Alkany - test sprawdzający, test PDF / Memorizer

47  Download (0)

Full text

(1)

Alkany - test sprawdzający

Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów

1/ Metan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2/ etan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3/ Propan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4/ Butan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5/ Pentan Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6/ Podaj wzór sumaryczny alkanu o 10 węglach

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7/ Podaj wzór sumaryczny oktanu

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8/ Podaj nazwę alkanu o 11 węglach.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9/ ile węgli w cząsteczce posiada nonan ?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10/ alkany są węglodorami...

(2)

Alkany - test sprawdzający

https://www.memorizer.pl/nauka/1082/alkany---test-sprawdzajacy/

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :