• Nie Znaleziono Wyników

9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9"

Copied!
43
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

wówczas K = stała równowagi A B A B (a) (b) C a) ∆∆GG° <0, proces zmierza ° w określonym kierunku b) Stan równowagi osiągnięty gdy ∆∆GG° =0°

G

G

=

=

0

0

G

G

°

°

+

+

RT

RT

ln(

ln(

Q

Q

)=O

)=O

G

G

°

°

=

=

-

-

RT

RT

ln(

ln(

K

K

)

)

Stan równowagi

opis termodynamiczny opis termodynamiczny

(3)

13_315 H2 NH3 N2 Time C once ntr ati on Equilibrium

Stan równowagi

N

2

(g) + 3H

2

(g) 2NH

3

(g)

Stan, w którym stężenia reagentów są stałe w czasie

opis kinetyczny

(4)

Film1`równowaga dynamiczna NO2.MOV

Nie oznacza to, że reakcje nie biegną.

Równowaga ma charakter

dynamiczny

Stan równowagi

opis kinetyczny

(5)

Dynamiczny charakter równowagi

1 2

3 4

(6)

Prawo działania mas

dla reakcji

aA + bB

cC + dD

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) ( 1 ) ( ) , ( − ⋅ = = ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⋅ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⋅ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = = = ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⋅ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⋅ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = = ⋅ ⋅ = dm mol c T f c c c c c c c c K atm p T f p p p p p p p p K p T f x x x x K b B a A d D c C c b B a A d D c C p b B a A d D c C x

Sposoby wyrażania stałych równowag

ułamek molowy

ciśnienia parcjalne

(7)

Zależności pomiędzy stałymi

b a d c i = + − − −

ν

(

)

(

)

⎟⎟ ∑ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = ∑ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ = − − i i RT c p T K p T K p p T K p T K c x p x ν ν 0 0 ) ( , ) ( , 0 = −

νi Zauważmy, że

)

(

)

(

)

,

(

T

p

K

T

K

T

K

x

=

p

=

c

(8)

Wartość K

( ) ( ) ( ) 3 2 2 2 3

]

][

[

]

[

92

H

N

NH

c

=

+

K

kJ

NH

2

H

3

+

N

2 g 2 g 3 g = 6.02·10-2 [N2] = 2.59 M [H2] = 2.77 M [NH3] = 1.82 M [N2]0 = 2.000 M [H2]0 = 1.000 M [NH3]0 = 3.000 M III = 6.02·10-2 [N2] = 0.399 M [H2] = 1.197 M [NH3] = 0.203 M [N2]0 = 0 M [H2]0 = 0 M [NH3]0 = 1.000 M II = 6.02·10-2 [N2] = 0.921 M [H2] = 0.763 M [NH3] = 0.157 M [N2]0 = 1.000 M [H2]0 = 1.000 M [NH3]0 = 0 M I K Stężenia równowagowe Stężenia początkowe Doświadczenie T=const

(9)

Czynniki wpływające na wartość K

†

Temperatura

†

Ciśnienie (tylko K

x

)

(10)

K jest funkcją temperatury!

G

G

°

°

=

=

-

-

RT

RT

ln(

ln(

K

K

)

)

( )

( )

RT H R S o o o o o o o o e e K R S RT H K S T H G RT G K ∆ − ∆ = ∆ + ∆ − = ∆ − ∆ = ∆ ∆ − = ln ln temperatura K endo ∆H>0 egzo ∆H<0

Czynniki wpływające na wartość K

(11)

Czynniki wpływające na wartość K

1) H2(g) + I2(g)↔ 2HI(g) 2) ½H2(g) + ½I2(g)↔ HI(g) 3) 2H2(g) + 2I2(g)↔ 4HI(g) 4) 2HI(g) ↔ H2(g) + I2(g) 1 1 4 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 ] [ ] ][ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ][ [ ] [ 2 1 2 1 − = = = = = = = K K HI I H K K K I H HI K K K I H HI K I H HI K

(12)

Czynniki wpływające na wartość K

2P(g) + 3Cl2(g) ↔ 2PCl3(g) x 1 K1

PCl3(g) + Cl2(g) ↔ PCl5(g) x 2 K2

2P(g) + 5Cl2(g) ↔ 2PCl5(g) K3

K3 = K1K22

(13)

Stała równowagi reakcji

heterogenicznych

CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g)

K = [CO2]

CaCO3 CaO CaCO3 CaO

The position of a heterogeneous

equilibrium does not depend on the amounts of pure solids or liquids present.

(14)

Stała równowagi reakcji

heterogenicznych

Stężenia reagentów w czystych fazach skondensowanych są stałe. H2O(c)↔ H2O(g) Ni(s) + 4CO(g) ↔ Ni(CO)4(g) AgCl(s) ↔ Ag+ (r) + Cl-(r) HCl(r) + H2O(c)↔ H3O+ (r)+ Cl-(r) 3 2 4 ) ( 4 4 ) ( 2 ] [ ] ][ [ ] ][ [ ] [ ] ) ( [ ] [ 4 ) ( 2 r r r r r c CO CO Ni p c O H p g c HCl Cl O H Kc Cl Ag K p p K CO CO Ni K p K O H K g − + − + = = = = = = Przykłady

(15)

Sposoby wyznaczania K

†

Pomiar stężeń równowagowych

†

Pomiar temperaturowej zależności

ciepeł właściwych

(16)

Prawo działania mas

Synteza wiadomości

1. Równowaga ma charakter dynamiczny 2. Wartość K ∝ T, p

3. Wartość K ∝ zapisu równania stechiometrycznego 4. W stanie równowagi występują wszystkie reagenty

5. Jeżeli K>>1 ⇒ w stanie równowagi dominują produkty 6. Jeżeli znamy wartość K i stężenia aktualne to można

określić :

- czy układ jest w stanie równowagi - w którą stronę biegnie reakcja

(17)

Równoważnik reakcji

A

0

, B

0

, C

0

, D

0

-

stężenia początkowe

pozwala przewidzieć, w którą stronę pobiegnie reakcja

b a d c

B

A

D

C

Q

dD

cC

bB

aA

0 0 0 0

=

+

+

(18)

Równoważnik reakcji

H

2

(g) + F

2

(g) ↔ 2HF(g)

Q

=

HF

H

2

F

2

0

2

0

0

Wyrażenie

(19)

K Q K Q K Q reakcja biegnie w stronę produktów reakcja w stanie rónowagi reakcja biegnie w stronę substratów

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji

(20)

Obliczenia równowagowe

Zastosowanie

1. Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji 2. Obliczanie stopnia przereagowania

3. Obliczanie stężeń równowagowych 4. Zwiększanie wydajności reakcji

(21)

Obliczenia równowagowe

Algorytm

1. Zapisz równanie stechiometryczne 2. Zapisz wyrażenie na K

3. Oblicz Q

4. Określ kierunek przebiegu reakcji 5. Zbilansuj stężenia w tabeli

6. Podstaw stężenia do wyr ażenia na K 7. Rozwiąż równanie

8. Oblicz stężenia równowagowe

(22)

K Q O H CO H CO K < = = = 1 1 . 5 ] ][ [ ] ][ [ 2 2 2 CO H2O CO2 H2 n [mol] 1 1 1 1 co [mol/dm3] 1 1 1 1 zmiana – stopień przemiany -x -x +x +x cr [mol/dm3] 1-x 1-x 1+x 1+x

Obliczanie równowagowego

stopnia przemiany (x)

Przykład T=700 K K=5.10 V=1.0 dm3

n = 1.0 mol każdego reagenta

CO(g

CO(g) + H) + H22O(g) O(g)

COCO22(g) + H(g) + H22(g)(g)

(23)

Obliczanie równowagowego

stopnia przemiany (x)

3 2 2

/

39

.

0

387

.

0

6

.

2

1

.

5

1

1

1

.

5

)

1

(

)

1

(

)

1

)(

1

(

)

1

)(

1

(

dm

mol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

=

=

=

+

=

+

=

+

+

(24)

Reguła przekory

Le Châtelier

Jeżeli do układu w stanie równowagi wprowadzona jest zmiana, położenie równowagi przesuwa się w kierunku przeciwdziałającym tej zmianie.

(25)

Reguła przekory

† Stężenie

† Ciśnienie

† Temperatura

(26)

26

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Związek między ciśnieniem i stężeniem gazu

zatem jeżeli

T=const

p

c

cRT

=

p

RT

p

nRT

pV

V

n

=

=

(27)

27

Zmiany stężenia (ciśnienia gazów)

Następująca reakcja jest w stanie równowagi w 450oC (K

c=49) ( )

[ ]

[ ][ ]

H

I

49

HI

K

HI

2

I

H

2 2 2 c g 2(g) 2(g)

=

=

+

Jeżeli do układu w stanie równowagi dodajemy H2

Q<Kc ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli do układu w stanie równowagi ujmujemy H2

Q>Kc ⇒ reakcja biegnie w ←

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

(28)

28

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Zmiana objętości

(i ciśnienia dla gazów)

( ) ( )

[

]

[

]

2 2 4 2 c g 4 2 g 2

NO

O

N

=

K

O

N

NO

2

Jeżeli w stanie równowagi V ↓ (p ↑) ⇒

Q<Kc ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli w stanie równowagi V ↑ (p ↓) ⇒

(29)

29

Zmiany temperatury

Następująca reakcja jest w stanie równowagi

( )

( )

( )

2 SO

2 g

+ O

2 g

2 SO

3 g

+198 kJ

Jeżeli w stanie równowagi T ↓ ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli w stanie równowagi T ↑ ⇒ reakcja biegnie w ←

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

(30)

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Zmiany temperatury ← → ↓ ↑ ∆H>O endotermiczne → ← ↓ ↑ ∆H<O egzotermiczne kierunek przebiegu reakcji temperatura efekt cieplny typ reakcji

RT

H

R

S

K

T

f

K

=

(

)

ln(

)

=

temperatura K endo ∆H>0 egzo ∆H<0

(31)

31

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Katalizator

(32)

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

( ) ( )

[

]

[

2 4

]

2 2 c g 2 g 4 2 O N NO = K 58 2NO O N ↔ ∆H = kJ

(a) stan początkowy (b) równowaga

(c) wzrost T, wzrost V, obniżenie p

(33)

33

Proces Habera-Boscha

Przemysłowe otrzymywanie amoniaku

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

atm

1000

to

200

=

P

&

C

450

=

T

rxn.

run

gas

coal

from

air H

liquid

from

N

kJ

22

.

92

H

NH

2

H

3

N

o g 2 g 2 o g 3 oxides metal & Fe g 2 g 2

+

=

- 98% (15% na cykl) konwersja Fe katalizaor 650 - 720 K temperatura 150 atm ciśnienie 75% H2, 25% N2 reagenty 140 ml ton roczna światowa produkcja nawozy sztuczne 80% kwas azotowy 5% nylon 7% inne (chemiczny, papierowy, itd..) 8%

(34)

34

Proces Habera-Boscha

( ) ( ) ( )

J/mol/K

-197

S

kJ/mol

-92.22

H

kJ/mol

-32.90

G

NH

2

H

3

N

2g 2g Fe&metaloxides 3g

=

=

=

+

Jednak

• Reakcja jest wolna jeżeli T jest mała

• Jednak jeżeli T↑ to wydajność reakcji spada

Zwiększanie wydajności

(35)

35

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

( )

+

3

H

( )

2

NH

( )

92

kJ

N

2 g 2 g

3 g

+

a. Dodatek H2 b. Dodatek N2 c. Usuwanie NH3

d. Wzrost ciśnienia (przez zmniejszanie objętości) e. Odprowadzanie ciepła

(36)

36

Proces Habera-Boscha

(37)

37

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

Przykład

Given the reaction below at equilibrium in a closed container at 500oC. How would the equilibrium be influenced by the

following? ( ) ( ) ( ) right system the from NH some Removing f. right system the into H more Forcing e. effect no catalyst platinum some g Introducin d. right volume the decreasing by pressure the Increasing c. right re temperatu the Decreasing b. left re temperatu the Increasing a. kJ 92 NH 2 H 3 + N 3 2 g 3 g 2 g 2 → → → → ← + ↔

(38)

38

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

†

Example: The equilibrium constant, K

c

, is 3.00 for

the following reaction at a given temperature. If

1.00 mole of SO

2

and 1.00 mole of NO

2

are put into

an evacuated 2.00-liter container and allowed to

reach equilibrium, what will be the concentration of

each compound at equilibrium?

(39)

39

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

(40)

40

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

M

M

X M

X M

X M

X M

(41)

41

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

Equilibrium

X

X

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

M

M

X M

X M

X M

X M

M

M

X M

X M

0500

.

0500

.

(42)

42

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

[ ]

[ ]

[ ][

]

(

( )( )

)(

)

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

Equilibrium

X

X

K

SO NO

SO NO

X

X

equation is a perfect square, take of both sides

2(g) 2(g) 3(g) (g) c 3 2 2

+

+

=

=

=

M

M

X M

X M

X M

X M

M

M

X M

X M

X X

0500

0500

300

0500

0500

.

.

.

.

.

(43)

43

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

[

]

[

]

[

][

]

(

( )( )

)(

)

[

]

[

]

(

)

SO NO SO NO Initial 0.500 0.500 0 0 Change - - + + Equilibrium X X K SO NO SO NO X X

equation is a perfect square, take of both sides 1.73 = 0.865 - 1.73 SO NO SO 2(g) 2(g) 3(g) (g) c 3 2 2 3 + ↔ + − − = = = − − ∴ − = = = = = − = = M M X M X M X M X M M M X M X M X X X X X X X X M X M M 0 500 0 500 3 00 0 500 0 500 0 500 2 73 0 865 0 316 0 500 0 184 . . . . . . ; ; . . . . .

[

2

] [

= NO2

]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Linia będzie kursowała z częstotliwością: co 10 minut w godzinach szczytu, co 12 minut poza szczytem i co 20 minut w święto.. „Uproszczenie” trasy na Ochocie poprawi

Aby pomnożyć wektor w układzie współrzędnych przez liczbę należy po- mnożyć przez tę liczbę obie współ- rzędne wektora.. Praca domowa Dokończyć podane

W tym celu wykonano wiele serii obliczeń testowych przy różnych konfiguracjach poszczególnych procedur i zmiennych oraz stworzono zbiór kilkunastu programów pomocniczych,

Analiza korelacji masy ciała z określonym polimorfizmem genu GR w grupie badanej została przeprowadzona przy użyciu testu Manna-Whitneya i wykazała, iż pacjentki z

Ale Trybunał doszedł do wniosku, że osoby fizyczne mają prawo poprosić o usunięcie z wyników wyszukiwania informacji zawierają- cych ich imię i nazwisko, jeśli te

Wyniki obliczeń średniego kąta odchylenia środka masy α od centroidu da- nych zestawiono w tab. Analiza średniej długości radialnej poło- żenia rzutu środka masy odniesionej

warstwach atmosfery stan równowagi w zasadzie nie ustala warstwach atmosfery stan równowagi w zasadzie nie ustala się, gdyż promieniowanie słoneczne zmienia się znacząco w

,VWRWQLH QLH GR SRPLQLĊFLD SR]RVWDMH IDNW LĪ SU]H] VZRMH G]LDáDQLD QD HXURSHMVNLP QLHELH L Z DNZHQDFK Ä6WDUHJR .RQW\QHQWX´ Z QLH PQLHMV]\P VWRSQLX

Pod względem wielkości budżetu armii, Polska znajduje się na trzecim miejscu, wyprzedzana przez Niemcy i Rosję, podobnie jak i przy porównaniu wskaźnika budżetowe-. go

[r]

In most cases, during experimental tests, different thickness and diameter of shapers made of copper were used to increase the rise time of the incident pulse to reduce dispersion

Jednym z nich jest to, że w przeszłości nowożeńcy łamali naczynia pod drzwiami domu, aby odjechać złe duchy.. Inny

► Zasady szacunku gruntów objętych scaleniem wsi Tarnów Bycki zostały Zasady szacunku gruntów objętych scaleniem wsi Tarnów Bycki zostały określone w formie uchwały

Na sole laboratoryjnym znajdują się dwie zlewki o jednakowej objętości, siarczan(VI) miedzi(II), dwie bagietki, łyżeczka do nabierania, moździerzW pierwszej zlewce umieszczona

Polskie prawo jazdy jest wszędzie akceptowane, jednak należy pamiętać, że jeżeli poruszamy się samochodem z obca rejestracją nie podlegamy kredytowaniu mandatów, czyli mandat

balkon, widok na morze, telefon, radio, kanały satelitarne, telewizor z płaskim ekranem, sejf, klimatyzacja, ogrzewanie, marmurowa/wyłożona kafelkami podłoga, szafa/garderoba,

Opisano przemiany nieodwra- calne układów wymieniających ciepło przy skończonej różnicy temperatur, ciepło tarcia oraz sa- morzutne mieszanie się różnych gazów.. W pracy

Poniższa grafika przedstawia wpływ poszczególnych czynników na stan równowagi w reakcji między kwasem octowym a etanolem. Zastanów się, jakie czynniki wpływają na zmianę

Zgadza się, jest to dość duża różnica czasu, jednak aby nie utrudniać funkcjonowania państwa całe terytorium Polski leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego.. Określany jest

Pisał felietony do różnych czasopism, w Te- lewizji Polskiej wygłaszał cieszące się dużym zainteresowaniem prelekcje na te- maty etyki i moralności oraz relacji między

Kiedy to zrobimy, wówczas na ekranie zobaczymy szereg jasnych kresek, nazywanych jasnymi prążkami (a często niezbyt ściśle maksimami), które ciągną się przez ekran prostopadle

Co się będzie działo z wykresem zależności położenia od czasu, jeśli będziesz odsuwać czujnik ruchu od ściany.. Co się będzie działo z wykresem zależności położenia

Wpływ częstotliwości oscylacji wirtualnej scenerii na utrzymywanie równowagi ciała przez człowieka – analiza wykresów zmian wartości współczynnika zaburzeń równowagi w