• Nie Znaleziono Wyników

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

FIZYKA – KLASA VIII

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

22.05.2020r.

Lekcja Temat: Obrazy w zwierciadłach sferycznych.

W materiałach dowiecie się jakie cechy maja obrazy powstające w zwierciadłach wklęsłych.

Zapewne nie raz widzieliście obrazy powstające np. w bombkach choinkowych lub w dużych wypukłych lustrach ustawianych na skrzyżowaniach dróg z ograniczoną widocznością. Być może Wy lub ktoś w domu ma w domu lusterko kosmetyczne, które powiększa twarz – takie lustro jest wklęsłe, choć może nie widać tego wyraźnie. Poniżej możecie zaobserwować jak powstają obrazy w zwierciadłach wklęsłych i wypukłych:

W zwierciadłach sferycznych obrazy widzimy zwykle w sposób zniekształcony.

Każdy obraz można opisać za pomocą trzech cech:

1. Pierwsza z nich wynika ze sposobu powstawania. Jeśli obraz powstaje w wyniku przecięcia promieni rzeczywistych – odbitych od zwierciadła – mamy do czynienia z obrazem rzeczywistym, a jeśli powstaje w wyniku przecięcia przedłużeń tych promieni – powstaje obraz pozorny.

2. Druga cecha jest związana z ułożeniem obrazu względem przedmiotu. Obraz może być odwrócony lub prosty.

3. Trzecia cech, to jego powiększenie.

Z tej lekcji nie ma żadnego zadania do odesłania do mnie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

ROZPROSZENIE ŚWIATŁA to zjawisko polegające na ty, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni albo gdy przechodzi

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

Z poniższych materiałów dowiecie się jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak rozchodzi się światło.. Nauką zajmującą się światłem i jego

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie

 dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania do możliwości ucznia (nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii przez poradnię);. 

A: I’m not sure when I will be coming back, so I want a single ticket.. We also have discounts

A skoro już o biletach mowa, ich cena jest uzależniona od wielu czynników: dnia i godziny podróży, odległości (distance), czasu rezerwacji oraz

Z dobroci serca nie posłużę się dla zilustrowania tego mechanizmu rozwojem istoty ludzkiej, lecz zaproponuję przykład róży, która w pełnym rozkwicie osiąga stan