• Nie Znaleziono Wyników

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

FIZYKA – KLASA VIII

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

12.05.2020r.

Lekcja Temat: Odbicie i rozproszenie światła.

W poniższych materiałach poznacie prawo odbicia światła oraz jego zastosowanie. Dowiecie się jaka jest różnica między odbiciem a rozproszeniem światła.

Ze zjawiskiem odbicia światła spotykamy się nieustannie. Dzięki niemu, możemy przejrzeć się w lustrze lub w spokojnej powierzchni jeziora. Zjawisko odbicia sprawia, że widzimy wszystkie oświetlone przedmioty wokół siebie. Wiemy także, że Księżyc nie świeci własnym światłem, lecz odbija światło słoneczne.

Aby zbadać zjawisko odbicia, możecie wykonać poniższe doświadczenie. My sobie je przeanalizujemy:

Prostą prostopadłą do powierzchni odbijającej nazywamy NORMALNĄ.

Kąt miedzy promieniem padającym a normalną to KĄT PADANIA.

Kąt między normalną a promieniem odbitym nazywa się KĄTEM ODBICIA.

Kąt padania i kąt odbicia mierzy się względem normalnej a nie względem powierzchni odbijającej.

Na powyższym rysunku przedstawiony jest bieg jednego promienia. W rzeczywistości zawsze mamy do czynienia z wiązką promieni padających i odbitych.

Podstawowe prawo optyki, którego potwierdzenie można było zaobserwować w doświadczeniu na początku materiałów nosi nazwę prawo odbicia.

Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający i odbity oraz normalna leżą w jednej płaszczyźnie.

Światło nie odbija się od ściany w pokoju tak jak od lustra. Jednak w jakiś sposób musi się odbijać, bo inaczej w ogóle nie widzieli byśmy tej ściany. Aby zrozumieć co dzieje się ze światłem padającym na ścianę, popatrzmy na poniższe doświadczenie:

(2)

Dlaczego tym razem nie można było zaobserwować promienia odbitego? Tekturka i kartka mają znacznie bardziej chropowatą powierzchnie niż lustro. Nie widać tego gołym okiem, ale w powiększeniu tak. Na nierówną chropowatą powierzchnię promienie światła padają pod różnymi kątami i odbijają się – każdy w innym kierunku. Mówi się wtedy, że światło ulega rozproszeniu.

ROZPROSZENIE ŚWIATŁA to zjawisko polegające na ty, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni albo gdy przechodzi przez ośrodek przezroczysty z licznymi zawieszonymi drobinami (, mgła, woda zabielona mlekiem itp.)

Czynnikami powodującymi rozproszenie światła są m.in. kurz czy mgła.

W kinie ekran rozprasza światło padające z projektora. Jakiś punkt ekranu został oświetlony. Rozproszone światło rozbiega się od niego na wszystkie strony i dociera do widza niezależnie od tego czy siedzi on z prawej czy z lewej strony sali.

Z tej lekcji nie ma żadnego zadania domowego do odesłania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po uzyskaniu obliczeń dla przyjętego standardowego zestawu współczynni- ków wykonano obliczenia dla różnych współczynników odbicia światła od sufitu (90…10…0) z

A: I’m not sure when I will be coming back, so I want a single ticket.. We also have discounts

A skoro już o biletach mowa, ich cena jest uzależniona od wielu czynników: dnia i godziny podróży, odległości (distance), czasu rezerwacji oraz

W zależności od rodzaju zwierciadła i położenia przedmiotu obraz może powstać w miejscu przecięcia promieni odbitych – taki obraz to OBRAZ RZECZYWISTY, lub w

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

Z poniższych materiałów dowiecie się jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak rozchodzi się światło.. Nauką zajmującą się światłem i jego

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie

[r]