Temat: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100 – utrwalenie widomości. 1.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

piątek 22 maja 2020, poniedziałek 25 maja 2020

Temat: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100 – utrwalenie widomości.

1. Wykonaj zadania:

- pierwszego dnia: zadania z podręcznika 1,2,3,4,5 str. 254;

- drugiego dnia: zadania z podręcznika 7,8 str. 254 i 9, 11 str. 255.

2. Do kontroli prześlij zadanie 3, 5, 8.

wtorek 26 maja 2020

Temat: Prostopadłościan- własności.

Obejrzyj film

https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

Zrób notatkę.

Prostopadłościan ma 6 ścian. Każda ściana jest prostokątem. Prostopadłościan ma 12 krawędzi: 8 krawędzi podstawy i 4 krawędzie boczne.

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości, to sześcian.

Sześcian ma : 8 wierzchołków 12 krawędzi 6 ścian

Wszystkie ściany sześcianu są kwadratami.

1. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,3 str.82 oraz 5 str.83.

Figure

Updating...

References

Related subjects :