• Nie Znaleziono Wyników

AD A D A A M- M -4 45 52 20 0 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AD A D A A M- M -4 45 52 20 0 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

AD A D A A M- M -4 45 52 20 0 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Elmark Automatyka Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa, tel: 022-773-79-37, http://www.elmark.com.pl Podstawowe informacje

Moduł ADAM-4520 umożliwia dwustronną, przezroczystą konwersję standardu komunikacyjnego RS-232 na standardy RS-485 (w trybie półdupleksowym, dwuprzewodowym) i RS-422 (w trybie pełnoduple- ksowym, czteroprzewodowym). W trybie pracy RS-232/485 umożliwia pracę z automatyczną detekcją kierunku przepływu danych lub z kierunkiem przepływu danych sterowanym za pomocą sygnału RTS (RS-232). Dodatkowo zapewnia separację galwaniczną 3kV pomiędzy wykorzystywanymi interfejsami komunikacyjnymi. Dostarczany jest w komplecie z uchwytem na szynę DIN 35mm oraz listwą mocującą naścienną.

Parametry

• Automatyczna detekcja kierunku po stronie RS-485

• Optoizolacja: 3000 VDC

• Prędkość transmisji: 1200bps÷115.2kbps

• Podłączenie interfejsu RS-232: DB-9 żeńskie

• Podłączenie interfejsów RS-422/485: zaciski śrubowe

• Podłączenie zasilania: zaciski śrubowe

• Zasilanie: 10÷30VDC

• Pobór mocy: 1.2W Wymiary

Ustawienia przełączników konfiguracyjnych Przełączniki konfiguracyjne SW1 i SW2 dostępne są po:

- odkręceniu uchwytu DIN lub listwy mocującej

- otwarciu obudowy (dwa wkręty na tylnej części obudowy) SW1: Ustawienia długości ramki bitów

Data Format 1 2 - - - -

9 - - - -

10 * „ - - - -

11 - „ - - - -

12 „ „ - - - -

SW2: Ustawienia trybu pracy i prędkości transmisji

BaudRate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RTS Control „ - - - -

1200 bps - „ - - - -

2400 bps - - „ - - - -

4800 bps - - - „ - - - -

9600 bps * - - - - „ - - - - -

19,2 kbps - - - „ - - - -

38,4 kbps - - - „ - - -

57,6 kbps - - - „ - -

115,2 kbps - - - „ -

RS-422 - - - „

- : OFF

„ : ON

* : USTAWIENIE DOMYŚLNE (FABRYCZNE)

Sygnalizacja LED

• Kolor zielony - czuwanie (po włączeniu zasilania)

• Przygasanie koloru zielonego - transmisja danych z RS-232 na RS-422/485

• Migotanie koloru czerwonego - transmisja danych z RS-422/485 na RS-232

Listwa zaciskowa interfejsów przemysłowych i zasilania

Złącze RS-232 2 – TxD 3 – RxD

7 – RTS (opcjonalnie) 5 – GND

Przykładowe schematy połączeń

Połączenie dwóch komputerów PC wyposażonych w porty RS-232 za pomocą interfejsu RS-485 i RS-422:

Połączenia komputerów z modułami ADAM-4520 wykonane za pomocą kabli prostych (bez krzyżowania), czyli przedłużaczy RS-232.

1 2 3 8 4 5

6

9 7

Cytaty

Powiązane dokumenty

Synchronizacja paliwo / powietrze spalania odbywa się za pomocą odpowiednich serwomotorów (powietrza i gazu) przez zapamiętanie krzywej regulacji z użyciem

1) osoby obsługujące urządzenia mechaniczne do wycinki/przycinki drzew. Wykonawca, zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni

wanie świata. Byłoby rzeczą niezmiernej wagi, gdyby się udało wykryć jak iś związek między zjawiskami ciążenia a zjawiskami elektromagnetycznem i. A ni

W trybie adresowalnym ADA-1040A spełnia funkcję konwertera prędkości transmisji i formatu danych oraz pozwala podłączyć nie- adresowalne urządzenie z interfejsem RS232

Gdy moduł pracuje w jednym z trzech trybów: SMS transparent, Network transparent lub HTTPD Client, użytkownik może przejść do trybu komend AT w transmisji

Jeżeli czas jest większy niż 2 sekundy należy sprawdzić „hamulec” hydrauliczny elektrozaworu gazu oraz wyregulowanie głowicy palnika i przepustnicy powietrza. Czerwona

1 Laboratório de Ecologia Aplicada e Fitoquímica, Departamento de Botânica, Universidade Federal de Pernambuco, Av.. Moraes do Rego s/n, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco,

(2) Ciśnienie akustyczne zmierzone w laboratorium spalania u producenta, przy palniku działającym na kotle próbnym, przy maksymalnej mocy.. Śruba do regulacji głowicy palnika