• Nie Znaleziono Wyników

N O W Y T R E N D N A W Y N A J E M M I E S Z K A Ń

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "N O W Y T R E N D N A W Y N A J E M M I E S Z K A Ń"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

N O W Y T R E N D

N A W Y N A J E M M I E S Z K A Ń

I N W E S T O W A N I E W N I E R U C H O M O Ś C I

MARZEC 2022

A N A L I Z A R A F I N D E V E L O P E R

(2)

W dobie rosnących cen, wysokiej inflacji i wyczuwalnej niepewności otoczenia inwestowanie w nieruchomości staje się jeszcze bardziej zasadne. Definiujemy portfele, zmieniamy kierunki i wyznaczamy nowe cele dla naszych oszczędności. Polacy inwestowanie w nieruchomości uznają za jeszcze bardziej rozsądną i stabilną alternatywę na przyszłość. Alternatywę do czego…? W sklepach, handlu i usługach rosną ceny już dosłownie wszystkiego, ale czy wszystko rośnie też na swojej wartości? Na rynku najmu kształtujemy zupełnie nowe trendy.

Mieszkań kupujemy troszkę mniej, bo mniej mamy ich w ofercie. Teraz, jak nigdy dotąd, dokładnej i bardziej świadomie oceniamy wartość lokalizacji na tle ewentualnych zmian. Poszukujemy stabilnych rozwiązań.

W obecnym czasie zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem jest ogromne.

W Polsce liczba mieszkań do wynajęcia spada, a oferty znikają na portalach nieruchomości w zawrotnym tempie. We Wrocławiu na koniec marca mieliśmy ok. 500 mieszkań na wynajem, czyli o 1000 mniej niż 1 marca (spadek o 67%). Dla porównania w 2021 średnia liczba ofert oscylowała na poziomie 3,5-4 tyś.!

Zmiana liczby ofert najmu we Wrocławiu w marcu 2022 r.

(3)

Sytuacja na rynku najmu zaczęła się zmieniać z początkiem roku. Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie można było zaobserwować rosnący popyt na rynku najmu.

Wiele osób myślących o zakupie własnego mieszkania przez wzrost stóp procentowych, a także wyższe koszty energii czy inflację zostało wypchniętych na rynek najmu. Bowiem zmiany stóp wyraźnie ograniczyły zdolność kredytową dla wybranej części osób, pragnących kupić własne lokum. W dniu 6 kwietnia 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim powzięła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Biorąc pod uwagę rokowania analityków należy spodziewać się kolejnych podwyżek do końca roku. Dodatkowo spadek dostępności mieszkań na wynajem nakręca powracający popyt popandemiczny.

Sytuacja ta natychmiastowo poskutkowała wzrostem cen najmu o 30%.

2

zmiana średnich czynszów Q1 2022/ Q1 2021

rok do roku kwartał do kwartału

zmiana średnich czynszów Q1 2022/ Q1 2021

Wrocław jest liderem wśród miast wojewódzkich, które najsilniej odczuły napływ uchodźców z Ukrainy. „Sytuacja ta jest bezprecedensowa i znacząco odbiega od obserwowanych sezonowo wahań dostępności mieszkań na wynajem" – potwierdza raport banku PKO BP.1

Efekt popytu popandemicznego – zainteresowanie wynajmem mieszkań wśród osób, które wróciły po lockdownie ze swoich rodzinnych miejscowości do większych miast.

2

https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/nieruchomosci/nieruchomosci-mieszkaniowe/puls-nieruchomosci-szok- na-rynku-najmu/

1

(4)

OFERTA MIESZKAŃ NA RYNKU PIERWOTNYM.

Liczba nowo wprowadzonych mieszkań od deweloperów maleje z miesiąca na miesiąc, a nowa podaż nie wykazuje żadnego czynnika wzrostowego. Średnia w 2021 roku była dwukrotnie większa, co i tak w konfrontacji z popytem prezentuje aktualny mocno zaniżony stan rynku.

Obecnie we Wrocławiu wszystkie inwestycje PRS (budownictwo mieszkaniowe przeznaczone na wynajem) są wypełnione i wynajęte. W marcu 95% nowych zainteresowanych to obywatele Ukrainy. Zgodnie z prognozami nawet jeśli z 2,5 mln obywateli Ukrainy pozostanie na stałe w Polsce przypuśćmy ok. 200 tyś. to symbolizować to będzie liczbę brakujących mieszkań na sprzedaż lub wynajem. Patrząc na to, że w ostatnich latach wrocławscy inwestorzy byli w stanie wprowadzać max. 7 - 8 tyś nowych mieszkań rocznie, kształtuje się wyraźny obraz skali nie tylko samego zapotrzebowania, lecz także sprostania temu wyzwaniu. Przy obecnych warunkach rynkowych wiemy, że nie jest możliwym wprowadzenie takiej ilości mieszkań, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach, co sprawia, że skala problemu staje się jeszcze bardziej wyraźna. Innymi słowy: aby zaspokoić potrzebę dla nowych 200-230 tyś osób należałoby w całej Polsce, blisko przez 4 lata, produkować i nie sprzedawać nowych mieszkań innym niż wskazanej grupie społecznej. Wydaje się to ponownie… wręcz niemożliwe. Biorąc nawet pod uwagę, że na rynek wejdą zaraz mieszkania kupione w latach 2020/2021 oraz kolejne szykowane przez fundusze PRS, to i tak liczby te będą znacząco niewystarczające.

Sytuacja ta dodatkowo będzie pogłębiana przez wrocławian, myślących o zmianie mieszkania, jak również przez nowych pracowników, którzy stale przyjeżdżają do Wrocławia, gdyż należy pamiętać, że jednocześnie Wrocław jest nieustannie bardzo silnie rozwijającym się ośrodkiem nauki i biznesu.

(5)

Aktualnie nic nie wskazuje także na obniżkę cen mieszkań. Według analiz ceny na nowe mieszkania na rynku pierwotnym będą rosły o 1-2% miesięcznie zgodnie z naszymi prognozami od roku wstecz. Wzrost cen o 1-2% w skali miesiąca to inaczej 12-24% rocznie.

Tym samym osoby kupujące mieszkania dziś mogą liczyć na podobny wzrost ich wartości jak te wskazane na wykresie poniżej.

W stolicy Dolnego Śląska oferta w ostatnich 3 mc-ach zmniejszyła się o 40% RdR i nic nie wpływa na ewentualną poprawę.

Liczba mieszkań wprowadzonych i sprzedanych przez deweloperów w I kw.2022 r.

wskazuje, że kupionych mieszkań zostało 30% więcej więcej niż wprowadzonych na rynek:

Sytuacji nie pomagają także stale rosnące ceny nieruchomości na sprzedaż, co przy dodatkowym ograniczeniu zdolności kredytowej sprawia, że posiadanie własnej nieruchomości dla wielu osób staje się z każdym miesiącem coraz to bardziej oddalającym marzeniem.

(6)

Przedstawione dane kształtują jasny obraz najbliższej przyszłości rynku nieruchomości - mieszkania we Wrocławiu i innych dużych miastach nie będą już powstały w ilościach do których nas przyzwyczajono. Nie ma ku temu czynników. Ceny gruntów i budowy są ogromne i nic nie wskazuje na to, że mogą spadać – nawet pomimo 40%

spadku ilości podaży na rynku oraz ograniczonej ilości projektów szykowanych do uruchomienia. Choć dużo mówi się o zmiennych nastrojach konsumenckich wśród inwestorów i wydłużonym czasie podejmowania decyzji niż miało to miejsce w ubiegłym roku to jednocześnie obserwuje się w branży niesłabnący ruch w biurach sprzedaży oraz wzmożoną ilość prezentacji i rezerwacji nieruchomości.

Zauważalny jest także wzrost transakcji wśród klientów "gotówkowych"

oraz obserwowane są kierunki zakupu w wyniku samej chęci ulokowania kapitału w nieruchomości, której wartość ze względu na lokalizację, nawet bez wynajmu gwałtownie rośnie.

Szczególnie w obecnym czasie warto zwrócić uwagę na mieszkania gotowe. Decydując się na lokal gotowy do wprowadzenia eliminujemy ryzyko nierzadko występujące po drugiej stronie (wiele inwestycji może być wstrzymanych, a kupując dziś „w budowie” nie wiemy kiedy zostanie ukończone, czy deweloper udźwignie narzucone terminy pod wagą wysokości kosztów budowy i kosztów jej finansowania). Finansowanie nie jest problemem tylko klientów.

W poprzedniej analizie ze stycznia 2022 sugerowaliśmy, aby każda osoba zainteresowana zakupem mieszkania zadała fundamentalne pytanie: czy istnieją czynniki, które mogłyby spowodować spadek cen oraz większą i ciekawszą lokalizacyjnie ofertę mieszkań we Wrocławiu? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi, czy będzie taniej i czy na pewno warto na ten moment czekać z decyzją? Dziś jeszcze wyraźniej ponawiamy ten apel.

(7)

O P R A C O W A N I E :

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez Rejon Dystrybucji Lubań, oraz z uzgodnieniami z Inwestorem, oświetlenie ulicy lokalnej będzie zasilane z

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

 Wszystkie drużyny uczestniczące w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 w rozgrywkach Trampkarzy C2 (w sezonie 2020/21 rocznik 2007 i młodsi), tracą prawo uczestniczenia w nich

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek

1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z

[r]

14) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy.. 15) koordynacja działań w

Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych organizuje i prowadzi szkolenia podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych dla

5) realizacja zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze

● Wysoka elastyczność profilowanej powierzchni maty oraz absorpcja wszelkich wstrząsów zapewniają ogromną ulgę dla organizmu nawet przy wielogodzinnej pracy w

ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i

1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo

skie trzeba zrobić w stolicy specjalne badania lekarskie. Jeździła zawsze sama, brała pod uwagę tylko przestrogi matki i nie ubierała się zbyt szykownie. Żeby niczym nie

Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

 zna oraz umie interpretować wykresy zależności między podstawowymi poznanymi wielkościami fizycznymi w sytuacjach typowych.  umie stosować posiadane wiadomości

[r]

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska Wykład: Budynki niskoenergetyczne i pasywne PODSTAWOWE SYSTEMY

Gratuluję! Właśnie stworzyłaś/stworzyłeś iluzję kaligrafii długopisem! Tak, to takie proste!.. Z awsze zanim zaczniesz wyszywać, przygotuj projekt swojego napisu,

1. Zachowania ucznia w czasie wycieczek i imprez szkolnych podlega takim samym kryteriom oceniania jak podczas zajęć lekcyjnych. Upomnienie udzielone przez kierownika wycieczki.

1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z

ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. w sprawie