ‡•—™‡”‡‘ä©Ƿ’‘Ž•‹‡Œ†”‘‰‹ †‘•‘ ŒƒŽ‹œ—dzͶͻǤƒ”–‘ä ‹ǡŒƒ‹‡’Ï›¦©ƒŒ¦†Žƒ‘—‹œ—œ–ƒ”‘œ—‹ƒǦ ‡‰‘’ƒ–”‹‘–›œ—ǡ•¦‹‡„ƒ‰ƒ–‡Ž‡ǣƒ–›™‘ä©‹‹‹ Œƒ–›™ƒǡ™›•‘ƒ†‘Œ”œƒǦ ϑä©’‘Ž‹–› œƒǡœƒŒ‘‘ä©•›–—ƒ Œ‹‹’‘–”œ‡„ƒ”‘†—ǡ†„ƒÏ‘ä©‘Œ‡‰‘ۙ‘–‡ ‹–‡”‡•›ǡ”‘œ™ƒ‰ƒ™•’”ƒ™ƒ Šœ™‹¦œƒ› ŠǷœ‡•–ƒ‡ƒ”‘†‘™‡Œ‰‘•’‘†ƒ”Ǧ ‹ǡ—Ž–—”›ǡ‘„”‘‘ä ‹dzǡ’‘ œ— ‹‡™‹¸œ‹œƒ”‘†‡ǡ’‘•œƒ‘™ƒ‹‡Ž—†œ‹’”ƒǦ ›ǡ䙋ƒ†‘‘ä©Ƿ„‘Šƒ–‡”•–™ƒ œƒ•—’‘‘Œ—dzǡ‰‘–‘™‘䩆‘‘„”‘›‘Œ œ›œ›ǡ Ƿ‡‘ Œ‘ƒŽƒ ƒ ‡’–ƒ Œƒ ϐ‹Ž‘œ‘ϐ‹ œ› Šǡ ’‘Ž‹–› œ› Šǡ •’‘χ œ› Šǡ ‡‘‘Ǧ ‹ œ› Š ‹ ‡–› œ› Š œƒ•ƒ†dzǡ Ƿ‡‘ Œ‘ƒŽ› ‹ ”ƒ Œ‘ƒŽ› œ™‹¦œ‡dz œ ‹›‹ †‡‘Ž—†ƒ‹ͷͲǤ œ›™‹ä ‹‡ǡ ’ƒ–”‹‘–›œ— •‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡‰‘ ‹‡ ‘Ѓ Ȃ Œƒ –”ƒ†› ›Œ‡‰‘ȂǷ™›••ƒ©œŽ‡‹‡ƒ–‹dzǤ ƒ‘–™×”œ—’‡Ï‹‡•œ–— œ›ǡ—•‹ œ‘•–ƒ©œƒ•œ œ‡’‹‘›ƒ†œ‹‡™‹ œ›‘”‰ƒ‹œǤƒ†ƒŽ—•‹„›©œ‹‡‹ƒƒ’‘ŽǦ •ƒƒ–”› ƒ—Ž–—”‘™ƒǡ—‹‡‘ĂŽ‹™‹ƒŒ¦ ƒ•–™‘”œ‡‹‡‘™‡‰‘ œÏ‘™‹‡ƒ‘†Ǧ œƒ œƒŒ¦ ‡‰‘•‹¸‘™›–›’‡’ƒ–”‹‘–›œ—Ǥ‹‡œ„¸†‡•¦œƒ–‡†œ‹ƒÏƒ‹ƒ ™› Š‘™ƒ™ œ‡ǡ •Ï‘™‡ ‘–›—ƒ Œƒ ‹Ă›‹‡”‹‹ •’‘χ œ‡Œǡ –×”¦ œƒ’‡™‹© ‹ƒÏƒǦ‘™•ƒ•œ‘σǡ‹•–›–— Œ‡’ƒÑ•–™‘™‡ǡ‰‘•’‘†ƒ” œ‡‹•’×φœ‹‡Ž œ‡Ǥ –ƒ’ƒ‹‡†—ƒ Œ‹’ƒ–”‹‘–› œ‡ŒƒŒ¦„›©ǣ”‘†œ‹ƒǡ•œ‘σǡœƒÏƒ†’”ƒ ›ȋ’ƒǦ –”‹‘–›œ’”ƒ ›ǣǷƒÏƒ†’”ƒ ›•–ƒÏ•‹¸‘„‡ ‹‡–›ǡ œ›„›Ï‘’‘Ž‡„‹–‡™‡ †Žƒ’‘‘Ž‡Ñ‹‹‘› Šǣ‹‡Œ• ‡ǡ™–×”›†‡ ›†—Œ¦•‹¸™•’×Ï œ‡•‡‘”ƒœ ’”œ›•œÏ‡Ž‘•›’ƒÑ•–™ƒ‹ƒ”‘†—•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡‰‘dzȌͷͳǤ‡—•Ï—Ă›©ƒŒ¦”×™Ǧ ‹‡Ă‘”‰ƒ‹œƒ Œ‡Ƿ•’‘χ œ‡dz–›’—ƒ–”‹‘–› œ›— Š†”‘†œ‡‹ƒƒ”‘†‘™‡Ǧ ‰‘ Ȃ ™ œƒÏ‘ǐ‹— ’‘ƒ†‹†‡‘Ž‘‰‹ œ‡ǡ ™ ’”ƒ–› ‡ ƒÏ‘™‹ ‹‡ ‘–”‘Ž‘™ƒ‡ ’”œ‡œ ‘—‹•–×™Ǥ ‘•–ƒ™ƒ ’ƒ–”‹‘–› œƒ ”‘œ›äŽ‹‡ ’”œ‡•–ƒŒ‡ „›© —–‘Ă•ƒǦ ‹ƒƒ ™‡”„ƒŽ‹‡ Œ‡†›‹‡ œ ‹†‡‘Ž‘‰‹¦ ‘—‹•–› œ¦Ǥ ƒ–”‹‘–›œ –‘ ‹Ï‘ä© Ͷͺ Ƿ”™ƒÏ› ƒ‘‡ ™› Š‘™ƒ‹ƒ ’ƒ–”‹‘–› œ‡‰‘ Œ‡•– •œ–ƒÏ–‘™ƒ‹‡ ’”œ›ŒƒĀ‹ ‹„”ƒ–‡”•–™ƒœƒ”‘†‡”ƒ†œ‹‡ ‹ǡ†—›œˆƒ–—ǡÇ‘Ž•ƒŒ‡•–•‘Œ—•œ‹‹‡ǡ•‹ŽǦ ›‘‰‹™‡™•’׎‘–›•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡ŒdzȂǤŽ‹ œƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͺǤ Ͷͻ Ƿœ‹ä™‹‡›–‡Ăǡǐ‹‡–›Ž‘Œ‡†‘•–‹Ž—†œ‹‡ǡƒŽ‡ ƒÏ‡ƒ”‘†›‹†¦†‘‘—‹œ— ”×Л‹ǡ™Ïƒ•›‹†”‘‰ƒ‹dzȂǤƒÏ—•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹͺ͸Ǥ ͷͲ ǤŽ‹ œƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͺǤǤƒÏ—•‹—œ—’‡Ï‹ƒÏǣǷ ƒ’”ƒ‰¸ǡƒ„›ƒ”׆’‘Ž•‹†‘Ǧ •œ‡†Ï†‘•‘ ŒƒŽ‹œ—‹‘’ƒ”ω‘ƒ™Ïƒ•‡Œ–™×” œ‡Œƒ–›™‘ä ‹ǡƒ™Ïƒ•‡Œ–™×” œ‡ŒƒǦ ‡’–ƒ Œ‹Ǥ ȋǤǤǤȌ ‘—‹ä ‹‡ ‹‡ ‘Ç ™›•–ƒ” œ›© œ‰‘†ƒ ƒ ’”œ‡‘„”ƒĂ‡‹‡ 䙋ƒ–ƒǤ —•‹ ‰‘ ‡ Š‘™ƒ©™‘Žƒ’”œ‡‘„”ƒĂ‡‹ƒ䙋ƒ–ƒǤ‘Œ‡•–”×™‹‡Ă™ƒ”—‡œƒŽ‡œ‹‡‹ƒ•’‘•‘„—’”œ‡Ǧ ‘„”ƒĂ‡‹ƒ䙋ƒ–ƒ‹’‘•Ï—ǐ‹ƒ•‹¸‹dzǤǤƒÏ—•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹ͸͸Ȃʹ͸͹ ͷͳ Ǥƒ–›ƒǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͲͳǤ.

(40) Dariusz Magier. Cnoty republikačskie i patriotyzm w PRL. 115. ‘Œ œ›œ› ’”œ‡œ œŒ‡†‘ œ‘› ™ •™‡Œ ”×Б”‘†‘ä ‹ ƒ”׆ǡ –×”‡‰‘ œ™‘”‹Ǧ ‹‡Œ‡•–’ƒ”–‹ƒ‘—‹•–› œƒǡŒ‡Œ‘”‰ƒ›’”œ›—•—‹™‘Œ•‘Ǥœ œ›–‘™› ‘‡–‡–‡Œ”‡–‘”›‹„¸†œ‹‡‘”‡••–ƒ—™‘Œ‡‡‰‘ͷʹǤ”œ‡ƒœŒ‡•–Œ‡†‘Ǧ œƒ œ›ǣ‘Œ œ›œ¦‹‡Œ‡•–Œ—ĂǷ‘Œ œ›œƒ䙋ƒ–‘™‡‰‘’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzȂ™‹¦œ‡ ‘™‹‡ ‹Ǥ ‡†ƒ™ ‹¦ĂŒ‡•œ œ‡‹‡Œ‡•––‘’ƒ–”‹‘–›œ™Žƒ•› œ›”‘œ—‹‡Ǧ ‹—–‡‰‘•Ï‘™ƒǤ‡ƒŽǦ‘—‹œ™•œ‡†Ï’‘’”‘•–—™‘Ž‡Œ›‡–ƒ’•™‡‰‘‹•–Ǧ ‹‡‹ƒǡ™‹¸ œ‹‡‹ƒ•‹¸–‡Ă™›Ïƒ†‹ƒ’ƒ–”‹‘–›œ—Ǥ‡”ƒœ‘Œ œ›œ¦Œ‡•–Ƿ‘ŽǦ •ƒ•‘ ŒƒŽ‹•–› œƒdzǡ–×”¦™•’‹‡”ƒ©’‘™‹‹™•™‡Œ”×Б”‘†‘ä ‹™•œ›• › ‘Žƒ ›Ǥ ‡‡”ƒÏ ƒ”—œ‡Ž•‹ ƒ

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nieznane dwa wizerunki maryjne oraz widok Lwowa z biblioteki klasztoru reformatów.. przy

Zarządzanie zaopatrzeniem. Polega na  prawidłowym zorganizo- waniu współpracy z  dostawcami zewnętrznymi towarów i  usług wykorzystywanych w  procesie realizacji projektu.

Podsumowując powyższe uwagi można stwierdzić, iż w dyspozycjach za- wartych w testamentach kupców i członków elity miejskiej Gdańska i Elbląga widoczne są duże

Only three viruses: turnip mosaic virus (TuMV), arabis mosaic virus (ArMV), and tomato black ring virus (TBRV) have been found so far on horseradish grown in Poland

polegający na tym że początkowo ocenia się właściwości fizyko-chemiczne danej substancji, następnie cytotoksyczność in vitro, wynik testu skórnego u królików

Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu stanowią nadal bezpośrednie zagrożenie życia i wiążą się z występowaniem trwałych neurologicznych

Kleszcze te należały do gatunków: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Argas reflexus i zostały zebrane z roślin bądź zdjęte ze skóry ludzi i zwierząt.. W ostatnich

Są one zgodne zwłaszcza z hipotezą o roli odpowiedzi ze strony limfocytów T w patogenezie boreliozy z Lyme, którą potwierdza spostrzeżenie że białko OspA Borrelia

Kolejny fragment wątroby ujawniał obecność wyżej scharakteryzowanych struk­ tur pęcherzykowych na tle szkliwiejącej tkanki łącznej..

Propozycja nowego podejäcia do pomiaru siÏy dyscypliny rynkowej w bankowoäciǡǷ‡œ’‹‡ œǦ ›ƒdzʹͲͳͶǡ”͵ȋͷ͸Ȍǡ•Ǥ͹ȂͶͻǤ Ǥ Šƒ––ƒ Šƒ”›ƒǡ How good is the

Keynesowski i wspóÏczesny model oddziaÏywania polityki rz¦du na gospodark¸ a Model keynesowski... cit.ǡ•Ǥ͵ʹͲǤ Ibidemǡ•Ǥ͵ʹͲǤ ͷͳ

œ‡Œƒ†„ƒƒ‹͵ǤWci¦Ă jednak stopieÑ zharmonizowania polityki nadzorczej w zakresie wymogów wynikaj¦cych z Bazylei III a cyklicznie przeprowadzanymi testami

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: European Mortgage Federation, Hypostat 2016, A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, wrzesieĔ 2016, s... UdziaÏ nowych

Podsumowanie badania w zakresie przydatnoäci metodologii bazylejskiej do wyznaczania wskaĀnika CCyB w analizowanych krajach unijnych.. Krajowy organ wyznaczony oblicza:

[W przypadku stwierdzenia ryzyka pïynnoĂci o istotnym znaczeniu] ByÊ moĝe nie bÚdziesz w stanie sprzedaÊ produktu [wyjĂÊ z inwestycji] ïatwo lub byÊ moĝe bÚdziesz

ږœǤǡ”Ú‰‡”ǤǡFines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EUǫǡ ƒ”Žƒ‡–—”‘’‡Œ•‹ǡͷͺ͹ǤͶͲͳ Governors and Heads of

RozkÏad momentu ustalania äredniego kursu walutowego EUR/PLN w analizowanym banku dla lat 2008–2015.. Zbiór

Zmiana Ocena Zmiana Luka poziopoziomu pow realizacji mu rerealizacji ziomu oczekiwaÑ oczekiwaÑ alizacji ocze2017 kiwaÑ vs... Zmiana Ocena Zmiana Luka poziopoziomu pow realizacji

Ǥ— œ‘ǡWybrane mechanizmy ochrony konsumenta na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE12 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt

189 kpcǡ ȏ™ǣȐ Kodeks

o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad poärednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego a zapobieganie kryzysom

Opracowanie komputerowe: Dom Wydawniczy ELIPSA XO,QĠDQFND:DUV]DZD WHOHPDLOHOLSVD#HOLSVDSO ZZZHOLSVDSO... JEL: ʹͳǡ ʹͺǡ

Enron zaksięgował przychody ze sprzedaży jako zysk, a zawyżona cena za łącza była podstawą do nowej ceny, która była wykorzystywana na potrzeby przyszłych transakcji... Etap 2