Oblicz objętość ostrosłupa

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zad.1 Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 3dm oraz 9dm. Wysokość ostrosłupa wynosi 8dm.

Oblicz objętość ostrosłupa.

Zad.2 Dany jest ostrosłup o podstawie kwadratu. Długość jego boku to 6cm. Ściany boczne ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm2, a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od krawędzi podstawy.

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 12cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 10cm.

Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość tego ostrosłupa.

Ostrosłup

Figure

Updating...

References

Related subjects :