1kwietnia 2020 Temat: Ułamek jako dzielenie. Na tej lekcji dowiecie się jak w prosty sposób zamienić dzielenie na wynik. Obejrzyj film:

Download (0)

Full text

(1)

1kwietnia 2020

Temat: Ułamek jako dzielenie.

Na tej lekcji dowiecie się jak w prosty sposób zamienić dzielenie na wynik.

Obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00099-ulamek-zwykly-jako-wynik-dzielenia?playlist=66 Zapisz temat.

Przeczytaj tekst Sowa uczy z przykładami, strona 203 podręcznik.Wykonaj zadania 1,4 i 5 ze strony 204, a następnie prześlij zdjęcie swojej pracy na adres

ewaadamczyk25@gmail.com do 3kwietnia. Jeśli chcesz więcej popracować to zrób

"Czy umiesz" ze strony 204.

2 kwietnia 2020

Temat : Ułamki większe od jedności lub mniejsze od jedności.

Dzisiejsza lekcja jest bardzo ważna. Wiadomości te będziecie wykorzystywać na wszystkich zajęciach dotyczących ułamków.

Zapisz temat lekcji i obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00100-ulamki-wlasciwe-niewlasciwe-i-liczby- mieszane?playlist=66

Przeczytaj przykłady pierwszy, drugi, trzeci i czwarty ze strony 205, 206 i 207 z podręcznika, wykonaj notatkę z lekcji- to znaczy napisz o czym dowiedziałeś się z filmu.

3 kwietnia 2020

Temat: Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

Na dzisiejszej lekcji będziecie wykonywać ćwiczenia w sprawnej zamianie ułamków.

Obejrzyj filmy

https://pistacja.tv/film/mat00101-zamiana-ulamka-niewlasciwego-na-liczbe- mieszana?playlist=66

https://pistacja.tv/film/mat00102-zamiana-liczby-mieszanej-na-ulamek- niewlasciwy?playlist=66

Na podstawie tych filmów wykonaj zadanie 6 i 7 ze strony 208 z podręcznika.

Jeśli chcesz popracować więcej - nieobowiązkowo możesz wykonać zadanie 9 i

"Czy umiesz" ze strony 209

Pamiętasz, że można zająć się problemami? Numeruj je proszę w swoim zeszycie.

(2)

7 kwietnia 2020

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Na tej lekcji nauczę się, jak rozszerzać i skracać ułamki.

Lekcja z e-podręcznika

Materiał do zajęć 1

Materiał do zajęć 2

Wykonaj ćwiczenia zaprezentowane w powyższym materiale. jeśli jakiś przykład przykuje Twoją uwagę, wpisz go do zeszytu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :