Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego tworząca ma długość 10cm, a promień podstawy 4cm

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NA ocenę 2 należy wykonać zadanie 1 oraz 2, na ocenę 3 dodatkowo zadanie 3, na ocenę 4 jeszcze zadanie 4, a na ocenę 5 wszystko.

1. Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego wysokość ma 4cm , a średnica podstawy 6cm. (dop)

2. Oblicz objętość i pole powierzchni kuli, której promień ma długość 6cm. (dop)

3. Wałek malarski ma długość 15cm oraz średnicę 6cm. Oblicz powierzchnię jaką można

pomalować wałkiem przy jego 8-krotnym obrocie. Wynik podaj w przybliżeniu do pierwszego miejsca po przecinku. (dost)

4. Oblicz objętość i pole powierzchni stożka, którego tworząca ma długość 10cm, a promień podstawy 4cm. (db)

5. Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 300, przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej promień. (bdb)

Figure

Updating...

References

Related subjects :