• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 11TEMAT: PRZYBLIŻENIA DZIESIĘTNE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 11TEMAT: PRZYBLIŻENIA DZIESIĘTNE"

Copied!
3
146
7
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 11

TEMAT: PRZYBLIŻENIA DZIESIĘTNE

1.

2 p. Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe liczby spośród A i B oraz C i D.

Liczba równa liczbie 1,45 to ... , A. 1 203 B. 1 209 a liczba 4 razy większa od niej to ... . C. 5 54 D. 5 51

2.

5 p. Ułamek zwykły połącz z równym mu ułamkiem dziesiętnym.

a) 54 b) 1320 c) 2652 d) 1257 e) 129

I. 0,65 II. 0,056 III. 0,042 IV. 0,8 V. 0,5 VI. 0,75

3.

3 p. Znajdź rozwinięcie dziesiętne ułamka 73 i zapisz je w zaokrągleniu do części:

a) dziesiątych, b) setnych, c) tysięcznych.

4.

3 p. Wpisz w kratkę odpowiedni znak: <, = lub >.

a) 31 0,333... b) 0,8 43 c) 61 0,16

5.

3 p. Wielkość telewizora określa się długością przekątnej ekranu, którą wyraża się w calach (1 cal = 2,54 cm). Państwo Nowakowie kupili telewizor o przekątnej długości 22 cale. Ile centy- metrów ma przekątna tego telewizora? Wynik podaj w zaokrągleniu do:

a) 1 cm, b) 1 mm.

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 11

TEMAT: PRZYBLIŻENIA DZIESIĘTNE

1.

2 p. Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe liczby spośród A i B oraz C i D.

Liczba równa liczbie 2,32 to ... , A. 2 258 B. 2 209 a liczba 4 razy mniejsza od niej to ... . C. 1425 D. 2950

2.

5 p. Ułamek zwykły połącz z równym mu ułamkiem dziesiętnym.

a) 43 b) 257 c) 3355 d) 1259 e) 2160

I. 0,6 II. 0,75 III. 0,063 IV. 0,28 V. 0,072 VI. 0,35

3.

3 p. Znajdź rozwinięcie dziesiętne ułamka 74 i zapisz je w zaokrągleniu do części:

a) dziesiątych, b) setnych, c) tysięcznych.

4.

3 p. Wpisz w kratkę odpowiedni znak: <, = lub >.

a) 92 0,222... b) 0,75 53 c) 0,83 65

5.

3 p. Wielkość telewizora określa się długością przekątnej ekranu, którą wyraża się w calach (1 cal = 2,54 cm). Państwo Kowalscy kupili telewizor o przekątnej długości 29 cali. Ile centyme- trów ma przekątna tego telewizora? Wynik podaj w zaokrągleniu do:

a) 1 cm, b) 1 mm.

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A 1 kolejno B, C

2 a) IV b) I c) V d) II e) VI

3 a) 0,4 b) 0,43 c) 0,429 4 a) = b) > c) >

5 a) ≈ 56 cm b) 559 mm WERSJA B

1 kolejno A, D

2 a) II b) IV c) I d) V e) VI

3 a) 0,6 b) 0,57 c) 0,571 4 a) = b) > c) <

5 a) ≈ 74 cm b) 737 mm

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym z ekranem LCD o przekątnej 12,1”, rozdzielczości 1280x800 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie

Jaki moment bezwładności posiada trójkąt prostokątny o bokach 20 cm i 30 cm, o masie m = 500 g, względem osi prostopadłej do jego powierzchni, przechodzącej przez wierzchołek

Jeżeli uczeń podczas zajęć lekcyjnych nie jest obecny na lekcji, ale reprezentuje szkołę (konkurs, zawody, inne wyjścia), to nauczyciel lub wychowawca

Dzięki usłudze Google Cloud Print użytkownicy mogą bezpiecznie drukować z internetu z dowolnego miejsca, i w dowolnym czasie - w tym także z telefonów komórkowych.

Na terenie Europy transport drobnico- wy realizowany jest dzięki uczestnictwu w ONLINE Systemlogistik i sieci oddziałów partnerskich.. Konkurencyjne czasy dostawy

Interfejs szeregowy może pracować w trybie RS232, RS485 lub RS422. Zamieszczone obok schematy przedstawiają

W przypadku, gdyby wnioskowana przez organy prowadzące, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół przy

1) Przed użyciem klawisza pamięci trzeba ją WYZEROWAĆ! Za to punkty nie były odejmowane na kartkówce, ale to najważniejsza czynność w każdej procedurze używającej

Określ, dla jakich wartości x funkcja jest malejąca, a dla jakich rosnąca.. Jak odróżnić ekstremum funkcji od

Drugie miejsce zajmuje też pod względem znaczenia gospodarczego – udziału w PKB państwa (11,4%), inwestycji zagranicz- nych oraz jako centrum badawcze. Mając ponad 600 laboratoriów

Przedstawiłam zaledwie dwie z wielu sytuacji trudnych, z jakimi spotkałam się pełniąc rolę badacza w bardzo specjalnym środowisku, jakim jest dom pomocy

OCOM to wiodący dostawca produktów POS i produktów związanych z automatyczną identyfikacją, który został zakwalifikowany przez firmę Global Fortune 500.. Mamy gwarancję Top

Dorysuj wektor pędu zgodnie z wartościami podanymi na rysunku. Wyjaśnij różnicę pomiędzy potocznym i naukowym znaczeniem słowa

Zwróciła się do ciebie o pomoc w zmianie swojego wizerunku, chciałaby znów poczuć się dobrze w nowej fryzurze.. Marzy jej się nowy

W trapezie równoramiennym podstawy mają długość cm i cm, a długość ramienia wynosi cm.. Oblicz pola trójkątów CDE

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe – literę F.. a) Liczba dziewięć dziesiątych

Wybór zadań: Sylwia Woś - Kamińska 430248 Copyright © Gdańskie

1) Przez przeciwległe wierzchołki prostokąta poprowadzono prostopadłe do przekątnej dzieląc tę przekątną na odcinki długości 1cm, 2 cm i 1 cm. Obliczyć długości boków

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.. W promocji chipsy kosztują

W tym kontekście wymowny staje się również finał opowiadania. Jeśli w tradycji niemieckiej noweli czy powieści przygodowej akcja utworu kończyła się happy

4. Wykład nauczyciela- wyjaśnienie zasady przybliżania liczb dziesiętnych...

Niech

Oblicz pole trapezu równoramiennego, którego przekątne są do siebie prostopadłe, a wysokość opuszczona na podstawę ma długość 7. Wykaż, że jeśli a, b, c są