• Nie Znaleziono Wyników

21.05.2020r. Temat: Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Simple z czasownikami nieregularnymi Temat zapisz na stronie 91 Cele lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "21.05.2020r. Temat: Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Simple z czasownikami nieregularnymi Temat zapisz na stronie 91 Cele lekcji:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

21.05.2020r.

Temat: Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Simple z czasownikami nieregularnymi

Temat zapisz na stronie 91 Cele lekcji:

 Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje

 Uczeń znajduje w tekście określone informacje

 Uczeń potrafi budować zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Simple z czasownikami nieregularnymi

Na dzisiejszej lekcji poznasz nieregularne formy wybranych czasowników w czasie Past simple oraz sposób tworzenia pytań w tym czasie.

Jak już wspomniałam, w języku angielskim istnieje coś takiego, jak nieregularne formy czasowników. Co to oznacza? To znaczy, że w czasie przeszłym zmieniają swoją formę. Nie tak jak dotychczas poprzez dodanie końcówki „–ed” (to były czasowniki regularne), ale stają się zupełnie nowym słowem, np. swim – swam.

Dzisiaj poznasz tylko kilka, a więcej w klasie 6 

Na początek przeczytaj i posłuchaj historyjki obrazkowej, a następnie znajdź w komiksie nieregularne formy czasowników podanych w zad. 3 na str. 91. Zapisz w zeszycie oraz powtórz. Naucz się tych form na pamięć. (nagranie do zadania znajdziesz na stronie

www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia. Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników. Proszę kliknąć Brainy – klasa 5 i pobrać Student's Audio)

Teraz popatrz na czerwoną tabelkę pod zad. 2. Jak zapewne zauważyłeś/łaś jest tam zapisane zdanie oznajmujące i przeczące, ale z czasownikiem nieregularnym. Czy jest tam coś innego, niż w zdaniach w czasie Past simple z czasownikami regularnymi? Nie! Tylko czasownik zmienił swoją formę w zdaniu oznajmującym, a w zdaniu przeczącym powrócił do formy podstawowej.

Czyli zdania oznajmujące i przeczące w czasie przeszłym Past simple z czasownikami nieregularnymi tworzymy dokładnie tak samo jak z czasownikami regularnymi, z tą tylko różnicą, że teraz czasownik przyjmuje zupełnie inną formę. Tych form czasowników nieregularnych trzeba się nauczyć na pamięć.

Proszę oglądnąć prezentację dzisiejszego zagadnienia gramatycznego:

https://www.youtube.com/watch?v=gxwcWlrOWGU

(2)

Zwróć uwagę, że zdania pytające w czasie past simple tworzymy poprzez operator did + forma podstawowa czasownika(nie ma tu znaczenia, czy jest to czasownik regularny, czy nieregularny)

Zwróć uwagę, że dla wszystkich osób tak samo tworzymy pytania.

Przyjrzyj się tabelce Grammar app w podręczniku (na dole str. 91)– gdy chcesz powiedzieć:

Czy wygrałeś wyścig? -> Did you win the race?

Czy ona wygrała wyścig? -> Did she win the race?

Czy oni wygrali wyścig? -> Did they win the race?

Czyli zdania pytające zaczynamy od operatora did + podmiot (osoba) + czasownik w formie podstawowej

W tabelce są jeszcze krótkie odpowiedzi.

Did you win the race? -> Yes, I did. lub No, I didn’t.

Did she win the race? -> Yes, she did. lub No, she didn’t.

Did they win the race? -> Yes, they did. lub No, they didn’t.

Dla lepszego zrozumienia dzisiejszego zagadnienia proszę przeczytać informacje z czerwonej tabelki na str. 97 – past simple: questions and short answers

Teraz rozwiąż zadanie 5 w zeszycie str. 91. W zeszycie napisz pytania i krótkie odpowiedzi używając podanych słów, np. he 1 go to the stadium / ? -> Did he go to the stadium? No, he didn’t.

Teraz zad. 6 - posłuchaj dialogu i odpowiedz na pytania 1-5. (nagranie do zadania znajdziesz na stronie www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia. Dalej proszę wejść w Szkoła

podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników. Proszę kliknąć Brainy – klasa 5 i pobrać Student's Audio)

To co jest zaznaczone na żółto proszę zapisać jako notatkę do lekcji na dodatkowej kartce i włożyć do zeszytu, tak jak to robiliśmy dotychczas.

Powodzenia!!! 

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zakreśl właściwą formę czasownika „to be” w czasie przeszłym.. Derek was / were at school

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

Niech każdy odszuka swój znak zodiaku i przeczyta dla siebie horoskop  Następnie proszę w każdym opisie odszukać i podkreślić przykłady czasu przyszłego Future Simple..

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość..

Słownictwo związane ze środowiskiem (endangered animals, pollution, national parks, solar farms, wind farms, drop litter) podkreśl na zielono, a następnie przepisz

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple1. (visit) our grandparents