• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 1 Trygonometria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praca klasowa nr 1 Trygonometria"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa A

Nr zadania 1 2 3 4 5 Suma

Liczba punktów

Trygonometria

Praca klasowa nr 1

Zadanie 1. (6 pkt)

Dla jakich wartości parametru k równanie 2sin

2

x – 2sin x + 3 = |k – 2| – 6 ma rozwiązanie?

Zadanie 2. (6 pkt)

Rozwiąż nierówność: cos

2

x + cos

4

x + cos

6

x + ... ≥ 1.

Zadanie 3. (6 pkt)

Naszkicuj wykres funkcji: f(x) = sin

2

x + |cos x| ∙ cos x, a następnie określ, ile miejsc zerowych ma ta funkcja w przedziale 〈–2π, 10π〉.

Zadanie 4. (6 pkt)

Rozwiąż równanie sin x + ctg x = 1 + cos x.

Zadanie 5. (6 pkt)

Wyznacz dziedzinę wyrażenia sin( ) sin( )

cos( ) cos( )

α β α β

α β α β

+ + −

+ + − = tg α, a następnie sprawdź, czy jest

ono tożsamością trygonometryczną.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapisanie pola trójkąta w zależności od długości jednej z przyprostokątnych, np.. Zapisanie pola trójkąta w zależności od długości jednej z

Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny. Wiedząc, że promień okrę- gu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2, oblicz długości boków trójkąta...

Suma wszystkich wyrazów jest cztery razy większa od sumy wyrazów ciągu stojących na miejscach parzystych.. Wyznacz iloraz

Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, jeśli wiemy, że długości boków tego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 3.. Zadanie 3. a)

[r]

(5 pkt) Pewna firma zajmuje się dystrybucją filmów w internecie. Korzystając z usług tej firmy, za obejrzenie filmu bez kopiowania go na twardy dysk należało zapłacić 4 zł, zaś

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: suma sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 1 od niej mniejszej jest

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: różnica podwojonego sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 2 od niej większej jest