• Nie Znaleziono Wyników

26.05.2020r. Temat: Stosowanie strony biernej w czasie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "26.05.2020r. Temat: Stosowanie strony biernej w czasie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

26.05.2020r.

Temat:

Stosowanie strony biernej w czasie present simple.

Cele lekcji:

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się stosowania strony biernej w czasach present simple.

Zanim rozpoczniesz pracę w zeszycie, najpierw oglądnij filmik do szóstej minuty. Pomoże Ci on zrozumieć dzisiejsze zagadnienie.

https://www.youtube.com/watch?v=jXV0CA_UdKM

Czyli jeszcze raz:

Stronę bierną stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest wykonywane przez kogoś.

Struktura zdania w stronie biernej w czasie present simple:

Zdania oznajmujące

Podmiot + am/is/are + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika

Zdania przeczące

Podmiot + am/is/are + not + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika Zdania pytające

Am/is/are + podmiot + czasownik z końcówką –ed/3 forma czasownika

Przejdźmy do ćwiczeń.

Proszę otworzyć sobie podręcznik i zeszyt na str. 98 i popatrzeć na zad. 2.W zeszycie uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu, czyli w każdym zdaniu trzeba dodać odmieniony czasownik „to be”, a czasownik z nawiasu zamienić na formę przeszłą.

W zad. 3 proszę napisać pytania w stronie biernej w czasie present simple.

Powodzenia!

W razie trudności lub wątpliwości proszę pisać na adres angielskizn@gmail.com

Uczeń:

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

 przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w tym obcym języku

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę oglądnąć filmik dotyczący czasów, który wysłałam na pocztę.. Następnie proszę wykonać

SŁÓWKO PYTAJĄCE zawsze idzie na początek pytania, niezależnie od użytego czasu

-ukazujemy możliwość wydarzenia się czegoś, przewidujemy coś, mówimy o rzeczach których nie jesteśmy pewni (wyrażamy subiektywne opinie),!. -decyzje podjęte w chwili

OSOBA+ ODMIANA „TO BE”+ CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING + RESZTA

Instrukcje do pracy własnej: Postaraj się skupić podczas czytania informacji na temat strony biernej jak również przy tworzeniu notatki.. Twoja dzisiejsza praca własna

Tam gdzie znak ‘tick’ wpisujemy can, a gdzie znak ‘cross’ wpisujemy can’t. Pozostały materiał jest na grupie

Jeśli w zdaniu mamy czasownik główny: ride, read, go, play……to przysłówki wstawiamy PRZED tymi czasownikami.. Jeśli w zdaniu mamy czasownik ’’be’’ : am, is, are

(sprawdzajcie na stronie 122 czy jest podany w tabelce czasownik z nawiasu, jeśli jest to używamy formy wpisanej w 3 kolumnie, jeśli nie ma to trzeba dodać do czasownika, który jest