• Nie Znaleziono Wyników

JP5/3A JP5/3A. Klasa 5 Test 3 Wersja A NOWY WIELKI EGZAMIN. Świat ludzkich spraw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP5/3A JP5/3A. Klasa 5 Test 3 Wersja A NOWY WIELKI EGZAMIN. Świat ludzkich spraw"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

NOWY WIELKI EGZAMIN

Świat ludzkich spraw

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na 5 kolejno ponumerowanych stronach jest wydruko- wanych 10 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Echo naszych słów

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków jakiegoś innego stada. Napełniło go to radością, bo miał wielką ochotę zaprzy- jaźnić się z kimś. Zawołał:

– Jest tam kto?

I natychmiast usłyszał inne głosy, które odpowiadały:

– Jest tam kto? Jest tam kto? Jest tam kto?

A więc w dolinie byli też inni pasterze.

Krzyknął znowu:

– Gdzie jesteście? Nie widzę was!

Klasa 5

Test 3

Wersja A

(2)

I głosy odpowiedziały:

– Nie widzę was, nie widzę was, nie widzę was! […]

Ci inni pasterze chowali się i kpili sobie z niego. […] Zebrał szybko swoje stado i wrócił do domu. Dziadek, widząc, że pasterz jest zlany potem, zapytał:

– Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w dolinie zobaczył diabła!

Chłopiec opowiedział mu swoją niemiłą przygodę. Mówił o pasterzach, którzy cho- wali się, gotowi go napaść.

Dziadek zrozumiał, że chłopiec sam siebie nastraszył, słuchając echa własnego głosu… i uspokoił go.

– Ci pasterze nie chcą ci zrobić nic złego. Czekają tylko na jakieś przyjazne słowo od ciebie. […]

Następnego dnia, kiedy pastuszek dotarł na dno doliny, zakrzyknął radośnie:

– Dzień dobry!

Echo odpowiedziało:

– Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

A on dodał jeszcze:

– To ja, wasz przyjaciel!

I echo podjęło:

– Przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel!

Wówczas strach opuścił serce chłopca. Zrozumiał, że zawsze, kiedy mówi miłe sło- wa, głosy odpowiadają mu tak samo. I gdy był już dorosły, zawsze miał w pamięci tę lekcję.

Michel Piquemal, Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, Warszawa 2012, s. 61.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziadek wykorzystał nadarzającą się okazję, aby

A. zażartować z chłopca.

B. nakłonić chłopca do pracy.

C. nauczyć chłopca czegoś ważnego.

D. ostrzec chłopca przed złymi ludźmi.

Zadanie 2. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Echo w utworze symbolizuje A/B, które bardzo często C/D.

A. nasze błędy i złe uczynki C. odnoszą się do nas tak samo jak my do nich

B. spotykane przez nas osoby D. popełniamy, naśladując innych

(3)

Zadanie 3. (0–1)

Wyjaśnij, jak doszło do tego, że chłopiec sam siebie nastraszył.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 4. (0–1)

Odwołując się do nauki płynącej z utworu, wyjaśnij, dlaczego to, w jaki spo- sób traktujemy innych, jest takie ważne.

. . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2)

Które zdanie zawiera tylko informację o faktach, a które – opinię? Postaw znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli.

fakt opinia Tekst pt. Echo naszych słów to utwór literacki pisany

prozą.

To dziwne i niezrozumiałe, że chłopak nie wiedział, co to jest echo.

Utwór Michela Piquemala w interesujący i przystępny sposób przedstawia prawdę o ludzkich zachowaniach.

Bohaterem utworu jest młody pasterz, którego spotkała pouczająca przygoda.

Zadanie 6. (0–2)

W każdym ze zdań podkreśl zdrobnienie. Obok każdego zdania zapisz wy- raz podstawowy, od którego to zdrobnienie pochodzi.

Młodziutki pasterz znalazł się na ścieżce, którą nigdy nie szedł. ………….…………

Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwoneczków. ……….

(4)

Zadanie 7. (0–1)

Wypowiedzenia (ze względu na cel) dzielimy na oznajmujące, pytające i rozkazujące. Uzupełnij tekst, wpisując w odpowiednich miejscach te trzy typy wypowiedzeń.

Wśród zdań Gdzie jesteście? Nie widzę was! Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w do- linie zobaczył diabła! są zdania ……….…..….. i zdania ………..…………..

Żadne z nich nie jest zdaniem ……….. .

Zadanie 8. (0–2)

Ze zdania Nagle pasterz usłyszał dźwięk dzwoneczków wypisz podmiot i orzeczenie. Następnie przekształć zdanie, dodając po jednym dowolnym określeniu do grupy podmiotu i grupy orzeczenia.

Podmiot: …………....………

Orzeczenie: ………

Przekształcone zdanie: ………..………...……….

Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij luki w tekście literami h lub ch albo rz lub ż.

Pewien paste... z Pod...ala okazał się bo...aterem. Gdy spost...egł, że na jego owce czy...a wata...a wilków, odwa...nie p...epędził drapie...niki.

Zadanie 10. (0–8)

Wydarzenia przedstawione w tekście stały się dla bohatera lekcją, którą zapamiętał na całe życie. Napisz opowiadanie o przygodzie, która nauczyła kogoś (prawdziwego lub zmyślonego) czegoś ważnego o świecie albo o in- nych ludziach.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . .

(5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

(6)

NOWY WIELKI EGZAMIN

Świat ludzkich spraw

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na 5 kolejno ponumerowanych stronach jest wydruko- wanych 10 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Echo naszych słów

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków jakiegoś innego stada. Napełniło go to radością, bo miał wielką ochotę zaprzy- jaźnić się z kimś. Zawołał:

– Jest tam kto?

I natychmiast usłyszał inne głosy, które odpowiadały:

– Jest tam kto? Jest tam kto? Jest tam kto?

A więc w dolinie byli też inni pasterze.

Krzyknął znowu:

– Gdzie jesteście? Nie widzę was!

Klasa 5

Test 3

Wersja B

(7)

I głosy odpowiedziały:

– Nie widzę was, nie widzę was, nie widzę was! […]

Ci inni pasterze chowali się i kpili sobie z niego. […] Zebrał szybko swoje stado i wrócił do domu. Dziadek, widząc, że pasterz jest zlany potem, zapytał:

– Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w dolinie zobaczył diabła!

Chłopiec opowiedział mu swoją niemiłą przygodę. Mówił o pasterzach, którzy cho- wali się, gotowi go napaść.

Dziadek zrozumiał, że chłopiec sam siebie nastraszył, słuchając echa własnego głosu… i uspokoił go.

– Ci pasterze nie chcą ci zrobić nic złego. Czekają tylko na jakieś przyjazne słowo od ciebie. […]

Następnego dnia, kiedy pastuszek dotarł na dno doliny, zakrzyknął radośnie:

– Dzień dobry!

Echo odpowiedziało:

– Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

A on dodał jeszcze:

– To ja, wasz przyjaciel!

I echo podjęło:

– Przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel!

Wówczas strach opuścił serce chłopca. Zrozumiał, że zawsze, kiedy mówi miłe sło- wa, głosy odpowiadają mu tak samo. I gdy był już dorosły, zawsze miał w pamięci tę lekcję.

Michel Piquemal, Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, Warszawa 2012, s. 61.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziadek wykorzystał nadarzającą się okazję, aby

A. nauczyć chłopca czegoś ważnego.

B. zażartować z chłopca.

C. ostrzec chłopca przed złymi ludźmi.

D. nakłonić chłopca do pracy.

Zadanie 2. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Echo w utworze symbolizuje A/B, które bardzo często C/D.

A. spotykane przez nas osoby C. odnoszą się do nas tak samo jak my do nich

B. nasze błędy i złe uczynki D. popełniamy, naśladując innych

(8)

Zadanie 3. (0–1)

Wyjaśnij, jak doszło do tego, że chłopiec sam siebie nastraszył.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 4. (0–1)

Odwołując się do nauki płynącej z utworu, wyjaśnij, dlaczego to, w jaki spo- sób traktujemy innych, jest takie ważne.

. . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2)

Które zdanie zawiera tylko informację o faktach, a które – opinię? Postaw znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli.

fakt opinia

Bohaterem utworu jest młody pasterz, którego spotkała pouczająca przygoda.

Tekst pt. Echo naszych słów to utwór literacki pisany prozą.

To dziwne i niezrozumiałe, że chłopak nie wiedział, co to jest echo.

Utwór Michela Piquemala w interesujący i przystępny sposób przedstawia prawdę o ludzkich zachowaniach.

Zadanie 6. (0–2)

W każdym ze zdań podkreśl zdrobnienie. Obok każdego zdania zapisz wy- raz podstawowy, od którego to zdrobnienie pochodzi.

Młodziutki pasterz znalazł się na ścieżce, którą nigdy nie szedł. ………….…………

Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwoneczków. ……….

(9)

Zadanie 7. (0–1)

Wypowiedzenia (ze względu na cel) dzielimy na oznajmujące, pytające i rozkazujące. Uzupełnij tekst, wpisując w odpowiednich miejscach te trzy typy wypowiedzeń.

Wśród zdań Gdzie jesteście? Nie widzę was! Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w do- linie zobaczył diabła! są zdania ……….…..….. i zdania ………..…………..

Żadne z nich nie jest zdaniem ……….. .

Zadanie 8. (0–2)

Ze zdania Nagle pasterz usłyszał dźwięk dzwoneczków wypisz podmiot i orzeczenie. Następnie przekształć zdanie, dodając po jednym dowolnym określeniu do grupy podmiotu i grupy orzeczenia.

Podmiot: …………....………

Orzeczenie: ………

Przekształcone zdanie: ………..………...……….

Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij luki w tekście literami h lub ch albo rz lub ż.

Pewien paste... z Pod...ala okazał się bo...aterem. Gdy spost...egł, że na jego owce czy...a wata...a wilków, odwa...nie p...epędził drapie...niki.

Zadanie 10. (0–8)

Wydarzenia przedstawione w tekście stały się dla bohatera lekcją, którą zapamiętał na całe życie. Napisz opowiadanie o przygodzie, która nauczyła kogoś (prawdziwego lub zmyślonego) czegoś ważnego o świecie albo o in- nych ludziach.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . .

(10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego... Przerażony, wykonywał równocześnie

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.. Na wykonanie

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s... 1 prawo sankcji – prawo do zatwierdzania

Zastanówcie się, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć o powietrzu, i poszukajcie odpowiedzi na te pytania.. Czy

Osuszacze zmienoobrotowe ALUP AVSD umożliwiają osiągnięcie najwyższej jakości powietrza przy niewyo- brażalnych wcześniej oszczędnościach energii.. Ich napęd o