• Nie Znaleziono Wyników

(1)4.06.20 Temat: Utrwalenie wiadomości o polach figur płaskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)4.06.20 Temat: Utrwalenie wiadomości o polach figur płaskich"

Copied!
1
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

4.06.20

Temat: Utrwalenie wiadomości o polach figur płaskich.

Dzisiejsza lekcja to powtarzanie wiadomości, które zdobyłeś w ciągu ostatnich kilku lekcji.

Przypomnij sobie wszystkie wzory dotyczące pól figur ,które poznałeś. Wzory powtarzaj przed każdymi zajęciami.

Pod tematem rozwiąż zadania: 3,6,11,12,13 ze strony 238,239.

Pamiętaj o rysunku przy każdym z zadań oraz zapisuj wzory z których korzystasz pracę przeszli do 8 czerwca.

8.06.20

Temat : Test sprawdzający wiadomości o polach figur płaskich.

Pod tematem rozwiąż test ze strony 239 240. Pamiętaj, że każde pytanie musi mieć

uzasadnienie lub obliczenia. Następnie sprawdź swoje wyniki i przeanalizuj ewentualne błędy.

W razie potrzeby proszę o kontakt( będziemy wspólnie wyjaśniać).Tej pracy i musisz przesyłać.

9.06.20 i 10.06.20

Temat: Ułamek jako procent. Procenty w naszym otoczeniu.

Dzisiaj spotkasz się z nowym pojęciem jakim jest procent. Z pewnością spotkałeś się już z procentami w życiu codziennym. Najpierw przeczytaj: "Sowa uczy" ze strony 241 z podręcznika.

Następnie Obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00162-procenty-wprowadzenie?playlist=275

https://pistacja.tv/film/mat00163-zamiana-procentow-na-ulamki-i-odwrotnie?playlist=275 To bardzo ważne, aby z lekcji zapamiętać: Jak zamienia się procenty na ułamek i ułamki na procenty.

To jedna z podstawowych umiejętności, która będzie od dzisiaj bardzo potrzebna.

Zapisz więc w formie notatki (pod tematem) tą informację najlepiej na kolorowo i zapamiętaj.

Następnie rozwiąż zadania 1,2 i Czy umiesz? strona 243 244. Jeśli chcesz popracować więcej lub utrwalić wiadomości możesz zrobić pozostałe zadania z tego tematu. Całość prześlij do 15 czerwca.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• zna wzory na pole prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu oraz oblicza pola tych figur;. • zna i zamienia jednostki pola wyższego rzędu na niższego

- [uczeń] charakteryzuje komiks jako tekst kultury; wskazuje charakterystyczne dla niego cechy ,.. - tworzy opowiadania związane z treścią

Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jest wektorem mającym wartość określoną powyższym wzorem, kierunek tego wektora jest taki, jak wektora prędkości, a zwrot zgodny ze

- dwa ćwiczenia interaktywne - zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe, - regułę zamiany liczby dziesiętnej na ułamek zwykły..

- jeśli podczas minionego tygodnia udało Ci się zbudować własny instrument, spróbuj zachęcić kogoś z rodziny do wspólnego muzykowania. Pobawcie się muzyką, wyczarujcie

i chcę się podzielić swoją pracą, proszę o wykonanie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy – jerzysowa.jr@gmail.com a być może znajdą się na facebook'owej stronie szkoły

[r]

Przedsiębiorco! Zastanawiasz się, w co najlepiej zainwestować pieniądze, by Twoja firma mogła się rozwijać i zarabiać? Odpowiedź jest banalnie prosta!.. Czytaj dalej, by

W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Trenach jest odmienne od znaczenia obecnego..

Proszę poświęcić czas na utrwalenie wiadomości z rozdziału 4-go i przygotowanie się do pracy klasowej.

Proszę poświęcić czas na utrwalenie wiadomości z rozdziału 4-go i przygotowanie się do pracy klasowej.

Przeczytaj przykłady pierwszy, drugi, trzeci i czwarty ze strony 205, 206 i 207 z podręcznika, wykonaj notatkę z lekcji- to znaczy napisz o czym dowiedziałeś się z filmu. 3

Czeka nas trochę wolnych dni 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć i oczywiście dni kiedy wasi starsi koledzy będą pisać egzamin ósmoklasisty (16,17,18 czerwca).. Dzisiejsza

Oblicz pole prostokąta o wymiarach 3,4cm na 5cm.. Dziś sprawdzisz

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości,

Żeby łatwiej zrozumieć dzisiejszy temat możesz wykorzystać siatki graniastosłupów z poprzedniej lekcji, które znajdują się w ćwiczeniach. Obejrzyj

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości,

Drodzy uczniowie, przypominam o teście 11 maja.. Sprawdzian

Prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie takiej samej długości,

Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci

Proszę pamiętać, że w zeszycie mają znajdować się wszystkie zlecone zadania!. Poczta e-mailowa służy do przesyłania rozwiązań oraz do zadawania pytań w

Następnie nauczyciel rozdaje każdej grupie plansze pokoju (załącznik 3) oraz schematy rysunków mebli (załącznik 4) – materiały dla każdej grupy

Sprawdzenie pracy domowej, powtórzenie zależności pomiędzy jednostkami długości i masy. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, co to są