• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja Temat: Jak korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja Temat: Jak korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja

Temat: Jak korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych?

Cele lekcji:

- wiesz, czym jest słownik synonimów

- potrafisz wyszukać w słowniku wyrazy bliskoznaczne - zastępujesz słowa synonimami

1. Na ostatniej lekcji poznaliście nowe słowo – synonim, czyli wyraz bliskoznaczny. Dzisiaj będziemy doskonalić wyszukiwanie synonimów.

Sprawdźcie w domu, czy macie taki słownik. Jeśli nie macie, to nic nie szkodzi.

Będziecie korzystać z internetowego słownika. Wystarczy wpisać hasło i wyszukiwanie. Po lewej stronie powinny być propozycje synonimów. Link:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/Wielki%20s%C5%82ownik%20wyraz%C3%B3w

%20bliskoznacznych.html

2. Na stronie 123 znajduje się hasło słownikowe wyrazu dziecko. Zapoznajcie się z tym fragmentem i w zeszycie wypiszcie 5 wyrazów bliskoznacznych do tego słowa.

dziecko - ...

3. Korzystając ze słownika, podaj synonimy do słów:

grzeczność - pomysł - kolega - zabawa –

4. W zeszycie wykonaj:

Ćw. 3 str. 123

Pozdrawiam i czekam na Wasze rysunki. 

Cytaty

Powiązane dokumenty

Chciałabym, abyście wybrali sobie, według Was najładniejszy obrazek świąt wielkanocnych, kliknęli na niego i poprosili rodziców lub inne osoby aby zrobili zdjęcie, lub zrzut

seduce [sɪˈdju:s] (sb into doing sth) ► kusząc, nęcąc przekonać kogoś do zrobienia czegoś (czego ktoś zwykle nie zgodziłby się zrobić), s/kusić, nęcić kogoś

Wśród członów nazywających odbiorcę może wystąpić forma państwo, na przykład Przedstawiam państwu… Oznacza to, że dany zwrot grzecznościowy częściej kierowany bywa

Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrazy: dziecko, wiatr, but i prosi o dopisanie do nich wyrazów które mają podobne znaczenie2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom co to są synonimy i

Znajdź w „Indeksie” wyraz miłośnik i używając zgromadzonych tam synonimów przeredaguj poniższe zdania unikając powtórzeń.. Kasia jest miłośniczką

Pierwsza jest zatytułowana „Grupy wyrazów bliskoznacznych” obejmuje ułożone alfabetycznie grupy synonimów, natomiast druga część jest indeksem alfabetycznym wszystkich

a) dokonać rozbioru logicznego zdania, wyodrębnić związki i określić wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający),.. b) jeśli podczas odmiany obydwa wyrazy

Nauczyciel rozdaje kserokopie z informacjami na temat rodzajów neologizmów oraz wyjaśnia poszczególne pojęcia (załącznik 2). Prosi kilku uczniów o powtórzenie