• Nie Znaleziono Wyników

Położenie geograficzne Polski Położenie Polski na Ziemi i w Europie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Położenie geograficzne Polski Położenie Polski na Ziemi i w Europie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Położenie geograficzne Polski

Położenie Polski na Ziemi i w Europie

 na półkuli N

 na półkuli E

 w średnich szerokościach geograficznych

 w strefie czasu środkowoeuropejskiego

 w strefie klimatów umiarkowanych

 w strefie lasów mieszanych

 w środkowej części kontynentu europejskiego

 na Niżu Europejskim (Nizinie Europejskiej)

 na styku wielkich jednostek geologicznych

 w dorzeczu Wisły i odry

 nad Morzem Bałtyckim (na S od Bałtyku)

 na przecięciu szlaków komunikacyjnych biegnących N-S i E-W

Jako najdalej wysunięte punkty Polski uznaje się (położenie matematyczno-geograficzne):

 na północy Przylądek Rozewie (54 stopnie 50 ‘szerokości geograficznej północnej N)

 na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach (49 stopni 0’ szerokości geograficznej północnej N)

 na wschodzie kolano Bugu na wschód od miejscowości Hrubieszów (24 stopnie 8’długości geograficznej wschodniej E)

 na zachodzie kolano Odry na zachód od Cedyni (14 stopni 7 ‘ długości geograficznej wschodniej E).

Sąsiedzi Polski

 Czechy – (najdłuższa granica)

 Słowacja

 Ukraina

 Niemcy

 Białoruś

 Rosja

 Litwa – (najkrótsza granica)

Powierzchnia i ludność Polski

powierzchnia 312,7 tys. km²

liczba ludności (31.III.2011r.) ≈ 38 511,8 tys.= (38,5 mln)

Proszę poszukać jakie państwa europejskie są większe od Polski

 pod względem liczby ludności

 pod względem powierzchni

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pod względem wielkości budżetu armii, Polska znajduje się na trzecim miejscu, wyprzedzana przez Niemcy i Rosję, podobnie jak i przy porównaniu wskaźnika budżetowe-. go

występowanie m.in. form rzeźby krasowej i lessowej.. Do nazw surowców mineralnych dopisz nazwy miast, w których okolicach występują te surowce. Zaznacz na schemacie kierunek

• wymienia nazwy obszarów wydobywania surowców mineralnych i wskazuje te obszary na mapie Polski. • odczytuje z danych statystycznych wielkości wydobycia wybranych surowców

Zgadza się, jest to dość duża różnica czasu, jednak aby nie utrudniać funkcjonowania państwa całe terytorium Polski leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego.. Określany jest

Jednym z nich jest to, że w przeszłości nowożeńcy łamali naczynia pod drzwiami domu, aby odjechać złe duchy.. Inny

Opisuję rozmieszczenie gleb w Polsce na podstawie mapy oraz określam ich znaczenie gospodarcze.. Określam skład gatunkowy lasów w Polsce na

Polskie prawo jazdy jest wszędzie akceptowane, jednak należy pamiętać, że jeżeli poruszamy się samochodem z obca rejestracją nie podlegamy kredytowaniu mandatów, czyli mandat

balkon, widok na morze, telefon, radio, kanały satelitarne, telewizor z płaskim ekranem, sejf, klimatyzacja, ogrzewanie, marmurowa/wyłożona kafelkami podłoga, szafa/garderoba,