• Nie Znaleziono Wyników

JP6/4A JP6/4A. Klasa 6 Test 4 Wersja A NOWY WIELKI EGZAMIN. Test całoroczny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP6/4A JP6/4A. Klasa 6 Test 4 Wersja A NOWY WIELKI EGZAMIN. Test całoroczny"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

JP6/4A

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowa- nych 11 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Wątpię, czy istnieje w Krakowie drugi chłopak, który znałby Wawel tak doskonale jak Bartek. […] Jakby jakaś tajemna moc promieniująca z królewskiego zamku przy- zwała go do siebie. Lecz tego dnia chłopiec nie wszedł na zamkowe wzgórze. Zatrzy- mał się u jego stóp, koło Smoczej Jamy. […]

Skalny korytarz, wyżłobiony przed wiekami w wapiennym wzgórzu, skrywającym le- gendarne schronienie wawelskiego smoka, skręcał w lewo, w prawo, wił się, raz był moc- niej, raz słabiej oświetlony. Ponieważ Bartek znał to miejsce doskonale, od razu zaczął myszkować po zakamarkach Jamy. Był tu wiele razy, ale nigdy sam, zawsze z grupami zwiedzających, a często nawet z przewodnikiem, którego donośny głos odbierał Smoczej Jamie cały urok tajemniczości. […] Wapiennobiałe ściany były wysokie, pokryte jaki- miś rysunkami, których sensu nie umiał dociec z powodu panującego mroku. Wpatrzony w nie, chłopiec zbyt późno dostrzegł, że pod jego nogami rozwarła się przepaść. Była to niemal idealnie okrągła, ziejąca czernią studnia. Nie udało się już złapać równowagi ani uchwycić się wystającej krawędzi. … i teraz spadał. […] To koniec! — myślał gorączkowo i czuł, jak obija się o kamienne ściany. — Co tam jest na dole? Rozbiję się! Upadek na- stąpił po chwili. Ale był inny, niż Bartek przypuszczał. Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego.

JP6/4A

Klasa 6 Test 4 Wersja A

JP_VIA_test_4.indd 1 01.08.2019 08:41:28

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(2)

2

JP6/4A

Jakbym wpadł w wielki stos cukrowej waty… — pomyślał chaotycznie. Przerażony, wykonywał równocześnie gwałtowne ruchy rękami i nogami, jak pływak, ale w ni- czym nie poprawiało to jego rozpaczliwej sytuacji. Wyglądało na to, że tkwił w jakimś ogromnym kłębie mocnych, lecz miękkich i ohydnie lepiących się nici. Powoli jego oczy przyzwyczajały się do ciemności. Zaczął rozróżniać grube, pojedyncze zwoje czegoś, co mocno krępowało go całego. Najgorsze było to, że nie mógł znaleźć żadnego oparcia dla nóg. Jakby go wcale nie było. I wtedy w pewnej odległości dostrzegł wyraźnie świecące oczy. Jedna para… druga… kawałek dalej trzecia. Błyszczały w mroku jak rubiny. Pią- ta… ósma… dziesiąta… Poruszały się, coraz to zmieniając położenie. Bartek poczuł, że dopiero teraz naprawdę sztywnieje ze strachu. Wytężył wzrok, usiłując dostrzec, co to takiego. Zdawało mu się, że zaczyna rozróżniać dziwnie znajome, ale obrzydliwe kształty. Znajome — lecz nadzwyczaj powiększone! Powiększone doprawdy monstrual- nie!… to przypomina olbrzymie pająki! — uprzytomnił sobie wreszcie ze zgrozą. I na- gle zrozumiał, że tkwi w ogromnej, grubej pajęczynie; że te nici, miękkie i lepkie, to gęsta pajęcza sieć, niezwyczajnie duża i mocna, gdyż utkał ją pająk gigant.

Dorota Terakowska, Władca Lewawu, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013, s. 7–10.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Nieobecność przewodnika w Smoczej Jamie spowodowała, że Bartek

A. poczuł się zaniepokojony.

B. zaczął szukać drogi powrotnej.

C. mocniej odczuł atmosferę miejsca.

D. zgubił drogę w skalnym korytarzu.

Zadanie 2. (0–1)

Drugi akapit rozpoczyna się opisem skalnego korytarza. Napisz, jaki na- strój został zbudowany w tym opisie.

. . . .

Zadanie 3. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wypowiedzenia: To koniec! Co tam jest na dole? Rozbiję się! wypowiada A/B utworu.

Służą one C/D.

A. narrator C. ukazaniu silnych emocji

B. bohater D. odmalowaniu tła zdarzeń

JP_VIA_test_4.indd 2 01.08.2019 08:41:28

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(3)

3

JP6/4A

Zadanie 4. (0–2)

Uzasadnij, że tekst ma podane niżej cechy powieści fantasy.

a) Znajdujemy w nim nawiązanie do legendy.

. . . .

. . . .

b) W świecie przedstawionym w utworze występują elementy nierealistyczne.

. . . . . . . .

Zadanie 5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

We fragmencie: zrozumiał, że tkwi w ogromnej, grubej pajęczynie; że te nici, miękkie i lepkie, to gęsta pajęcza sieć, niezwyczajnie duża i mocna występuje nagromadzenie

A. dopełnień.

B. przydawek.

C. orzeczników.

D. okoliczników.

Zadanie 6. (0–1)

Który zapis przedstawia właściwy podział wyrazu na temat i końcówkę?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. wycieczk-a

B. wyciecz-ka

C. wycie-czka

D. wycieczka-ø

Zadanie 7. (0–1)

Przekształć podane zdanie tak, aby użyty w nim czasownik miał formę try- bu przypuszczającego.

Zwiedzaliśmy Smoczą Jamę z przewodnikiem.

. . . .

JP_VIA_test_4.indd 3 01.08.2019 08:41:29

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(4)

4

JP6/4A

Zadanie 8. (0–2)

Dopasuj wyrazy z ramki do przymiotników w tabeli, tak aby przymiotniki w pierwszej kolumnie miały znaczenie dosłowne, a w drugiej – przenośne.

sok uśmiechy osoba lizaki mrok skała

Znaczenie dosłowne Znaczenie przenośne

gęsty

. . .

gęsty

. . . .

samotna

. . .

samotna

. . . .

słodkie

. . .

słodkie

. . . .

Zadanie 9. (0–1)

W każdej parze zdań podkreśl to zdanie, któremu odpowiada wykres nary- sowany obok.

Gdy Bartek wszedł do groty, poczuł chłód.

Bartek poczuł chłód, gdy wszedł do groty.

Nie wiedział, że mieszkają tam wielkie pająki.

Nic nie wiedział o pająkach, które tam mieszkają.

Zadanie 10. (0–1)

Do podanego fragmentu zdania dopisz dalszy ciąg, tak aby było ono zda- niem złożonym współrzędnie.

Bartek wszedł do Smoczej Jamy

. . . . . . . .

1

kiedy? 2

1

czego? 2

JP_VIA_test_4.indd 4 01.08.2019 08:41:29

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(5)

5

JP6/4A

Zadanie 11. (0–8)

Napisz tekst argumentacyjny, w którym uzasadnisz, że fantazja jest nam bardzo potrzebna.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 15 linijek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15 linijek)

JP_VIA_test_4.indd 5 01.08.2019 08:41:29

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(6)

6

JP6/4A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JP_VIA_test_4.indd 6 01.08.2019 08:41:29

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(7)

JP6/4B

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko

. . . .

Numer ucznia w dzienniku

. . .

Klasa

. . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowa- nych 11 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Wątpię, czy istnieje w Krakowie drugi chłopak, który znałby Wawel tak doskonale jak Bartek. […] Jakby jakaś tajemna moc promieniująca z królewskiego zamku przy- zwała go do siebie. Lecz tego dnia chłopiec nie wszedł na zamkowe wzgórze. Zatrzy- mał się u jego stóp, koło Smoczej Jamy. […]

Skalny korytarz, wyżłobiony przed wiekami w wapiennym wzgórzu, skrywającym le- gendarne schronienie wawelskiego smoka, skręcał w lewo, w prawo, wił się, raz był moc- niej, raz słabiej oświetlony. Ponieważ Bartek znał to miejsce doskonale, od razu zaczął myszkować po zakamarkach Jamy. Był tu wiele razy, ale nigdy sam, zawsze z grupami zwiedzających, a często nawet z przewodnikiem, którego donośny głos odbierał Smoczej Jamie cały urok tajemniczości. […] Wapiennobiałe ściany były wysokie, pokryte jaki- miś rysunkami, których sensu nie umiał dociec z powodu panującego mroku. Wpatrzony w nie, chłopiec zbyt późno dostrzegł, że pod jego nogami rozwarła się przepaść. Była to niemal idealnie okrągła, ziejąca czernią studnia. Nie udało się już złapać równowagi ani uchwycić się wystającej krawędzi. … i teraz spadał. […] To koniec! — myślał gorączkowo i czuł, jak obija się o kamienne ściany. — Co tam jest na dole? Rozbiję się! Upadek na- stąpił po chwili. Ale był inny, niż Bartek przypuszczał. Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego.

JP6/4B

Klasa 6 Test 4 Wersja B

JP_VIB_test_4.indd 1 01.08.2019 08:49:02

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(8)

2

JP6/4B

Jakbym wpadł w wielki stos cukrowej waty… — pomyślał chaotycznie. Przerażony, wykonywał równocześnie gwałtowne ruchy rękami i nogami, jak pływak, ale w ni- czym nie poprawiało to jego rozpaczliwej sytuacji. Wyglądało na to, że tkwił w jakimś ogromnym kłębie mocnych, lecz miękkich i ohydnie lepiących się nici. Powoli jego oczy przyzwyczajały się do ciemności. Zaczął rozróżniać grube, pojedyncze zwoje czegoś, co mocno krępowało go całego. Najgorsze było to, że nie mógł znaleźć żadnego oparcia dla nóg. Jakby go wcale nie było. I wtedy w pewnej odległości dostrzegł wyraźnie świecące oczy. Jedna para… druga… kawałek dalej trzecia. Błyszczały w mroku jak rubiny. Pią- ta… ósma… dziesiąta… Poruszały się, coraz to zmieniając położenie. Bartek poczuł, że dopiero teraz naprawdę sztywnieje ze strachu. Wytężył wzrok, usiłując dostrzec, co to takiego. Zdawało mu się, że zaczyna rozróżniać dziwnie znajome, ale obrzydliwe kształty. Znajome — lecz nadzwyczaj powiększone! Powiększone doprawdy monstrual- nie!… to przypomina olbrzymie pająki! — uprzytomnił sobie wreszcie ze zgrozą. I na- gle zrozumiał, że tkwi w ogromnej, grubej pajęczynie; że te nici, miękkie i lepkie, to gęsta pajęcza sieć, niezwyczajnie duża i mocna, gdyż utkał ją pająk gigant.

Dorota Terakowska, Władca Lewawu, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013, s. 7–10.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Nieobecność przewodnika w Smoczej Jamie spowodowała, że Bartek

A. zgubił drogę w skalnym korytarzu.

B. mocniej odczuł atmosferę miejsca.

C. zaczął szukać drogi powrotnej.

D. poczuł się zaniepokojony.

Zadanie 2. (0–1)

Drugi akapit rozpoczyna się opisem skalnego korytarza. Napisz, jaki na- strój został zbudowany w tym opisie.

. . . .

Zadanie 3. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wypowiedzenia: To koniec! Co tam jest na dole? Rozbiję się! wypowiada A/B utworu.

Służą one C/D.

A. bohater C. odmalowaniu tła zdarzeń

B. narrator D. ukazaniu silnych emocji

JP_VIB_test_4.indd 2 01.08.2019 08:49:02

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(9)

3

JP6/4B

Zadanie 4. (0–2)

Uzasadnij, że tekst ma podane niżej cechy powieści fantasy.

a) W świecie przedstawionym w utworze występują elementy nierealistyczne.

. . . .

. . . .

b) Znajdujemy w nim nawiązanie do legendy.

. . . . . . . .

Zadanie 5. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

We fragmencie: zrozumiał, że tkwi w ogromnej, grubej pajęczynie; że te nici, miękkie i lepkie, to gęsta pajęcza sieć, niezwyczajnie duża i mocna występuje nagromadzenie

A. okoliczników.

B. orzeczników.

C. przydawek.

D. dopełnień.

Zadanie 6. (0–1)

Który zapis przedstawia właściwy podział wyrazu na temat i końcówkę?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. wycieczka-ø

B. wycie-czka

C. wyciecz-ka

D. wycieczk-a

Zadanie 7. (0–1)

Przekształć podane zdanie tak, aby użyty w nim czasownik miał formę try- bu przypuszczającego.

Zwiedzaliśmy Smoczą Jamę z przewodnikiem.

. . . .

JP_VIB_test_4.indd 3 01.08.2019 08:49:02

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(10)

4

JP6/4B

Zadanie 8. (0–2)

Dopasuj wyrazy z ramki do przymiotników w tabeli, tak aby przymiotniki w pierwszej kolumnie miały znaczenie dosłowne, a w drugiej – przenośne.

sok uśmiechy osoba lizaki mrok skała

Znaczenie dosłowne Znaczenie przenośne

gęsty

. . .

gęsty

. . . .

samotna

. . .

samotna

. . . .

słodkie

. . .

słodkie

. . . .

Zadanie 9. (0–1)

W każdej parze zdań podkreśl to zdanie, któremu odpowiada wykres nary- sowany obok.

Bartek poczuł chłód, gdy wszedł do groty.

Gdy Bartek wszedł do groty, poczuł chłód.

Nic nie wiedział o pająkach, które tam mieszkają.

Nie wiedział, że mieszkają tam wielkie pająki.

Zadanie 10. (0–1)

Do podanego fragmentu zdania dopisz dalszy ciąg, tak aby było ono zda- niem złożonym współrzędnie.

Bartek wszedł do Smoczej Jamy

. . . . . . . .

1

kiedy? 2

1

czego? 2

JP_VIB_test_4.indd 4 01.08.2019 08:49:02

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(11)

5

JP6/4B

Zadanie 11. (0–8)

Napisz tekst argumentacyjny, w którym uzasadnisz, że fantazja jest nam bardzo potrzebna.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 15 linijek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15 linijek)

JP_VIB_test_4.indd 5 01.08.2019 08:49:02

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(12)

6

JP6/4B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JP_VIB_test_4.indd 6 01.08.2019 08:49:02

175925

owner id: 175925

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pracując, odpoczywając lub bawiąc się, a także wykonując rozmaite czynności w pracy, w szkole i w domu posługujemy się rozmaitymi przedmiotami..

Test nr 1 wersja A 7HVW]DZLHUD]DGDñ:NDĝG\P]QDMGXMÈVLÚWU]\RGSRZLHG]L$%&

Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.. Opisane w tekście wydarzenia, do których doszło przed podpisaniem traktatu pokojowego

w granicach Polski znajduje się Pomorze, które zostało podbite przez tego władcę.. w granicach Polski znajdują się Milsko i Łu- życe podbite przez

Bardzo się ucieszyłem, bo w naszym kinie grano właśnie sześć kreskówek i fi lm kowbojski 1 pod tytułem Tajemnica opuszczonej kopalni, a na plakatach pisali, że to bardzo

Na miejscu zapędzono nas do sprzątania lasu, to znaczy pozwoliliśmy się zapędzić bez żadnych sprzeciwów, bo las był nawet gęsty i stwarzał świetne okazje do ukrycia się

Ale najpiękniejszym i jednocześnie najbardziej charakterystycznym elementem kamienicy gdańskiej były przedproża, czyli podwyższone tarasy, na które trzeba było wejść po kamiennych

Zaczęła mnie okropnie tarmosić i zanim wstałem, była już piąta

Wskaż to objaśnienie słowa bajka, które odnosi się do utworów Szczur i lew oraz Żółw i

Wprowadzenie do tematu: Rozwiązywanie przykładowego testu maturalnego Instrukcje do pracy własnej: możliwość konsultacji on line przez skype’a godz. 9.30 Praca własna:

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s... 1 prawo sankcji – prawo do zatwierdzania

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztuki życia, równo- cześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym in-

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.. Na wykonanie

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

- nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę 6. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się zgodnie ze Statutem Szkoły. Ocena śródroczna

poznawczy  informacje o matematycznych reprezentacjach poj¦cia obliczal- no±ci oraz o paru najistotniejszych wynikach metalogicznych;.. ksztaªc¡cy  umiej¦tno±¢

4.9A A rocket ship of rest length 100 m is moving at speed 0.8c past a timing device which records the time interval between the passage of the front and back ends of the

4.12A A rocket ship of rest length 100 m is moving at speed 0.8c past a timing device which records the time interval between the passage of the front and back ends of the

117-118 (Jak dbać o jamę ustną? Jak pielęgnować skórę włosy i paznokcie?) oraz wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania:

Zapisz efekty