• Nie Znaleziono Wyników

Po co organizować takie wydarzenie? Moim zdaniem przede wszystkim po to, by lepiej się poznać.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Po co organizować takie wydarzenie? Moim zdaniem przede wszystkim po to, by lepiej się poznać."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

85 Seweryn Krupnik

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES EWALUACJI – REFLEKSJE

Poniższe rozważania powstały w sposób wyjątkowo nieprofesjonalny: bez oparcia się na deklarowanych celach wydarzenia, wynikach ankiet ewaluacyjnych czy opiniach innych uczestników. Są po prostu subiek- tywnym spojrzeniem jednej z osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu: ewaluatora, członka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i wreszcie osoby prowadzącej warsztaty w ramach Kongresu. Mam nadzieję, że dla pozostałych uczestników będą inspiracją dla własnej refleksji. A dla osób, które nie mogły brać udziału w Kongresie, jedną z opinii pozwalających na wyrobienie sobie własnego zdania o tym wydarzeniu. Dla większej przejrzystości refleksje zostały przedstawione w podziale na cele, efekty i działania.

Po co organizować takie wydarzenie? Moim zdaniem przede wszystkim po to, by lepiej się poznać.

A zwłaszcza lepiej poznać opinie innych stron – osób tworzących inne elementy systemu ewaluacji w Polsce.

Przypomina on nieco archipelag. W najprostszej wersji mamy administrację publiczną, firmy ewaluacyjne czy świat akademicki. W rzeczywistości wysp jest dużo więcej. A osoby je zamieszkujące zbyt rzadko się odwiedzają. Cel Kongresu można porównać do budowania mostów pomiędzy wyspami.

Nie sposób jednocześnie uniknąć odniesień do Konferencji Ewaluacyjnej – wydarzenia o relatywnie bogatej historii i większej skali. Błędem byłoby jednak traktowanie Kongresu jako wydarzenia konkuren- cyjnego. Natomiast traktowanie go jako elementu uzupełniającego, zwiększającego szansę na realizację wspólnych celów, wydaje się jak najbardziej uprawnione. Do cech odróżniających Kongres należy, oprócz wyżej wymienionych, zaliczyć większe zaangażowanie firm ewaluacyjnych oraz dużo większą przestrzeń na interakcje i dyskusję.

Należy podkreślić tytaniczną pracę osób zaangażowanych w zorganizowanie tego wydarzenia. Na uzna- nie zasługuje także zaangażowanie różnorodnych partnerów instytucjonalnych. Duża ilość zmobilizowanej pozytywnej energii przełożyła się na zróżnicowane spotkania, warsztaty i dyskusje. Jako uczestnik Kongresu musiałem dokonywać trudnych wyborów pomiędzy odbywającymi się równolegle wydarzeniami.

I jak zwykle nie mniej ciekawie było w przerwach i w trakcie wydarzeń towarzyszących, gdy można było mniej formalnie porozmawiać o ważnych tematach. Z perspektywy czasu Kongres wspominam przede wszyst- kim jako okazję do wymiany myśli, głównie z osobami mającymi odmienne doświadczenie zawodowe. Czy te rozmowy przyniosły/przyniosą efekt? Takie pytanie zawsze można zadać przy okazji dyskusji o przyszłości ewaluacji w Polsce czy roli i kierunków działań Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Nie mam na nie gotowej odpowiedzi. Jednocześnie jako ich uczestnik wychodziłem z nich z lepszym zrozumieniem sytuacji, w której jesteśmy (jako ewaluatorzy czy członkowie PTE). A to już dobry początek…

Jakie są efekty Kongresu? Efekty dla mnie to przede wszystkim większa świadomość uwarunkowań ewaluacji w Polsce, kompetencje podniesione dzięki różnorodnym warsztatom i oczywiście poznanie wielu ciekawych osób.

Jeśli organizacje Kongresu porównać do budowania mostów, to efekty zależą od tego, ile osób chce nimi jeździć, a także od trwałości konstrukcji. Innymi słowy, wydaje mi się, że o dużych efektach na poziomie ogólnego krajobrazu ewaluacji w Polsce będzie można mówić wtedy, gdy Kongres będzie wydarzeniem cy- klicznym i rozwijającym się. Czego życzę całemu PTE (w tym sobie).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczysz się wtedy nowych słów, wyczulasz ucho na to, że mówisz w języku niemieckim oraz przyzwyczajasz język i usta do układania się w określony sposób.. Ćwicz zatem

W filmach pokazujących jak szyje się patchwork, a potem quilt – tych nakręconych przez Angielki lub Amerykanki –często widzimy, że materiały na robótkę można

Wynika to z historycznych uwarunkowań, ale jest również odzwier- ciedleniem skostniałej kultury organizacyjnej wielu instytucji muzealnych.. Sku- pieni na gromadzeniu i ochronie

A tymczasem uczenie się współczesnego ucznia od szkoły pod- stawowej do studenta włącznie opiera się najczęściej na wielokrotnym czytaniu materiału.. Im

Aby odczytać liczbę minut, można pomnożyć razy 5 liczbę znajdującą się na zegarze, którą wskazuje wskazówka.. Przedstawia się to następująco: 1 na zegarze to 5 minut, 2

Z uwagi jednak na fakt, że w łodziach próbujących pokonać Morze Śródziemne znajdują się obok Erytrejczyków, Sudańczyków i Somalijczyków również Gambijczycy, Senegalczycy

Podziwiałem Wałęsę i nadal uważam że jego wielką zasługą było to, żeby się nie zapędzić w taki sposób, że jak będzie interwencja i po tej interwencji zaczną się procesy,

- Nasz}rm zadaniem było sprawdzenie, czy to" co na nie| umieściliśmy, zgadza się z odczuciami dorosłych - mó- wi Dawid Flis, uczestnik warsz- tatów dźwiękowych