Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 SP, LO

Pełen tekst

(1)

Data Godz. Wydarzenie SIERPIEŃ

20 sierpnia 9.00

11.00

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej.

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej.

28 sierpnia, śr. 9.00 Zebranie analityczne SP i LO.

29 sierpnia, czw. 8.00 10.00 14.00

Szkolenie BHP (nauczyciele rozpoczynający pracę).

Zebranie organizacyjne RP SP i LO.

Uroczysty obiad Pracowników Szkoły.

30 sierpnia, pt. 9.00 15.00

Szkoleniowe zebranie RP Komisja awansu zawodowego.

Do 30 sierpnia Zawieszenie na tablicy informacyjnej (na parterze) propozycji kół i zajęć pozalekcyjnych (dokładne informacje również o terminie zajęć).

WRZESIEŃ 2 września, pn.

9.00 10.30

Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego (Kościół pw. MBB) SP kl. I, II, III i IV

SP kl. V, VI, VII, VIII i LO i poświęcenie sztandarów przez Ks. Arcybiskupa Aula: VI a, VIb, VIIIa, VIIIb; LO: IIa, IIb, IIIa, IIIb

Do 2 września, pn. Zapoznanie się z opiniami, zaplanowanie działań dostosowujących,

wypełnienie Kart Informacyjnych dla nowych Uczniów zakwalifikowanych do PPP. Dostarczenie przez Wychowawców do Sekretariatu wypełnionych Kart Informacyjnych dla nowych Uczniów zakwalifikowanych do PPP

6 września, pt. 15.40 Szkoleniowe zebranie RP (c.d. – dla chętnych)

6 września, pt. Zapoznanie Uczniów kl. VIII SP z regulaminem projektu edukacyjnego 6 września, pt. 20.00 Czuwanie dla młodzieży

9 września Próbna ewakuacja szkoły 11 września, śr. 17.00

18.00 19.00

Spotkanie w auli Rodziców Uczniów kl I, IVa, VIc i VII SP, I LO.

Rodzice Uczniów kl. VIII SP – Aula – informacja o projektach.

Zebrania z Rodzicami pozostałych Uczniów w klasach.

Zebrania w klasach Rodziców Uczniów kl. VIII SP.

13 września, pt. Wychowawcy – zestawienie informacji z kart danych Ucznia, naniesienie zmian w dziennikach i przekazanie do Sekretariatu.

Ostateczny termin zapisu na zajęcia pozalekcyjne.

16 września, pn 14.00 Zgłoszenie w sekretariacie planowanych konkursów (szkolnych i innych) oraz imiennej listy Uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Złożenie pisemnej propozycji udziału w kursach i szkoleniach.

16 września, pn. Zgłoszenie tematów i opiekunów projektu edukacyjnego (kl. VIII SP).

18 września, śr. 8.00 9.00 10.00 11.30 13.00 14.00

Dzień Sportu LO Dzień Patrona SP

Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej (kl. I-III) Wprowadzenie do oddania się Matce Bożej (kl. I-III) Wprowadzenie do oddania się Matce Bożej (kl. IV-VIII) Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej (kl. IV-VIII) Wprowadzenie do oddania się Matce Bożej (LO)

Grill na boisku szkolnym

Do 19 września, czw. Każdy Nauczyciel LO wysyła po dwa zadania do Konkursu Klas (do MMM) 20 września, pt. Sprzątanie świata

19-21 września czw.-sob.

Wyjazd integracyjny Uczniów kl. II i III LO do Zaborówca.

Przed wyjazdem - otrzęsiny kl. I.

21-23 września sob.-pn.

Wyjazd integracyjny Uczniów kl. I LO do Zaborówca.

Otrzęsiny kl. I.

23-25 września pn.-śr.

Wyjazd integracyjny Uczniów kl. VII i VIII do Zaborówca.

Otrzęsiny kl. VII

(2)

25-27 września śr.-pt.

Wyjazd integracyjny Uczniów kl. IV, V i VI do Zaborówca.

Otrzęsiny kl. IVa i VI c.

24-27 września Kl. III LO – pr. egz. maturalny (poziom rozszerzony) + podstawa z j. ang.

Do 27 września Diagnoza wstępna z przedmiotów egzaminacyjnych (kl. VII SP i I LO) PAŹDZIERNIK

2 października, śr. 15.00 10-lecie PLO KSW 4 października, pt.

20.00

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Czuwanie dla młodzieży

5-11 października sob.-pt. Wyjazd na wymianę do Olpe.

Do 8 października Diagnoza wstępna (kl. I, IV i VIc SP) 9 października, śr. 15.40

17.00

Zebranie szkoleniowe RP (projekty edukacyjne) Zebranie dla Rodziców kl. I SP

11 października 12.00 Zebranie RP (SP i LO) – dostosowania egzaminacyjne 11-14 października, pt.-pn. Wyjazd Pracowników Szkoły z okazji DEN

15 października, wt. XIX Dzień Papieski – Wstańcie, chodźmy!

16 października, śr. 15.40 Spotkanie formacyjne dla Nauczycieli 17 października,

czw.

9.45 10.50

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej (oba samorządy) – Złote Katoliki 22 października, wt. Obchody Miesiąca Misyjnego.

23 października, śr. 16.00 18.00

Pasowanie na Ucznia – kl. I SP

Konsultacje dla Rodziców (do godz. 20.00) 30 października, śr. 15.40 Spotkanie zespołów ewaluacyjnych (SP i LO) 30 października, śr. Bal Wszystkich Świętych

LISTOPAD

1 listopada, pt. Uroczystość Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć) 4-8 listopada Szkolne Zaduszki (w ramach lekcji religii)

6 listopada, śr. 15.40 17.00

Spotkanie Zespołu Wychowawczego SP (G) Spotkanie Zespołu Wychowawczego LO 8 listopada, pt. 9.00

9.45 10.50

Kl. I - III

Szkolne obchody Święta Niepodległości 11-15 listopada,

pn.-pt.

Wymiana – wizyta Holendrów 13 listopada, śr. 18.00 Koncert Niepodległości

20-22 listopada Festiwal Nauki (m.in. Skoda AutoLab, Laboratorium Wyobraźni, Berlin – human. 1b4 i 2b, Warszawa – human. 3ab, 1b3)

19/20 listopada, śr. Nawiedzenia w parafii MBB – Msza św. z zawierzeniem 21 listopada, czw. Projekt kl. VI – zwiedzanie średniowiecznego Poznania

22 listopada, pt. Projekt kl. VII: Wybitni Wielkopolanie (wyjazd: Turew, Kórnik, Rogalin) 25 listopada, pn. Dzień Walki z uzależnieniami

26 listopada, wt. Dni Kariery dla LO

GRUDZIEŃ

4 grudnia, śr. 15.40 Spotkanie formacyjne dla Nauczycieli Od 6 grudnia, pt. Dar dla Mikołaja / Dobra Paczka 6 grudnia, pt.

20.00

Adwentowy Dzień Skupienia Czuwanie dla młodzieży 11 grudnia, śr. 16.00 Projekt Średniowiecze kl. VI 11-20 grudnia Żywa stajenka

16-18 grudnia, pn.-śr. Egzaminy próbne – kl. VIII SP

16 grudnia, pn. Wpisanie zagrożeń do dziennika lekcyjnego

17 grudnia, wt. Uzupełnienie punktów z zachowania (zbiorczo, np. za kółka) 18 grudnia, śr. 17.00 Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. I-III SP

(3)

17.30 18.00 18.30

Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. IV-VI SP Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. VII-VIII SP Zebrania z Rodzicami Uczniów LO

20 grudnia, pt. Jasełka szkolne (kl.III), Betlejemskie Światełko Pokoju, Wigilie klasowe Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego (przyg. human. LO), 23 grudnia – 6 stycznia Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

Styczeń Matura próbna OKE (kl. III LO) – poziom podstawowy 8 stycznia, wt. Kolędnicy Misyjni (Koło Misyjne)

15 stycznia, śr. Projekt Starożytność (kl. I LO 4-letnie) 17 stycznia, pt. Połowinki

18 stycznia, sob. Studniówka 20 stycznia, pn.

16.00

Wystawienie ocen semestralnych Wybory do Rady SU SP i LO Balik kl. I - III

22 stycznia, śr. 15.40 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30

Zebranie klasyfikacyjne RP LO Zebranie klasyfikacyjne RP SP

Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. I-III SP Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. IV-VI SP Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. VII-VIII SP Zebrania z Rodzicami Uczniów LO

23 stycznia, czw.

15.40

Początek nowego semestru

Podsumowanie projektu Klasa Roku 27 stycznia – 9 lutego Ferie Zimowe

LUTY

11 lutego, wt. Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 12 lutego, śr. 15.40

18.00

Zebranie analityczne RP SP i LO

Koncert karnawałowo-walentynkowy: Miłość w piosence 15 lutego, sob. Biała Sobota

18 lutego, wt. Dni Kariery dla SP (kl. VII – VIII) 19 lutego, śr. Projekt kl. V – Starożytna Grecja

26 lutego, śr. 8.00 Popielec - Msza św. w kościele pw. MBB MARZEC

Marzec Rewizyta Młodzieży z Olpe

4 marca, śr. Projekt kl. VII – Wybitni Wielkopolanie 6 marca 20.00 Czuwanie dla młodzieży

11 marca, śr. 15.40 18.00

Zebranie RP SP, LO (sprawy wychowawcze) Konsultacje dla Rodziców (do godz. 20.00) Do 16 marca, pn. Wystawienie zagrożeń kl. III LO

16-20 marca Tydzień Matematyki - Fraktale 18 marca, śr. 15.40

17.00

Zebranie szkoleniowe RP – procedury egzaminacyjne LO Zebranie szkoleniowe RP – procedury egzaminacyjne – SP 20 marca, pt. Projekt „Narnia” – kl. IV SP

Dzień Poezji

20-21 marca, pt.-sob. Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy 23-27 marca, pn.-pt. Warsztaty językowe w Londynie (VI, VII, VIII) 25 marca, śr. 15.40 Spotkanie formacyjne dla Nauczycieli 27 marca, pt.

16.00 18.00

Obchody Dnia Patrona LO

Gala Srebrnych Krzyży Nataliańskich

Msza św. w parafii pw. św. Michała Arch. i Dr. Krzyżowa (prow. Samorząd LO) 30 marca – 3 kwietnia, wt.-

sob.

Wymiana – wyjazd do Holandii

(4)

KWIECIEŃ 3 kwietnia, pt. 20.00 Czuwanie dla młodzieży

6-8 kwietnia, pn.-śr. Szkolne rekolekcje wielkopostne (+obchody katyńskie, Gala Caritas) 9-14 kwietnia Wielkanocna przerwa świąteczna

Do 17 kwietnia Wystawienie ocen kl. III LO 18 kwietnia, sob. VII Koncert Charytatywny

20 kwietnia, pn. 15.40 Zebranie klasyfikacyjne RP – kl. III LO 21-23 kwietnia,

wt.-czw.

9.00 Egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin dla kl. VII + II LO (podstawa)

24 kwietnia, pt. Msza św. i zakończenie kl. III LO (przygotowuje kl. II LO) – Złote Krzyże Natal.

29 kwietnia, śr. Projekt kl. IV – Miasto Poznań 30 kwietnia, czw. 9.00

9.45 10.30

Kl. I - III

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja MAJ

4-21 maja Egzaminy maturalne – część pisemna (9.00 i 14.00)

4-6 maja, pn.-śr. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dla kl. VII-VIII oraz LO) Kl. I-III, IV-VI – wyjścia dydaktyczne

4-22 maja Egzaminy maturalne – część ustna (j. obcy nowożytny) 7-22 maja Egzaminy maturalne – część ustna (j. polski)

20 maja 17.00

17.30 18.00 18.30

Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. I-III SP Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. IV-VI SP Zebrania z Rodzicami Uczniów kl. VII-VIII SP Zebrania z Rodzicami Uczniów LO

22 maja, pt. 15.30 Przegląd piosenki dziecięcej (świetlica) 25 maja, pn. 8.00 Dzień sportu – SP (kl. IV - VIII)

27 maja, śr. 15.40 Spotkanie formacyjne dla Nauczycieli 29 maja, pt. Dzień prezentacji projektów (kl. VIII SP)

CZERWIEC

1-3 czerwca, pn.-śr. Wycieczki szkolne (kl. VIII SP – pielgrzymka do Częstochowy) Kl. I – III: Dzień sportu, wycieczka, Festyn Rodzinny

1-3 czerwca, pn.-śr. Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 5 czerwca 20.00 Czuwanie dla młodzieży

1-6 czerwca Termin dodatkowy egzaminu maturalnego w części ustnej 1-19 czerwca Termin dodatkowy egzaminu maturalnego w części pisemnej 11 czerwca, czw. Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12 czerwca, pt. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Do 12 czerwca Termin przesłania list podręczników na nowy rok szkolny

Termin uzupełnienia punktów z zachowania (zbiorczo, np. za kółka) 17 czerwca, śr. Zebranie zespołów ewaluacyjnych –przygotowanie do zrobienia raportu

Ogłoszenie listy podręczników (LO) Wystawienie ocen

19 czerwca, pt. Termin składania wniosków o egzamin sprawdzający (do godz. 15.00) 20 czerwca, sob. 10.00

18.00

Egzaminy sprawdzające Bal na zakończenie kl. VIII SP 22 czerwca, pn. 10.00

12.30 13.00

Kostki Świętego Stanisława Zebranie klasyfikacyjne RP LO Zebranie klasyfikacyjne RP SP 23 czerwca, wt. Dzień muzealny

24 czerwca, śr.

16.00

kl. I-III – zajęcia lekcyjne

Festyn szkolny+grill. Giełda podręczników LO. Prezentacja kół.

25 czerwca, czw. 10.00 „Bezpieczne wakacje”

(5)

15.00 Msza na zakończenie kl. VIII Uroczyste zakończenie szkoły (VIII) 26 czerwca, pt.

9.00 9.45 10.30 11.30

Uroczyste zakończenie roku szkolnego LO w auli szkolnej

LO - rozdanie świadectw w klasach Wspólna Msza św. (SP i LO)

SP w auli szkolnej

SP – rozdanie świadectw w klasach Kl. I-III SP – od rana w klasach 27 czerwca – 31 sierpnia WAKACJE LETNIE

LIPIEC 27 lipca – 9 sierpnia Mladifest - Medjugorie

SIERPIEŃ

25 sierpnia, wt. 9.00 Termin poprawkowy egzaminu maturalnego w części pisemnej 24-25 sierpnia, pn.-wt. Termin poprawkowy egzaminu maturalnego w części ustnej 25 sierpnia, wt. 9.00 Egzaminy poprawkowe

26 sierpnia, śr. 9.00 Zebranie analityczne SP i LO 27 sierpnia, czw. 8.00

10.00 14.00

Szkolenie BHP (nauczyciele rozpoczynający pracę) Zebranie organizacyjne RP SP i LO

Uroczysty obiad Pracowników Szkoły 28 sierpnia, pt. Komisje awansu zawodowego

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :