• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie 1. Rzucamy dwa razy kostką. Rozważamy zdarzenia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie 1. Rzucamy dwa razy kostką. Rozważamy zdarzenia:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie 1. Rzucamy dwa razy kostką. Rozważamy zdarzenia: A = {w pierwszym rzucie otrzymaliśmy parzystą liczbę oczek}, B = {w drugim rzucie otrzymaliśmy liczbę oczek podzielną przez 3}, C = {w obu rzutach otrzymaliśmy tę samą liczbę oczek}. Czy

(a) zdarzenia A, C są niezależne?

(b) trójka zdarzeń A, B, C jest niezależna?

Zadanie 2. Rzucamy kostką, a następnie monetą tyle razy ile wypadło oczek na kostce. Oblicz prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie dokładnie raz.

Zadanie 3. Rzucamy dwa razy kostką. Rozważamy zdarzenia: A = {w pierwszym rzucie otrzymaliśmy nieparzystą liczbę oczek}, B = {w drugim rzucie otrzymaliśmy liczbę oczek podzielną przez 3}, C = {w obu rzutach otrzymaliśmy różną liczbę oczek}. Czy

(a) zdarzenia A, C są niezależne?

(b) trójka zdarzeń A, B, C jest niezależna?

Zadanie 4. Rzucamy kostką, a następnie monetą tyle razy ile wypadło oczek na kostce. Oblicz prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie orzeł co najmniej raz.

Zadanie 5. Rzucamy dwa razy kostką. Rozważamy zdarzenia: A = {w pierwszym rzucie otrzymaliśmy parzystą liczbę oczek}, B = {w drugim rzucie otrzymaliśmy liczbę oczek niepodzielną przez 3}, C = {w obu rzutach otrzymaliśmy różną liczbę oczek}. Czy

(a) zdarzenia A, C są niezależne?

(b) trójka zdarzeń A, B, C jest niezależna?

Zadanie 6. Rzucamy kostką, a następnie monetą tyle razy ile wypadło oczek na kostce. Oblicz prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie orzeł co najmniej raz.

Zadanie 7. Rzucamy dwa razy kostką. Rozważamy zdarzenia: A = {w pierwszym rzucie otrzymaliśmy parzystą liczbę oczek}, B = {w drugim rzucie otrzymaliśmy nieparzystą liczbę oczek}, C = {w obu rzutach otrzymaliśmy liczbę oczek, których różnica wynosi 1}. Czy

(a) zdarzenia A, C są niezależne?

(b) trójka zdarzeń A, B, C jest niezależna?

Zadanie 8. Rzucamy kostką, a następnie monetą tyle razy ile wypadło oczek na kostce. Oblicz prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie dokładnie raz.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę zapisać pełne rozwiązania zadań (przekształcenia, podstawienia), a w odpowiednich miejscach wpisać dodatkowo odpowiedzi końcowe (odpowiedź powinna być liczbą w

Proszę zapisać pełne rozwiązania zadań (przekształcenia, podstawienia), a w odpowiednich miejscach wpisać dodatkowo odpowiedzi końcowe (odpowiedź powinna być liczbą w

Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie mają dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka.. Oblicz prawdopodobieństwo, że

Celem zadania jest wyjaśnienie co właściwie musi być niezmienne aby zacho- dziło

!!To są zadania dla studentów, których nazwisko zawiera nieparzystą liczbę liter!!.

Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0, 2 do 0, 4?. Ile serii po 100 rzutów musi

Wykonujemy cztery rzuty kostką do gry.. Rzucamy pięcioma uczciwymi kośćmi

# nad alf.{a,b} które nie mają podsł. Gramatyka