• Nie Znaleziono Wyników

1. Wykonujemy cztery rzuty kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że liczby oczek otrzymane w kolejnych rzutach tworzą ciąg ściśle rosnący.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Wykonujemy cztery rzuty kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że liczby oczek otrzymane w kolejnych rzutach tworzą ciąg ściśle rosnący."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ćwiczenia z rachunku prawdopodobieństwa II rok informatyki i ekonometrii praca domowa 1 - semestr zimowy 2012/2013

3 listopada 2016

1. Wykonujemy cztery rzuty kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że liczby oczek otrzymane w kolejnych rzutach tworzą ciąg ściśle rosnący.

A) 4 6 , B) 2 6 , C) 6 1

4

6

4 , D) 6 4!

4

, E) 4! 6! .

2. Oblicz P (min{k 1 , k 2 , k 3 } = 3) jeśli k 1 , k 2 , k 3 to liczby oczek uzyskane w wyniku rzutu trzema uczciwymi kostkami do gry.

A) 216 36 , B) 216 37 , C) 216 38 , D) 216 39 , E) 216 40 .

3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w dobrze potasowanej talii (52 kart) wszystkie cztery asy sąsiadują ze sobą (nie są rozdzielone innymi kartami)?

A) 52 4  −1

, B) 52 3  −1

, C) 52 4 , D) 52·51·50 4! , E) 48! 1 . 4. Podać przykład zdarzeń A i B, dla których

a) P (A) < P (A|B);

b) P (A) = P (A|B);

c) P (A) > P (A|B).

5. Rzucamy pięcioma uczciwymi kośćmi do gry. Suma wyrzuconych oczek na wszystkich pięciu kościach wyniosła 10.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że było to pięć dwójek?

A) 80 1 , B) 100 1 , C) 121 1 , D) 126 1 , E) 144 1 . uwaga:

• za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt;

• przewidziana jest punktacja: 0, 1 2 lub 1pkt;

• zadania można rozwiązywać w podzespołach dwuosobowych;

termin oddania pracy domowej: 17 listopada 2016;

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prawdopodobieństwo, że organizm pacjenta, który przeżył operację transplantacji, odrzuci przeszczepiony narząd w ciągu miesiąca jest równe 0.20..

121 - odpowiadamy pisemnie w zeszycie na pytania, następnie

Nie istnieje ciąg, dla którego każda liczba z przedziału [0, 1] jest punktem

Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie mają dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka.. Oblicz prawdopodobieństwo, że

P (A), skąd wynika, że obecności studentów są dodatnio skorelowane (jest bardziej prawdopodobne, że studenci są dobrymi znajomymi i umawiają się co do obecności na tym

Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0, 2 do 0, 4?. Ile serii po 100 rzutów musi

Określić prawdopodobieństwo, że liczba celnych strzałów będzie się różnic o nie więcej niż 0,1 od ogólnej liczby strzałów.. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wydział będzie miał kłopot z nadmiarem kandydatów.. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia w jednym doświadczeniu