• Nie Znaleziono Wyników

Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego tworząca ma długość 10cm, a promień podstawy 4cm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego tworząca ma długość 10cm, a promień podstawy 4cm"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

NA ocenę 2 należy wykonać zadanie 1 oraz 2, na ocenę 3 dodatkowo zadanie 3, na ocenę 4 jeszcze zadanie 4, a na ocenę 5 wszystko.

1. Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego wysokość ma 4cm , a średnica podstawy 6cm. (dop)

2. Oblicz objętość i pole powierzchni kuli, której promień ma długość 6cm. (dop)

3. Wałek malarski ma długość 15cm oraz średnicę 6cm. Oblicz powierzchnię jaką można

pomalować wałkiem przy jego 8-krotnym obrocie. Wynik podaj w przybliżeniu do pierwszego miejsca po przecinku. (dost)

4. Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego tworząca ma długość 10cm, a promień podstawy 4cm. (db)

5. Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 300, przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej promień. (bdb)

Cytaty

Powiązane dokumenty

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej ma długość 4√3, a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 o. Oblicz