• Nie Znaleziono Wyników

Czas Present Simple Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czas Present Simple Zdania oznajmujące, pytające i przeczące."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas Present Simple

Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple.

1. Tom ………... (live) in Spain.

2. Susan ………... (study) English.

3. My parents ………... (like) sport.

4. ………... (you / go) to the theatre?

5. ………... (he / like) pizza?

6. My friends ………... (not / play) basketball on Fridays.

7. My dog ………... (not / like) swimming.

8. Our teacher ………... (give) us a lot of homework.

9. I ………... (not / speak) Spanish.

10. Goats ………... (eat) grass.

11. ………... (they / go) to the cinema?

12. ………... (he / work) on Sundays?

13. We ………... (visit) our grandparents every week.

14. Lisa ………... (go) to London every year.

15. ………... (Tom / write) emails to his friends.

16. Tony ………... (not / go) to school by bus.

17. I ………... (meet) my neighbour at the doctor.

18. My aunt ………... (water) her plants in the evening.

19. ………... (they / use) a new English dictionary?

20. ………... (your dog / like) bones?

21. We ………... (not / spend) our holiday in Rome.

22. John and I ………... (play) chess every evening.

23. ………... (you / go) shopping in the afternoon?

24. Giraffes ………... (not / live) in Asia.

25. My brother … (ride) his bike in summer.

26. She ………... (tidy) her room on Saturday.

27. We ………... (not / send) birthday cards to our friends.

28. My uncle ………... (buy) a lot of books.

29. ………... (you / buy) presents for Christmas?

30. Oscar ………... (not / study) Japanese.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

Niech każdy odszuka swój znak zodiaku i przeczyta dla siebie horoskop  Następnie proszę w każdym opisie odszukać i podkreślić przykłady czasu przyszłego Future Simple..

Przyjrzyj się ciekawostkom dotyczącym życia ludzkiego, a następnie uzupełnij zdania wstawiając w luki will lub won’t.. They ……… have

Czasu przyszłego Future Simple używamy, kiedy przewidujemy co się może zdarzyć lub kiedy mówimy o swoich decyzjach na przyszłość..

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę