• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 3 Zadanie 1. Wyznacz wartość funkcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 3 Zadanie 1. Wyznacz wartość funkcji "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 3

Zadanie 1.

Wyznacz wartość funkcji 𝑓(𝑥) = −𝑥2+ 3𝑥 − 2 dla argumentu 𝑥 = √3 + 2.

Zadanie 2.

Rozwiąż nierówność 2𝑥−4

𝑥+31

3

Zadanie 3.

Wyznacz obwód i pole trójkąta równobocznego, którego wysokość jest o 1𝑐𝑚 krótsza niż jego bok.

Zadanie 4.

Pole pewnego prostokąta jest równe 144𝑐𝑚2. Jeden z jego boków jest krótszy od drugiego o 7𝑐𝑚:

a) Wyznacz ich długości,

b) Jeżeli jeden z boków wydłużymy o jakąś wartość, a drugi skrócimy o taką samą, to jakie największe pole może mieć otrzymany prostokąt i jaką długość będą miały jego boki?

Zadanie 5.

Podstawą trójkąta równoramiennego jest odcinek o końcach w punktach 𝐴 = (−2, −4) oraz 𝐵 = (−5,2). Jedno z jego ramion zawiera się w prostej o równaniu 𝑦 = 𝑥 − 2. Oblicz współ- rzędne trzeciego wierzchołka i pole tej figury.

Zadanie 6.

Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 149. Jakie to liczby?

Zadanie 7.

Marża równa 1,5% kwoty pewnego kapitału wynosiła 3000𝑧ł. Ile pieniędzy pożyczono?

Zadanie 8.

Cięciwa okręgu ma długość 8𝑐𝑚 i jest oddalona od środka o 3𝑐𝑚. Oblicz pole koła i obwód danego okręgu.

Zadanie 9.

Wyznacz styczne do okręgu 𝑥2+ 𝑦2− 4𝑥 − 2𝑦 − 4 = 0, prostopadłe do funkcji 𝑦 =1

2𝑥 − 4.

Zadanie 10.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że przy trzykrotnym rzucie sześcienną kostką, iloczyn oczek, które wypadną będzie mniejszy od 24?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jaka jest szansa, że wśród 10 losowo wybranych pączków znajdzie się przynajmniej 8 pączkow

Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0, 2 do 0, 4?. Ile serii po 100 rzutów musi

Określić prawdopodobieństwo, że liczba celnych strzałów będzie się różnic o nie więcej niż 0,1 od ogólnej liczby strzałów.. Prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzenia

Z jakim prawdopodobieństwem można twierdzić, że częstość tego zdarzenia przy 100 doświadczeniach będzie zawarta w granicach od 0,2 do 0,4?. Na campusie uniwersyteckim sa

Jakie jest prawdopodobieństwo, że przy trzykrotnym rzucie symetryczną monetą, wypadną dwa orły i jedna reszka – niezależnie od kolejności, w której się

Wiadomo, że biurka I rodzaju cieszą się dwukrotnie większym powodzeniem (tzn. prawdopodobieństwo tego, że klient kupujący biurko zdecyduje się na biurko I rodzaju wynosi 2/3)..

W grze komputerowej odcinki długości 1 opadają w sposób losowy na odcinek długości 3 (W efekcie odcinek długości 1 w całości leży na odcinku długości 3.) Zaproponować model

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w pewnym kolorze będziemy mieli dokładnie 4 karty, jeśli wiadomo, że mamy dokładnie 5 pików?.