• Nie Znaleziono Wyników

28.05.2020r. Temat: Stosowanie strony biernej w czasie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "28.05.2020r. Temat: Stosowanie strony biernej w czasie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

28.05.2020r.

Temat: Stosowanie strony biernej w czasie past simple.

Cele lekcji:

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się stosowania strony biernej w czasach past simple.

Zapraszam Cię do ponownego oglądnięcia filmiku o budowie zdania w stronie biernej. Tym razem proszę oglądnąć całość. Pomoże Ci on powtórzyć wiadomości z poprzedniej lekcji oraz zrozumieć te z dzisiejszej.

https://www.youtube.com/watch?v=jXV0CA_UdKM Czyli jeszcze raz:

Stronę bierną stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest wykonywane przez kogoś.

Struktura zdania w stronie biernej w czasie past simple:

Zdania oznajmujące

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika

Zdania przeczące

Podmiot + wasn’t/weren’t + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika Zdania pytające

Was/Were + podmiot + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika

Zdania pytające owarte(wh-questions):

- present simple

Słówko pytające + am/is/are + podmiot + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika

- past simple

Słówko pytające + was/were + podmiot + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika

Przejdźmy do ćwiczeń.

Proszę otworzyć sobie podręcznik i zeszyt na str. 98 i popatrzeć na zad. 5.W zeszycie uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu w stronie biernej w czasie past simple, czyli w każdym zdaniu trzeba dodać czasownik „was/were”, a czasownik z nawiasu zamienić na formę przeszłą.

Uczeń:

uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w tym obcym języku

(2)

W zad. 6 proszę napisać pytania w stronie biernej w czasie past simple.

Np. 1. When/ the album / release ? When was the album released?

Powodzenia!

W razie trudności lub wątpliwości proszę pisać na adres angielskizn@gmail.com

Cytaty

Powiązane dokumenty

To ćwiczenie ze słownictwa dotyczące podróży – proszę wpisać tylko wyrazy

Instrukcje do pracy własnej: Postaraj się skupić podczas czytania informacji na temat strony biernej jak również przy tworzeniu notatki.. Twoja dzisiejsza praca własna

Instrukcje do pracy własnej: Wykorzystaj informacje na temat tworzenia strony biernej z poprzedniej lekcji jak również z własnej notatki którą stworzyłeś do wykonania

No i dla mnie to było, nie tylko dla mnie zresztą, bo to było dość powszechnie zauważane - ta bierność dużej masy Żydów stojących przez zagrożeniem zagłady,

2.W zeszycie uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu, czyli w każdym zdaniu trzeba dodać odmieniony czasownik „to be”, a czasownik z nawiasu zamienić na

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie, a jeśli nie pamiętasz, to nauczysz się liczebników angielskich od jednego do dwudziestu.. Zacznij od oglądnięcia filmiku

Na dzisiejszej lekcji przypomnisz sobie liczebniki od 1 do 20 oraz nauczysz się liczebników angielskich od 20 do 100.. Zacznij od oglądnięcia filmiku

Czyli zdania oznajmujące i przeczące w czasie przeszłym Past simple z czasownikami nieregularnymi tworzymy dokładnie tak samo jak z czasownikami regularnymi, z tą tylko różnicą,