• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2015/2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLICKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH

Zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2015/2016 Rady Pedagogicznej na zebraniu w dnia 31sierpnia 2015r.

Programy nauczania zawierają wszystkie treści zawarte w podstawie programowej zgodnie

z rozporządzeniem z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i są dostosowane do możliwości

i potrzeb uczniów oraz Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w

szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku

szkolnego podręczników.

(2)

2

Lp. Numer w szkole

Zajęcia edukacyjne przedmiotu lub bloku

Autor Tytuł programu Klasa Nauczyciel realizujący

1. OP/SPC/2015/16 Edukacja

wczesnoszkolna

Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba - Żabińska

Program Edukacji przedszkolnej

„Nasze Przedszkole”

OA OB

Marianna Gniazdowska Katarzyna Grabowska 2. OP/SPC/2015/16 Edukacja

wczesnoszkolna

Anna Pawłowska- Niedbała Dorota Kucharska

Program wychowania przedszkolnego

„Dziecko w swoim żywiole”

OD OC

Monika Nosarzewska Małgorzata Kamińska 3. ROP/SPC/15/18 Religia Program

ogólnopolski Program wychowania przedszkolnego

„Kochamy dobrego Boga”

OA, OB

Anna Rekosz

4. ROP/SPC/15-18 Religia Program ogólnopolski

Program

ogólnopolski „W drodze do

wieczności”

I,II,III Anna Rekosz

5. R/SPC/15/18 Religia R. Czekalski Z. Marek

Program ogólnopolski

„Wezwani przez Boga”

IV,V,VI

IV,V- VI

Ks. Michał Gaszczyński Anna

Rekosz

(3)

3 6. P/SPC/15/18 Edukacja

wczesnoszkolna

J. Brzoski, K.

Hermak

Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozp.MEN z dn.

30.05.2014 wczesnoszkolnej

I,II,III B. Ulatowska

7. Ew/SCP/15/16 Edukacja

wczesnoszkolna

Ewa Stolarczyk Gra w kolory.

Program nauczania edukacji

wczesnoszkolnej

III

Anna Ojrzyńsks

8. Ew/SCP/14/17 Edukacja

wczesnoszkolna

J. Brzoski, K.

Hermak

Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozp.MEN z dn.

30.05.2014

II Grażyna Jaguś Mariola Lewandowska

9. JP/SPC/15/18 Język polski Beata

Surdej,Andrzej Surdej

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-6

„Jutro pójdę w świat”

IV Teresa

Mierzejewska

10. JP/SPC/10/11 Język polski Anna Klimowicz Krystyna

Brząkalik

„Teraz Polski” – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej wyd .Nowa Era

V,VI Teresa

Mierzejewska

11. M/SPC/15/18 Matematyka Helena Lawicka Marianna Kowalczyk Danuta Pypłacz

Program nauczania Matematyka wokół

nas IV

Ewa Liszewska

12. M/SPC/10/11 Matematyka Marcin Braun Matematyka z V,VI Ewa Liszewska,

(4)

4 Agnieszka Mańkowska Małgorzata Paszyńska

kluczem-program nauczania

Justyna Graczyk

13. P/SPC/15/18 Przyroda E. Gramek

E. Kłas W. Kofta E. Laskowska

Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły

podstawowej

„Przyrodo Witaj”

IV, V, VI

Pawluczuk Maria

14. T/SPC/10/11 Zajęcia techniczne

LECH ŁABECKI

„JAK TO DZIAŁA

? PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ

TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

V-VI EDYTA

KUNKOWSKA

15. T/SPC/15/18 Zajęcia techniczne E.Bubak, E.Królicka

Program nauczania techniki w klasie IV-VI

IV Edyta.

Kunkowska 16. WF/SPC/15/18 Wychowanie

fizyczne

Urszula Kierczak Program nauczania wychowania

fizycznego dla II etapu edukacyjnego

”Zdrowie, sport, rekreacja’

V, VI Pawluczuk Maria

Grzegorz Szmit

17. Pl/SPC/10/11 Plastyka Jadwiga Lukas Krystyna Onak

„Do dzieła-program nauczania plastyki w klasach IV –VI szkoły podstawowej

V VI

Edyta Kunkowska

(5)

5

18. Pl/SPC/15/18 Plastyka S.K. Skopczyk, B. Neubart

Program nauczania plastyki w klasie IV

IV Edyta.

Kunkowska 19. Ja/SPC/15/18 Język angielski Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela Magdalena Kondro Ewa Piotrowska

Program nauczania jęz.

angielskiego dla I etapu edukacyjnego klasy w I – III

I,II

Ostrowska Wioletta Agnieszka Dąbrowska 20. Ja/SPC/10/11 Język angielski Anna Wieczorek,

Ewa Skiba

Program nauczania jęz.

angielskiego dla uczniów I – III kl.

szkoły podstawowej

III Agnieszka Dąbrowska 21. Ja/SPC/15/18 Język angielski Mariola Bogucka

Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

IV Agnieszka Dąbrowska

22. Ja/SPC/10/11 Język angielski Magdalena, Kłębowska

Program nauczania jęz.

angielskiego –kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły

podstawowej

V, VI Ostrowska Wioletta

23. H/SPC/15/18 Historia RADOSŁAW

LOLO, ANNA

PIEŃKOWSKA, RAFAŁ

TOWALSKI

Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. IV,V, VI szkoły podstawowej

HISTORIA WOKÓŁ NAS

IV ANITA

BUDZYŃSKA

24. H/SPC/10/11 Historia T. Maćkowski Program nauczania przedmiotu Historia i Społeczeństwo w klasach IV-VI.

V, VI ANITA

BUDZYŃSKA

25. WDŻ/SPC/15/16 Wychowanie do życia w rodzinie.

T. Król K. Maśnik G. Węglarczyk

Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

V,VI Pawluczuk Maria

(6)

6

Wychowanie do życia w rodzinie

26. EC/SPC/10/11 Edukacja czytelnicza

Mariusz Kąkolewicz Józef Pielachowski

Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej

I-VI Nałęcz Maria

27. ZK/SPC/10/11 Zajęcia komputerowe

Grażyna Koba Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowa klasy IV-VI

V, VI Modzelewska Barbara 28. ZK/SPC/15/18 Zajęcia

komputerowe

Wanda Johemczyk, Iwona Krajewska- Kranas

Program nauczania zajęć komputerowych Lekcje z komputerem dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

IV Modzelewska Barbara

29. M/SPC/10/11 Muzyka Ilona Pisarkiewicz Program nauczania muzyki w szkole podstawowej II etap edukacyjny Muzyka i my Wyd, WSiP

V - VI Budzyńska Anita

30. M/SPC/15/18 Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna

Jakóbczak-Drężek

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej II etap edukacyjny” Klucz do muzyki”.Wyd, WSiP

IV Budzyńska Anita

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII, English

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania

Wollman rok 2015 Podręcznik przygotowany na zlecenie MEN WSiP Język angielski TIGER 2. podręcznik +

Onak „Do dzieła !” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej..

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.. - Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł