• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Stroje i muzyka ludowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Stroje i muzyka ludowa."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 4- Muzyka

Temat: Stroje i muzyka ludowa.

Dzisiaj na lekcji, kontynuujemy temat związany z polskim folklorem. Zapiszcie do zeszytu temat lekcji.

Chciałam Wam pokazać jak wiele regionów ludowych można odnaleźć w naszym pięknym kraju. Proszę o wysłuchanie muzyki ludowej z różnych części Polski. Obejrzyjcie film.

Zwróćcie uwagę, jak kiedyś ubierano się na ważne okazję, święta.

Oto link do filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=UgUs7-Yaj04

Cytaty

Powiązane dokumenty

Idziemy do wybranego wcześniej miejsca, zastanawiamy się, które elementy przestrzeni mogą stać się częściami sieci (np. donice, drzewa, kosze na śmieci). Wybieramy datę i

На филологических же факультетах уни­ верситетов СНГ (на отделении русский язык в казахской или узбекской шко­ ле) цель и задачи

W 1807 roku został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, za- protegowany prawdopodobnie przez ministra sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego – Feliksa

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym..

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=JI6EMsBT0as&feature=emb_logo (pamiętaj o bezpiecznym korzystaniu z sieci!) i napisz, czy zgadzasz się, że

Aby wiedzieć, jak uczyć się efektywniej, trzeba wiedzieć, jak działa nasz mózg (pomyślcie, że jest narzędziem i aby z niego dobrze korzystać, trzeba wiedzieć, jak działa)....

Ponieważ chodzicie do szkoły i sporo się uczycie, a musicie też znaleźć czas na zabawę, rozrywkę i odpoczynek – warto się zastanowić, jak ten czas „okiełznać”..

Prawdopodobnie zastanawiacie się, dlaczego moje imię pisze się przez ,,C” , powód jest prosty, ponie- waż urodziłam się we Francji.. Od naj- młodszych lat byłam

W warunkach braku własnej państw ow ości, kiedy nie było założonej, urzędowej działal­ ności kulturalnej, urzędow ego programu rozwoju kultury, przeciw ­ nie —

Czasy były rolniczo ciężkie i n a potrzeby gości spokrewnionych Rostworowskich, prze- bywających całe lata w Milejowie, trzeba było nieraz pozbywać się pozostawionych

Autorzy makiety z połowy XVIII wieku opierali się przede wszystkim na obrazie "Pożar miasta Lublina" z 1719 roku, który znajduje się w kościele

Do obu serii można przystąpić ekster- nistycznie, choć na bardziej zaawansowanym poziomie nauka biologii, fizyki czy chemii staje się niepraktyczna – przychodzi moment, kiedy

Prezydjum w stow arzy szen iach stałych... Przem

Nie musisz znać historii Metod Rozpoznawania Płodności, żeby którąś z nich skutecznie się

8 Utarg całkowity rośnie w miarę coraz mniejszego utargu krańcowego(wprawdzie rośnie coraz wolniej, ale jednak), maleć zaczyna dopiero, gdy utarg krańcowy będzie ujemny..

Jako Trener, Coach i Mediator specjalizuję się w pracy z Liderami (od rekrutacji poprzez budowanie zespołu, motywowanie, delegowanie, rozwój pracowników po

Pierwszym jest wspomaganie (przyszłych) nauczycieli w rozwijaniu własnej refleksyjności, wspomaganie, które z powodzeniem może być realizowane w ramach

W oddziale wykonywane są zabiegi koronarografii, leczenie inwazyjne ostrego zawału serca, zabiegi wszczepiania rozruszników, w tym także nowoczesnych kardiowerterów defibrylatorów

- jeśli podczas minionego tygodnia udało Ci się zbudować własny instrument, spróbuj zachęcić kogoś z rodziny do wspólnego muzykowania. Pobawcie się muzyką, wyczarujcie

i chcę się podzielić swoją pracą, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy – jerzysowa.jr@gmail.com a być może znajdą się na facebook'owej stronie szkoły

Możesz posiłkować się poniższymi

123-124 Proszę zaznaczyć rdzenie w rodzinach pogrubioną czcionką (jak w materiale z youtube!) oraz wypisać oboczności.. Nie trzeba

Podmiot liryczny w wierszu Miłosza to epikurejczyk, poszukujący w życiu przyjemności, który osiągnął spokój szczęście, potrafi czerpać radość z życia, widzieć